Kindercoaching

Wendy Westerveld

Yvon Harreman

In het kort

 
  • Coaching voor kinderen tussen de 4 en 18 jaar oud
  • Ondersteuning van kinderen in hun sociaal emotionele ontwikkeling en ik-kracht
  • Professionele begeleiding vanuit een systemische kijk op het kind
  • Aangesloten bij de Nederlandse Orde voor Beroepscoaches (NOBCO) en het European Mentoring & Coaching Counsil Nederland (EMCC NL)


Kindercoaching

Kindercoaching is gericht op het kundig begeleiden van kinderen tussen de 4 en 18 jaar oud. Het ondersteunen van kinderen in hun sociaal emotionele ontwikkeling is een bijzondere specialisatie in coaching. Op jonge leeftijd worden kinderen gevormd met ervaringen die een effect hebben op de vorming van hun blauwdruk. Deze blauwdruk is onbewust altijd van invloed op hun doen en laten en de wijze waarop zij geleerd hebben naar hun werkelijkheid te handelen.

Het doel van de coaching is een kind, door hem/haar anders te laten reflecteren, leren om bewuster om te gaan met allerlei emoties en worstelingen. Het helpen ontwikkelen van zelfbewustzijn op jonge leeftijd is een krachtige investering voor de rest van iemands leven.

Wij gaan er vanuit dat de meeste "problemen" ontstaan in het systeem waar het kind deel van uit maakt, waaronder het gezin, de school, de omgeving. Het is dus van belang om de gehele context te bekijken en te onderzoeken, om het kind te begeleiden in zijn sociaal emotionele ontwikkeling en bewustwording. Het gevolg hiervan is dat het kind zich ontwikkelt tot een zelfverzekerd en sociaal individu dat zijn talenten optimaal kan ontplooien.

Dit betekent voor de coaching dat jij als ouder ook onderdeel uit maakt van de coaching. Direct of indirect, afhankelijk van de leeftijd van het kind en wat het kind nodig heeft in zijn of haar begeleiding. Uiteraard gebeurt dit altijd in overleg.

Daan Simmelink

Moeder

Mijn dochter is voor een coachingstraject bij Inzicht geweest. Tijdens het kennismakingsgesprek met Wendy ben ik aanwezig geweest en merkte direct aan mijn dochter dat er een klik was. Wendy is heel toegankelijk, "gewoon" en was/is makkelijk voor haar om mee te praten. Mijn dochter heeft er zeker wat aan gehad. Na de gesprekken zag ik dat ze veel zekerder werd en zich veel minder druk maakt om meningen van anderen. Ik ben blij dat... Lees verder »

Onze werkwijze

Een coachgesprek start met een intakegesprek op één van onze locaties, Rotterdam, Noordwijk of Arnhem, met één van onze coaches. In dit gesprek wordt er, naast kennismaken met elkaar, dieper ingegaan op de coachvraag en de eventuele vraag onder deze vraag en krijgen zowel het kind als de ouder(s) direct handvatten mee om aan de slag te gaan. Daarnaast geven wij een advies op maat hoe het vervolg eruit kan gaan zien. Voorafgaand aan een coachtraject worden er afspraken gemaakt over de aan- of afwezigheid van de ouder(s) tijdens de gesprekken en op welke wijze er terugkoppeling plaats vindt over de coaching.

In principe is de coach die het intakegesprek voert ook degene die een eventueel traject begeleidt, echter mocht er een reden zijn om een andere collega in te zetten (bijvoorbeeld door een specifieke expertise) zal de coach dit adviseren.

Uitgangspunt in onze coaching is zelfsturing, wat betekent dat zowel de ouder(s) als het kind handvatten op maat aangereikt krijgen om zelf verantwoordelijkheid te nemen en zodoende tot een concrete en heldere oplossing te komen voor dat wat er speelt.

Graag geven we je specifieke informatie. Neem hiervoor contact met ons op via het onderstaande contactformulier of bel 071 362 69 64.Typ bovenstaande code over.