menu

Starten met een coachtraject?

Plan vrijblijvend een adviesgesprek in bij ons op locatie of online.
Plan adviesgesprek
Jongvolwassenen coaching en kindercoaching bij Inzicht

Coaching voor kinderen en jongvolwassenen


Kindercoaching is erop gericht om kinderen en jongeren van 6 tot 18 jaar te begeleiden in hun sociaal emotionele ontwikkeling. Op jonge leeftijd worden kinderen gevormd met ervaringen die een effect hebben op hun ontwikkeling, emoties, gedrag en de vorming van hun blauwdruk. Deze blauwdruk is onbewust en altijd van invloed op het doen en laten van kinderen en de wijze waarop zij primair en/of secundair reageren. 

Onder professionele begeleiding van een Inzicht coach, leren kinderen en jongeren te reflecteren op hun eigen emoties en handelen. Wat gebeurt er in hen, wat maakt dat ze reageren zoals ze reageren en zijn ze zich bewust van het effect ervan op zowel henzelf als de omgeving.

Zij leren bewuster om te gaan met emoties en worstelingen zoals onzekerheid, concentratieproblemen, pesten, faalangst, hoogbegaafdheid en hoogsensitiviteit maar ook wat hun talenten zijn en op welke wijze zij deze het beste kunnen benutten. Het ontwikkelen van bewustzijn op jonge leeftijd is een krachtige investering voor de rest van iemands leven.

Wij gaan er vanuit dat de meeste 'problemen' systemisch ontstaan, het is dus van belang dat het gehele systeem (o.a. het gezin, de school of de omgeving) waarin het kind zich bevindt en de ongewenste emoties ervaart en/of -gedrag laat zien, meegenomen wordt in een coachtraject. Emoties en gedrag zijn namelijk nooit op zichzelf staande thema's, deze ontstaan altijd in de wisselwerking.

Jongvolwassenen coaching is erop gericht om jongeren van 18 tot 24 jaar te begeleiden op hun weg naar volwassenheid. Op deze leeftijd kunnen er enerzijds gevoelens ontstaan van vrijheid, blijheid en onafhankelijkheid waarbij jongeren het 'on top of the world' gevoel ervaren. Tegelijkertijd zijn daar de valkuilen van te veel feesten, alcohol- en drugs gebruik en sociale- of maatschappelijke (groeps)druk. Anderzijds kunnen er in deze leeftijdsfase ook gevoelens ontstaan van onzekerheid over bijvoorbeeld het maken van de juiste studie- of baankeuze, uiterlijk, relaties en/of kan (faal)angst, onzekerheid en eenzaamheid worden ervaren.

Daarnaast lijkt het in de huidige maatschappij soms ook dat je alles kunt worden wat je wilt, dat alle succes maakbaar is en dat het leven vooral 'leuk' moet zijn. Jongvolwassenen kunnen hier last van hebben, denken vaak dat zij succesvol moeten zijn en, wanneer ze dit in hun ogen niet zijn, dat het aan henzelf ligt met alle gevolgen van dien. In een coachtraject voor jongvolwassenen leren zij om te gaan met o.a. deze maatschappelijke beeldvorming over ontwikkelen, fouten maken en volwassen worden, waarbij de eigen onzekerheden en het vinden van de juiste balans tussen wie zíj zelf willen zijn in plaats van denken te moeten zijn centraal staat.

 

Drie niveaus

Ontwikkeling op drie niveaus


Coaching bij Inzicht betekent ontwikkeling op zowel denkniveau (IQ), emotioneel niveau (EQ) als op bewustzijnsniveau (BQ) passend bij de levensfase waarin een kind, de jongere of de jongvolwassene zich bevindt. Bij de ontwikkeling op IQ gaan we aan de slag met het vraagstuk en concrete doelen. Waar wil het kind of de jongvolwassene naartoe, wat zijn de mogelijkheden en op welke wijze wordt hier praktisch invulling aan gegeven? Bij de ontwikkeling op EQ werken we met de emoties die worden ervaren en/of een belemmering opleveren en op welke wijze hier middels zelfmanagement en zelfsturing mee om kan worden gaan.

De ontwikkeling op BQ (bewustzijnsniveau) is essentieel bij succesvolle verandering met voelbare en zichtbare resultaten. Het ligt aan de basis van het nemen van verantwoordelijkheid voor gedrag en zorgt voor het besef dat er altijd een keuze kan worden gemaakt vanuit de cirkel van invloed waardoor kinderen, jongeren en jongvolwassenen in staat zijn om zelf concrete stappen te nemen en invulling te geven aan hun behoefte.

 

Inzicht

Onze werkwijze


Intakegesprek en advies op maat
Een coachtraject start met een intakegesprek op één van onze locaties in Rotterdam, Noordwijk aan Zee of Utrecht met één van onze coaches. Tijdens het intakegesprek wordt er, naast kennismaken met elkaar en het bespreken van onze werkwijze, dieper ingegaan op de coachvraag en de eventuele vraag onder deze vraag. Ook krijg je direct handvatten mee om aan de slag te gaan.

Daarnaast ontvang je een advies op maat over hoe een vervolg eruit kan gaan zien. In principe is de coach die het intakegesprek voert ook degene die een eventueel traject begeleidt, echter mocht er een reden zijn om een andere collega in te zetten (bijvoorbeeld door een specifieke expertise) zal de coach dit adviseren. Graag geven we je specifieke informatie. Neem hiervoor contact met ons op via het onderstaande formulier of bel 071 889 17 35.

 

Ervaren

Inzicht coaches


Senior en executive professionals 
Alle Inzicht kinder- en jongvolwassene coaches zijn werkzaam op senior of executive niveau en hebben jarenlange ervaring in het werkveld, een breed scala aan coachtechnieken en vakinhoudelijke competenties en de nodige levenservaring. Daarnaast zijn onze coaches aangesloten bij en geaccrediteerd door onder andere de NOBCO (Nederlandse Orde voor Beroepscoaches) en het EMCC (European Mentoring & Coaching Council) en werken wij volgens de Internationale Ethische Code

Een Inzicht coach ondersteunt, prikkelt, confronteert, relativeert en ordent waar nodig op een authentieke en respectvolle manier. Daarnaast is werken aan jezelf ook gewoon leuk om te doen, daarom vinden wij humor en ontspanning in het gesprek minstens zo belangrijk als het bereiken van doelen en de mate van diepgang. Op onze teampagina kun je alvast kennis maken met het team van Inzicht. 


 

In het kort

Coaching voor kinderen en jongvolwassenen samengevat
 

  • Coaching voor kinderen en jongeren tussen de 6 en 18 jaar vanuit een systemische kijk op het kind en de context waarin het zich bevindt
  • Coaching voor jongvolwassenen tussen de 18 en 24 jaar gericht op het begeleiden van de weg naar volwassenheid waarbij het vinden van de juiste balans tussen maatschappelijke beeldvorming en leven/handelen vanuit autonomie centraal staat
  • Ondersteuning van kinderen, jongeren en jongvolwassenen in hun sociaal emotionele ontwikkeling 
  • Gericht op het vergroten van zelfreflectie, zelfsturing en zelfmanagement 
  • Inzicht in ontwikkelde conditioneringen, actie- en reactie patronen, eigen communicatie, houding en gedrag
  • Actief werken aan de eigen ontwikkeling vanuit zelfinzicht met focus op het vergroten van de mate van (zelf)bewustzijn 
  • Positieve ontwikkeling op de drie essentiële niveaus van leren IQ, EQ, en BQ, passend bij de levensfase waarin een kind, de jongere of de jongvolwassene zich bevindt
  • Met concrete, voelbare en zichtbare resultaten op zowel korte, middellange als lange termijn 
  • Deskundige begeleiding door senior en executive kinder- en jongvolwassene coaches met jarenlange ervaring in het vak
  • Wij zijn aangesloten bij de Nederlandse Orde voor Beroepscoaches (NOBCO) en het European Mentoring & Coaching Counsil Nederland (EMCC NL) en werken volgens de ethische gedragscode

 

Persoonlijke

Ervaringen

 

Meer weten?

Contact


Neem contact op voor meer informatie over Coaching voor Kinderen en Jongvolwassenen. Je kunt je gegevens achterlaten via onderstaand formulier waarna één van onze coaches contact met je zal opnemen. Je kunt ons ook bereiken via 071 889 17 35 of info@inzicht.nl.

 

Interesse?

Je kunt je aanmelden door het formulier in te vullen en te verzenden. Binnen drie werkdagen zullen wij contact met je opnemen.

Jouw gegevens

Anti-spam
Typ bovenstaande code over.
Persoonsgegevens gebruiken wij alleen voor het gevraagde contact. Lees de privacy declaration voor meer informatie.