Masterclass Kindercoaching

Desirée Vreugdenhil

Jasper Vreugdenhil

Wendy Westerveld

Yvon Harreman

In het kort

 
 • Begeleiden van kinderen tussen de 4 en 18 jaar oud op HBO niveau
 • Binnen 6 maanden 8 opleidingsdagen
 • Gemiddeld evaluatie cijfer van 9,5
 • Alle lesdagen vinden plaats in Rotterdam
 • Meest ontvangen feedback: deze manier van begeleiden zou op iedere school toegepast moeten worden!
 • 16 Permanente Educatie punten bij de NOBCO


De kinderen van vandaag zijn ook niet meer van gisteren

De masterclass Kindercoaching is gericht op het kundig begeleiden van kinderen tussen de 4 en 18 jaar oud. Het ondersteunen van kinderen in hun sociaal emotionele ontwikkeling is een bijzondere specialisatie binnen coaching. Op jonge leeftijd worden kinderen gevormd door ervaringen die een effect hebben op de vorming van hun blauwdruk. Deze blauwdruk is onbewust altijd van invloed op hun doen en laten en de wijze waarop zij geleerd hebben naar hun werkelijkheid te handelen. Een subjectieve werkelijkheid waarbij jij als coach een kind, door hem/haar anders te laten reflecteren, kan leren om bewuster om te gaan met allerlei emoties en worstelingen. Het helpen ontwikkelen van zelfbewustzijn op jonge leeftijd is een krachtige investering voor de rest van iemands leven.

Binnen deze masterclass komen verschillende werkvormen voorbij waaronder het belang van een systemische benadering. Wij gaan er vanuit dat de meeste "problemen" ontstaan binnen het systeem waar een kind deel van uit maakt, waaronder het gezin, de school, de omgeving. Het is dus van belang om de gehele context te bekijken en te onderzoeken, om een kind te begeleiden in zijn sociaal emotionele ontwikkeling en bewustwording. Het gevolg hiervan is dat een kind zich ontwikkelt tot een zelfverzekerd en sociaal individu dat zijn talenten optimaal kan ontplooien.

Wil jij:

 • als coach meer vaardigheid ontwikkelen in het begeleiden van kinderen;
 • als behandelaar vakinhoudelijk verder professionaliseren op dit thema;
 • op het gebied van persoonlijke ontwikkeling verder groeien;
 • je als trainer of docent verder verdiepen in het begeleiden van kinderen in hun sociaal emotionele ontwikkeling en bewustwording;
 • als professional een kind weer gaan zien voorbij gedrag en beeldvorming.

Dan is deze masterclass iets voor jou!
In de masterclass Kindercoaching gaan we aan de slag met een systemische kijk op kinderen, creëren we inzicht in de ontwikkelfasen van een kind met de daarbij horende gedrags- en ontwikkelingsproblematiek en gaan we aan de slag met het herkennen van diverse overlevingsstrategieën. De deelnemer gaat aan de slag met diverse werkvormen, communicatiestijlen, signalen van onveiligheid en het ontwikkelproces van ik-kracht en zelfvertrouwen bij kinderen.

Deze masterclass kent inmiddels zijn 2de jaargang en voldoet aan de kwaliteitsnormen van de NOBCO (Nederlandse Orde voor Beroepscoaches) en het EMCC (European Mentoring & Coaching Council). Bij aansluiting bij de NOBCO ontvang je 16 Permanente Educatie punten.

Deze masterclass kent een evaluatie cijfer van 9,5. Ook hier kwaliteit boven kwantiteit. Kijk voor ervaringen van deelnemers eens bij ‘ervaringen/referenties’. 

De masterclass kent een voortdurende afwisseling van theorie en praktijk, is intensief en toch prima te combineren met een baan. In zes maanden heb je 8 opleidingsdagen, neem je twee keer deel aan een intervisiebijeenkomst, voer je, naast de oefengesprekken in de opleiding, zelfstandig twee coachtrajecten en sluit je de masterclass af met een essay.

Afhankelijk van jouw wensen en leerdoelen mag je aan het einde van de masterclass verwachten:

 • dat je als professional in staat bent tot het zien, begrijpen en kunnen coachen van kinderen in de leeftijd van 4-18 jaar;
 • dat je de ontwikkelfasen, signalen van onveiligheid en verstoringen en overlevingsstrategieën van een kind (her)kent;
 • dat je een systemische kijk op kinderen hebt ontwikkeld waardoor je beter in staat bent om gedrag te plaatsen in de context;
 • dat je op het gebied van persoonlijke ontwikkeling verder bent gegroeid;
 • dat je over diverse technieken beschikt waaronder ‘symbolische taal’, 'relationele vragen', 'spelvormen', 'hulpbronnen' en 'intuïtief coachen';
 • dat je patronen van projectie en overdracht bij jezelf als professional, en hierdoor dus ook bij anderen, kunt herkennen.

Je kunt deelnemen aan deze masterclass wanneer je minimaal een HBO opleiding tot coach, counselor, therapeut, of een opleiding gelijkwaardig hieraan, hebt gevolgd en met succes hebt afgerond. Ook professionals werkzaam met kinderen (hbo-niveau) zoals leerkrachten, verpleegkundigen, mentoren en pedagogisch medewerkers zijn van harte welkom om deel te nemen. Tussen de inschrijving en de eerste opleidingsdag wordt er met iedere deelnemer een intakegesprek gevoerd. In dit gesprek worden leerwensen en -behoeften geïnventariseerd en verwachtingen op elkaar afgestemd. Zo realiseren we met elkaar een optimale samenwerking en interactie.

Opleidingsdagen, data en tijdsinvestering

De masterclass beslaat vier blokken van twee opleidingsdagen binnen zes maanden en vindt plaats in ons opleidingsinstituut in Rotterdam. We starten steeds om 9.00 uur en eindigen rond 16.30 uur. Alle opleidingsdagen worden begeleid door minimaal twee docenten. Uiteraard zorgen wij ook voor de innerlijke mens: koffie, thee en lunch zijn inbegrepen.

Reken op een investering van zes tot acht uur per week voor de voorbereidingsopdrachten, het lezen van verplichte literatuur, het deelnemen aan twee intervisie bijeenkomsten, het voeren en verslaan van de coachgesprekken en het schrijven van een essay. Gezien de opbouw in deze opleiding is het niet mogelijk om vrijstelling te krijgen.

Karlijn Kruyver

Actrice

Kindercoach worden, dat wil ik!! En dat ging ik dus wel even doen. Meteen bij de eerste lesdagen werd er door Jasper, heel duidelijk gemaakt dat kinderen coachen een grote verantwoordelijkheid met zich meebrengt. En dat niet iedereen het talent heeft om kinderen te coachen. Wat het mooie is van deze opleiding bij Inzicht is dat je ook veel in contact komt met het kind in jezelf. Voor mij een eyeopener. Want hoe kan ik kinderen willen... Lees verder »

Programma

In deze masterclass gaan we zowel theoretisch als praktisch aan de slag met de volgende onderwerpen:

 • gedrags- en ontwikkelingsproblematiek;
 • overlevingsstrategieën van een kind;
 • een systemische kijk op een kind;
 • herkennen van patronen van projectie en overdracht bij jezelf als professional en anderen (bijvoorbeeld ouders en leerkrachten);
 • diverse werkvormen waaronder het gebruik van symbolische taal, relationele vragen, spel, humor en creativiteit, non-verbale aspecten, hulpbronnen, hechtingsstijlen;
 • gespreksvoering met kinderen: verbindende- en non verbale communicatie;
 • als professional (weer) leren afstemmen op een kind;
 • herkennen van signalen van onveiligheid;
 • ontwikkeling van ik-kracht en zelfvertrouwen bij kinderen;
 • het proces van intake tot begeleiding of doorverwijzing;
 • inzicht in de ontwikkelfasen van een kind.

Zicht op jouw ontwikkeling

Tijdens deze masterclass maak je een portfolio waarmee je jouw ontwikkeling volgt. Hierin bundel je de voorbereidingsopdrachten, reflectieverslagen van de opleidingsdagen, verslagen van de oefengesprekken met twee oefencliënten (kinderen) en de twee intervisie bijeenkomsten. Tevens schrijf je een essay ter afronding van de masterclass. Hierdoor neem je de verantwoordelijkheid om terug te blikken op jouw ontwikkeling en leer je jezelf beter kennen door middel van zelfreflectie.

Leren gaat het beste door te doen. Daarom ga je tijdens de opleiding aan de slag met het coachen van twee oefencliënten. Dit zijn kinderen (en/of hun ouders) die een echte ontwikkelvraag hebben en geen privé-relatie met jou onderhouden. Je voert per oefencliënt een intakegesprek en vier coachgesprekken en van één traject maak je van ieder gesprek een uitgebreid verslag. Van het andere traject maak je een verkort verslag aan de hand van ons evaluatieformulier. Doel van dit onderdeel is praktijkervaring opdoen met het coachen van kinderen.

Alle deelnemers van deze masterclass nemen deel aan een intervisiegroep. Bij de start van de opleiding wordt een aantal groepen samengesteld die gedurende de opleiding twee keer bij elkaar komen. In deze bijeenkomsten wordt een coachvraag van één van de deelnemers behandeld. De overige deelnemers stellen vragen en geven gerichte feedback om zo de inbrenger te ondersteunen in het ontdekken van de oplossing voor het betreffende vraagstuk. Doel hiervan is het uitwisselen van ervaringen, het verstevigen van communicatieve vaardigheden en het vergroten van coachvaardigheden. Van elke bijeenkomst wordt een gezamenlijk verslag gemaakt voor in het portfolio.

Gedurende de masterclass worden jouw coachvaardigheden en jouw houding als coach gevolgd en krijg je voortdurend feedback om je te ondersteunen in jouw ontwikkeling.

Desirée Vreugdenhil

Desirée Vreugdenhil

Desirée is de grondlegger van Inzicht en staat bekend om haar effectieve wijze van coachen van zowel personen als groepen. Met een gespecialiseerde achtergrond in de zorg...

Digitale leeromgeving

Om je optimaal te begeleiden tijdens de masterclass maken wij gebruik van een digitale leeromgeving waarmee je online toegang hebt tot alle informatie die voor deze masterclass relevant is.

Binnen deze leeromgeving:

 • ga je aan de slag met de voorbereidingsopdrachten;
 • ontvang je feedback van de docent;
 • heb je toegang tot alle informatie, werkmethodes en theorieën, welke zijn gedoceerd tijdens de opleidingsdagen;
 • vul je het e-portfolio in jouw persoonlijk dossier;
 • behoud je in één opslag zicht op jouw persoonlijke ontwikkeling en groei, afspraken en deadlines.

De kosten

De masterclass Kindercoaching kost € 2500,-. Deze prijs is inclusief het intakegesprek, lesmaterialen, eventuele studie coaching en de catering en exclusief het verplichte studieboek.

De masterclass is vrijgesteld van BTW en als beroepsopleiding fiscaal aftrekbaar. Gespreide betaling is mogelijk na overleg.

Deze masterclass samengevat

 • Een masterclass welke ruimschoots voldoet aan de kwaliteitscriteria die gesteld worden door de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO) en als beroepsopleiding vrijgesteld is van BTW en fiscaal aftrekbaar.
 • Binnen 6 maanden 8 opleidingsdagen.
 • De data van de masterclass staan vermeld onder het kopje "Opleidingsdagen, data en tijdsinvestering".
 • Alle lesdagen vinden plaats in ons opleidingsinstituut in het culturele hart van Rotterdam. Onze locatie is goed bereikbaar met zowel eigen als openbaar vervoer en heeft een eigen parkeerterrein.
 • Elke opleidingsdag is van 09.00 tot 16.30 uur en wordt begeleid door minimaal twee docenten.
 • Maximaal veertien deelnemers, dus individuele aandacht gegarandeerd!
 • Jouw investering bedraagt in geld € 2500,-- en in tijd, naast de opleidingsdagen, zes tot acht uur per week.
 • Na afloop ontvang je een certificaat bij een voldoende beoordeling.
 • Wanneer je aangesloten bent bij de NOBCO ontvang je 16 Permanente Educatie punten.


Typ bovenstaande code over.