menu

Interesse in een opleiding?

Op 16 mei vertellen we je meer tijdens de online open avond!
Aanmelden
Coachen op emotie

Specialiseer met de Masterclass Coachen op Kernemoties


Veel coachvragen hebben uiteindelijk te maken met een kernemotie. Zelfs een praktische vraag kan zijn oorsprong hebben in een kernemotie. Veel mensen hebben echter moeite met het onder woorden brengen van emoties. Als coach is het daarom essentieel om te begrijpen hoe je dit herkent. Hoe kom je achter onderliggende emoties, welk onbewust blauwdruk gedrag speelt een rol, hoe wikkel je een vraag af tot dit niveau en hoe ga je er vervolgens mee om?

Je bent niet jouw emotie, je ervaart emotie
Wij zijn van mening dat een coach zich op het gebied van kernemoties moet blijven ontwikkelen om ook zelf in staat te zijn zo objectief mogelijk naar de ander te kunnen kijken. Vanuit deze gedachte is de Masterclass Coachen op Kernemoties
 geschreven.

 

Specialisatie

Coachen op kernemoties in het kort


Deze masterclass is iets voor jou als je:
 • Meer vaardigheden wilt ontwikkelen in het werken met kernemoties en hierdoor anderen effectiever kan begeleiden
 • Als coach of behandelaar vakinhoudelijk verder wilt professionaliseren op dit thema 
 • Op het gebied van zowel persoonlijke als professionele ontwikkeling verder wilt groeien
 • Je als trainer of docent verder wilt verdiepen in kernemoties in relatie tot de groepsdynamica 
 • Als coachend leidinggevende meer inzicht wilt krijgen in kernemoties en hoe hier effectief mee om te gaan


Over deze masterclass
In de Masterclass Coachen op Kernemoties wordt er een verdiepingsslag aangebracht in de vaardigheden van de deelnemer om te kunnen werken met kernemoties als onderdeel van het systeem van de coachee. Je gaat aan de slag met het werken met kind-emoties, schaduwzijden, het onderbewuste, het terugbrengen van de emoties in het hier & nu, de relatie met het overlevingssysteem van de mens en hoe de coachee te brengen tot zelfmanagement en het ontwikkelen van zelfsturing binnen dit thema.


Kwaliteit en Permanente Educatie 
Deze masterclass heeft het PE-vignet toegekend gekregen van NOBCO (Nederlandse Orde voor Beroepscoaches) en het EMCC (European Mentoring & Coaching Council). Wanneer je aangesloten bent bij NOBCO ontvang je 48 Permanente Educatie uren.

Daarnaast kent deze masterclass een gemiddeld evaluatiecijfer van 9,1 en de laatste leergang is door de cursisten gewaardeerd met een gemiddeld cijfer van 9,3.

 

Post-HBO registerdiploma tot Life Coach
Na afloop van de masterclass ontvang je een certificaat van deelname. Je kunt er echter ook voor kiezen om op te gaan voor het erkende Post-HBO registerdiploma tot Life Coach door het volgen van de Masterclass Traumacoaching en een aanvullende examenmodule van drie maanden. Deze keuzemogelijkheid wordt besproken tijdens de opleidingsdagen.


Theorie en praktijk
De masterclass kent een voortdurende afwisseling van theorie en praktijk, is intensief en toch prima te combineren met een fulltime baan. In 6 maanden heb je 8 opleidingsdagen, neem je 2 keer deel aan een intervisiebijeenkomst, voer je naast de oefengesprekken in de opleiding, zelfstandig een aantal coachtrajecten uit en sluit je de masterclass af met een essay.

Alle opleidingsdagen worden begeleid door minimaal twee opleiders. Daarnaast is de masterclass afgestemd op verschillende leerstijlen en bestaat de groep uit minimaal 9 en maximaal 16 deelnemers waardoor individuele aandacht, persoonlijke begeleiding en feedback gegarandeerd is.


Afhankelijk van jouw wensen en leerdoelen mag je aan het einde van de masterclass in ieder geval verwachten dat je:

 • Als professional meer inzicht hebt gekregen in kernemoties
 • De diepere lagen herkent van emoties, zowel in jezelf als in jouw omgeving
 • Als coach meer vaardigheid hebt ontwikkeld in het werken met kernemoties
 • Op het gebied van persoonlijke ontwikkeling verder bent gegroeid
 • Gezichtsveld is verbreed waardoor je effectiever kunt functioneren
 • Over diverse (coach)technieken beschikt binnen deze specialisatie
 • Zelfreflectie standaard op de agenda hebt staan waardoor je zowel persoonlijk als professioneel bewustere keuzes maakt


Vooropleiding en intake
Je kunt deelnemen aan deze masterclass als je functioneert op HBO-niveau, waarbij levenservaring en werk- en denkniveau net zo belangrijk zijn als een diploma. Ook ben je van harte welkom wanneer je een opleiding tot coach, counselor of therapeut hebt gevolgd maar ook professionals, zoals leidinggevenden, (HR)managers en onderwijzers kunnen deelnemen aan deze masterclass. 

Om optimaal te kunnen leren en het beste uit jouw ontwikkeling te halen, wordt er tussen de inschrijving en de eerste opleidingsdag een intakegesprek gevoerd. In dit gesprek worden jouw leerwensen en -behoeften geïnventariseerd en verwachtingen op elkaar afgestemd. Op deze manier realiseren we met elkaar een optimale samenwerking en interactie.

 

Informatie

Locatie, startdata en lesrooster


4 blokken van 2 lesdagen per 6 weken

De masterclass beslaat vier blokken van twee aaneengesloten opleidingsdagen binnen zes maanden. We starten om 9.00 en eindigen rond 16.30 uur. Locatie en opleidingsdata 
De Masterclass Coachen op Kernemoties vindt plaats op onze coach- en opleidingslocatie in Rotterdam of Noordwijk aan Zee. 

 

 

Masterclass

Programma inhoud


In deze masterclass ga je zowel theoretisch als praktisch aan de slag met o.a. de volgende onderwerpen:

 

 • Inzicht in kernemoties
 • De rol van kernemoties binnen coaching
 • Het patroon van emoties in de dagelijkse praktijk
 • De psychologische oorsprong van emotie
 • Het onbewuste copingsmechanisme / overlevingsstrategie
 • Zelfmanagement en zuiverheid in het gesprek
 • Diverse technieken waaronder ‘werken met kind emoties’ en intuïtief coachen
 • Familiecirkels en emoties
 • Psycho-analyse en karakterstructuren
 • Cognitie- versus gevoelsuitdagingen
 • De balans en uitdagingen voor de coach

 

Ontwikkeling

Portfolio, praktijk en intervisie 


Portfolio

Tijdens de masterclass maak je een digitaal portfolio waarmee je jouw ontwikkeling volgt. Hierin upload je de voorbereidingsopdrachten, reflectieverslagen van de opleidingsblokken, de verslagen van zowel de coachgesprekken als de intervisiebijeenkomsten en het essay. Door te werken aan het portfolio neem je de verantwoordelijkheid om terug te blikken op jouw ontwikkeling en leer jij jezelf beter kennen door middel van zelfreflectie. Met het portfolio kun je ook aan anderen laten zien over welke competenties jij beschikt en welke groei je hebt doorgemaakt. 


Leren in de praktijk

Tijdens deze masterclass ga je aan de slag met het coachen van twee oefencoachees. De betreffende coachees hebben een echte coachvraag en geen privé-relatie met jou. Van ieder gesprek maak je een verslag en ontvang je feedback van zowel de coachees als de opleiders. Doel van dit onderdeel is praktijkervaring opdoen met het coachen op kernemoties. 


Intervisie

Bij de start van de masterclass worden intervisiegroepen samengesteld die gedurende de opleiding twee keer bij elkaar komen. In deze bijeenkomsten wordt een coachvraag van één van de deelnemers behandeld en kan casuïstiek worden ingebracht. De overige deelnemers stellen vragen en geven gerichte feedback om de inbrenger te ondersteunen in het ontdekken van de oplossing voor het betreffende vraagstuk. Doel hiervan is het uitwisselen van ervaringen, het verstevigen van communicatieve vaardigheden en het vergroten van coachvaardigheden. Van elke bijeenkomst wordt een gezamenlijk verslag gemaakt voor in het portfolio.

Gedurende de masterclass worden jouw coachvaardigheden en houding als coach gevolgd en krijg je voortdurend feedback om je te ondersteunen in jouw ontwikkeling.


Tijdsinvestering
Reken op een gemiddelde investering van vier tot zes uur per week voor de voorbereidingsopdrachten, het lezen van verplichte literatuur, het deelnemen aan twee intervisie bijeenkomsten, het voeren en verslaan van de coachgesprekken en het schrijven van een essay. Gezien de opbouw in deze opleiding is het niet mogelijk om vrijstelling te krijgen.

 

Efficient

Digitale leeromgeving


Voor een optimale begeleiding tijdens deze masterclass maken wij gebruik van een digitale leeromgeving waarmee je toegang krijgt tot alle informatie die voor deze masterclass relevant is.


Binnen deze leeromgeving:

 • Ga je aan de slag met de voorbereidingsopdrachten
 • Maak je een portfolio aan en ontvang je feedback van de opleiders 
 • Behoud je in één oogopslag zicht op jouw persoonlijke ontwikkeling en groei, afspraken en deadlines
 • Heb je toegang tot alle informatie, werkmethodes en theorieën die zijn gedoceerd tijdens de masterclassdagen

 

Inzicht

Locaties en faciliteiten


De Masterclass vindt plaats op onze coach- en opleidingslocatie in Rotterdam of Noordwijk aan Zee.  


Over onze locaties en faciliteiten

 • Onze locaties kennen een fijne leeromgeving en zijn voorzien van prettige faciliteiten
 • Wij bieden voldoende ruimte voor persoonlijke begeleiding, oefengesprekken en hoorcolleges  
 • Het lesmateriaal ontvang je bij aanvang van de masterclass
 • Deelnemers kunnen gebruik maken van onze spreekruimtes voor de gesprekken met oefencoachees
 • Onze locaties zijn goed bereikbaar met de auto en met het openbaar vervoer


Eten en drinken

 • Op iedere opleidingsdag wordt een uitgebreide en gezonde lunch verzorgd
 • Zelf iets meenemen of opwarmen kan ook in de keuken op onze locatie
 • Gedurende de masterclass staat water voor je klaar en kun je onbeperkt gebruik maken van koffie, thee, diverse frisdranken, vers fruit en zoete snacks

 

Investering

Kosten en praktische informatie


De Masterclass Coachen op Kernemoties kost € 2.500,-, is vrijgesteld van BTW en als beroepsopleiding fiscaal aftrekbaar. Gespreide betaling is mogelijk in overleg.


De masterclass is inclusief:

 • Intakegesprek
 • Lesmaterialen en literatuur
 • Koffie, thee, fruit, warme- en zoete snacks
 • Een gezonde lunch tijdens alle lesdagen
 • Eventuele studiecoaching en advies


 

Specialiseren als coach?

In het kort

Coachen op Kernemoties samengevat

 

 • Binnen 6 maanden 8 opleidingsdagen
 • De data van de masterclass staan vermeld onder het kopje 'Locatie, startdata en lesrooster'
 • De masterclass start één keer per jaar op onze coach- en opleidingslocatie in Rotterdam en Noordwijk aan Zee
 • Onze locaties zijn goed bereikbaar met zowel eigen als openbaar vervoer 
 • Elke opleidingsdag is van 09.00 tot 16.30 uur en wordt begeleid door minimaal twee opleiders
 • Minimaal 9 en maximaal 16 deelnemers waardoor individuele aandacht gegarandeerd is
 • De masterclass kent een gemiddeld evaluatiecijfer van 9,1
 • Jouw investering bedraagt in geld € 2.500,- en in tijd, naast de opleidingsdagen, 4 tot 6 uur per week
 • Als beroepsopleiding is deze masterclass vrijgesteld van BTW, fiscaal aftrekbaar en kan in overleg in termijnen worden betaald
 • Na afloop ontvang je een certificaat bij een voldoende beoordeling, wanneer je het volledige portfolio ingeleverd hebt, deel hebt genomen aan twee intervisiesessies en je minimaal 90% aanwezig bent geweest op de opleidingsdagen
 • Deze masterclass kan gevolgd worden als onderdeel van de Post-HBO registeropleiding tot Life Coach en voldoet ruimschoots aan de kwaliteitscriteria die gesteld worden door de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO)
 • Wanneer je aangesloten bent bij de NOBCO ontvang je na afloop van de masterclass 48 permanente educatie uren

 

Persoonlijke

Ervaringen 


 

Aanmelden

Persoonlijke gegevens

Adresgegevens

Factuurgegevens

Anti-spam
Typ bovenstaande code over.
Persoonsgegevens gebruiken wij alleen voor het gevraagde contact. Lees de privacy declaration voor meer informatie.

Tip!

Masterclass Traumacoaching

Wil jij meer vaardigheid ontwikkelen op het gebied van traumaverwerking en op een zorgvuldige manier kunnen begeleiden bij een acute stressstoornis en/of PTSS? In de Masterclass Traumacoaching leer je hoe je cliënten kunt begeleiden bij traumaverwerking op zowel lichamelijk, emotioneel als mentaal niveau.

Bekijk de masterclass

Kennismaken?


Ondanks alle zorg waarmee wij deze website gemaakt hebben, blijft het echter tekst. Wij kunnen ons voorstellen dat je `er meer gevoel bij wilt krijgen` en meer informatie of advies nodig hebt. Je kunt via onderstaand formulier contact met ons opnemen, jouw vraag stellen of een kennismaking inplannen. Daarnaast zijn wij bereikbaar op 071 889 17 35 en via info@inzicht.nl.

Anti-spam
Typ bovenstaande code over.
Persoonsgegevens gebruiken wij alleen voor het gevraagde contact. Lees de privacy declaration voor meer informatie.