Dieter Twenhoven

Vanuit zijn behoefte tot persoonlijke en professionele ontwikkeling heeft Dieter een opleiding tot coach gevolgd bij Inzicht. Door zelf te ervaren wat het hem heeft gebracht om onder begeleiding te leren en naar de diepere drijfveren van zichzelf als mens te kijken, kan hij zich goed verplaatsen in mensen die nog aan het begin staan van dit stuk zelfontwikkeling.

Na het volgen van verschillende vervolgopleidingen op het gebied van coaching heeft Dieter er voor gekozen zich aan te sluiten bij het team van Inzicht.

Zijn coachtrajecten kenmerken zich door oprechte interesse in de ander, waardoor er een veilige omgeving ontstaat waarin zijn cliënten zich durven openstellen voor zelfreflectie en zelfonderzoek. Om vervolgens meer keuzevrijheid te ervaren in het gedrag dat ze inzetten en daarmee hun cirkel van invloed op een pro-actieve manier vergroten.

Tijdens zijn jarenlange ervaring als horeca-ondernemer en leidinggevende binnen de retailbranche, heeft Dieter ervaren dat onbewuste drijfveren en gedragingen bepalend zijn voor de manier waarop iemand in het leven staat, zowel op professioneel gebied als in zijn privé leven. Door zijn vermogen om vanuit oprechte verbinding cliënten hun eigen rol hierin te laten onderzoeken en te laten ervaren in hoeverre zij worden aangestuurd door onbewuste drijfveren, is hij in staat om mensen zelf de regie over hun eigen leven te laten (her)pakken.

Als operationeel leidinggevende weet hij als geen ander hoe organisatiebeleid te vertalen naar de werkvloer en te doorgronden wat er voor nodig is om het gedrag van teams en individuele medewerkers in overeenstemming te brengen met dit beleid. Het trainen van teams op thema’s als onderlinge communicatie, persoonlijk en professioneel leiderschap en klantgericht handelen staan hierin centraal.

Je kunt rechtstreeks contact opnemen met Dieter Twenhoven: