menu

Interesse in een opleiding?

Op 11 juli vertellen we je meer tijdens de online open avond!
Aanmelden
Post-HBO registeropleiding tot Gezinscoach

Post-HBO Registeropleiding tot Gezinscoach


Als Gezinscoach ben je erop gericht om thematiek op zowel individueel- als gezinsniveau te begeleiden. In de Gezinscoach opleiding gaan we ervan uit dat de meeste 'problemen' systemisch ontstaan en is het van belang dat je het gehele systeem waarin iemand zich bevindt (o.a. het gezin, de school, vrienden en/of de (werk)omgeving) meeneemt in een coachtraject. Vraagstukken in o.a. houding en gedrag zijn namelijk nooit op zichzelf staande thema's, deze ontstaan altijd in de wisselwerking.

Je hebt niet altijd invloed op wat er gebeurt, wel op hoe je ermee om gaat
Onder jouw professionele begeleiding als gezinscoach, leren kinderen, jongeren en ouders te reflecteren op hun eigen emoties en handelen. Wat gebeurt er in hen, wat maakt dat ze reageren zoals ze reageren en zijn ze zich bewust van het effect ervan op zowel henzelf als de omgeving? Zij leren bewuster om te gaan met emoties en worstelingen (zoals bijvoorbeeld opvoeding, ontwikkeling, communicatie, echtscheiding) maar ook wat ieders behoeften zijn in relatie tot elkaar en op welke wijze de gezinsleden hier het beste invulling aan kunnen geven.

 

Over

De opleiding Gezinscoach

Deze gezinscoach opleiding is iets voor jou als je:

 • De ambitie hebt om zowel kinderen, jongvolwassenen als gezinnen te begeleiden
 • Jouw coachvaardigheden verder wil ontwikkelen en meer wilt werken vanuit een systemische perceptie
 • Een zelfstandige coachpraktijk op wilt starten of je huidige praktijk verder wilt ontwikkelen
 • Als professional in de zorg, de (pedagogische) kinderopvang en het onderwijs, kinderen, (jong)volwassenen en/of ouders effectief en bewust wilt begeleiden 
 • Als hulpverlener of (para)medici meer uit cliëntgesprekken wilt halen
 • Verder wilt groeien in jouw huidige functie of door wilt groeien naar een leidinggevende positie 
 • Als professional verder wilt ontwikkelen op zowel cognitief, emotioneel als bewustzijnsniveau
 • Toe bent aan persoonlijke verdieping en onder begeleiding persoonlijke groei wilt doormaken


Professioneel ontwikkelen op Post-HBO niveau
Tijdens de opleiding Gezinscoach leer je in wat het beroep inhoudt op zowel cognitief, emotioneel als bewustzijnsniveau. Je leert effectief te coachen, gaat aan de slag met jouw eigen coachstijl en ontwikkelt diverse vaardigheden en competenties om vanuit een systemische perceptie te werken met zowel kinderen, (jong)volwassenen als ouders binnen diverse contexten.
 

Programma opbouw
In deze gezinscoach opleiding leer je patronen in diverse systemen te herkennen en zichtbaar te maken, systemische interventies in te zetten, te werken met o.a. (tafel)opstellingen en het Genogram. Er worden diverse thema's binnen familie- en culturele systemen behandeld waardoor je gedurende de opleiding een systemische perceptie ontwikkelt.

Daarnaast krijg je inzicht in de ontwikkelfasen van kinderen en (jong)volwassenen met de daarbij horende gedrags- en ontwikkelingsproblematiek, leer je diverse overlevingsstrategieën herkennen en het effect daarvan op houding en gedrag zichtbaar te maken. Er komen (creatieve) werkvormen, communicatiestijlen, signalen van onveiligheid en het ontwikkelproces van o.a. ik-kracht en zelfvertrouwen bij kinderen en (jong)volwassenen aan bod en er wordt ingegaan op het vergroten van het zelfbewustzijn en zelfsturing.

Na afronding van de opleiding Gezinscoach beschik je over de kennis en vaardigheden om kinderen, (jong)volwassenen en ouders op zowel individueel als gezinsniveau vanuit een systemische benadering effectief te begeleiden in hun verdere ontwikkeling.


Centraal in de opleiding Gezinscoach sta jij zelf
Zo ga je aan de slag met het geleerde, breng je voorbeelden en praktijkervaringen in, creëer je grotendeels jouw eigen groei door te werken aan zelfbewustzijn en -reflectie en neem je de verantwoordelijkheid voor eigen denkbeelden, handelen en gedrag.

 

Theorie en praktijk

De Post-HBO Registeropleiding tot Gezinscoach kent een voortdurende afwisseling van theorie en praktijk, is intensief en toch prima te combineren met een fulltime baan. In 15 maanden heb je twee dagen per 6 weken les, neem je twee keer deel aan een intervisiebijeenkomst en voer je, naast de oefengesprekken in de opleiding, zelfstandig meerdere coachgesprekken met oefencoachees.

Alle opleidingsdagen worden klassikaal gegeven en begeleid door twee tot vier senior en executive opleiders. Daarnaast is de opleiding afgestemd op verschillende leerstijlen en bestaat de groep uit minimaal 9 en maximaal 16 deelnemers waardoor individuele aandacht, persoonlijke begeleiding en feedback gegarandeerd is.Afhankelijk van jouw wensen en leerdoelen mag je aan het einde van de opleiding Gezinscoach in ieder geval verwachten dat je:
 • Vaardigheden hebt ontwikkeld in het (systemisch) coachen van kinderen, (jong)volwassenen en ouders/opvoeders
 • Een systeembenadering kunt toepassen ten behoeve van de sociaal emotionele ontwikkeling van zowel kinderen als (jong)volwassenen 
 • De ontwikkelfasen, signalen van onveiligheid/verstoringen en overlevingsstrategieën van kinderen en jongvolwassenen kunt herkennen
 • Vaardigheden (verder) hebt ontwikkeld om te coachen voorbij gedrag en beeldvorming
 • Ervaring hebt opgedaan met het toepassen van diverse coachtechnieken en deze in kunt zetten in een individueel of gezinscoach traject
 • Verder bent geprofessionaliseerd op het gebied van zowel individuele als gezinscoaching
 • De kennis en vaardigheden hebt ontwikkeld om een eigen coachpraktijk op te starten
 • Een hoge mate van zowel persoonlijke als professionele groei hebt doorgemaakt
   

Informatie

Deelname, startdata en lesrooster

Je kunt deelnemen aan de opleiding Gezinscoach als je functioneert op HBO-niveau, waarbij levenservaring en werk- en denkniveau net zo belangrijk zijn als een diploma. Om optimaal te kunnen leren en het beste uit jouw ontwikkeling te halen, wordt er tussen de inschrijving en de eerste opleidingsdag een intakegesprek gevoerd. In dit gesprek worden jouw leerwensen en -behoeften geïnventariseerd en verwachtingen op elkaar afgestemd. Op deze manier realiseren we met elkaar een optimale samenwerking en interactie

 

Opleiding

Programma inhoud


Deel 1: Systemisch coachen

 • Systemische perceptie
 • Patronen herkennen en interventies
 • Systeembenadering in de praktijk
 • De Gezinscoach als onderdeel van de relatie
 • Triangulaties
 • Persoonlijke versus professionele bias
 • Het Genogram
 • De kracht van circulair vragen 
 • Familie-, culturele- en organisatiesystemen
 • Relationele systemen versus intra-psychische systemen
 • Ambigue verlies en veerkracht
 • Cognitie versus gevoelsuitdagingen
 • (Tafel)opstellingen
 • De balans en uitdagingen voor de Gezinscoach


Deel 2: Coaching van kinderen en (jong)volwassenen

 • De ontwikkelfasen van kind tot volwassenheid
 • Overlevingsstrategieën en het effect ervan op zowel het kind als de omgeving
 • Hechtingsstijlen en de invloed hiervan op onderlinge relaties
 • Een andere kijk op 'probleem' gedrag
 • Signalen van onveiligheid en het afstemmen op de coachee voorbij gewenst of ongewenst gedrag
 • Het herkennen van patronen van projectie en overdracht
 • Gespreksvoering met kinderen en (jong)volwassenen
 • Diverse werkvormen binnen gezinscoaching waaronder het gebruik van symbolische taal, relationele vragen, spel, humor en creativiteit, non-verbale aspecten en hulpbronnen
 • Verschillende thema's binnen gezinscoaching waaronder verlies, echtscheiding, gezinssamenstelling, ontwikkelingsproblematiek van één of meerdere gezinsleden
 • Ontwikkeling van o.a. ik-kracht en zelfvertrouwen


Deel 3: Afstuderen

 • Onderzoek naar een Gezinscoach gerelateerd thema
 • Verslaglegging en paper
 • Eindpresentatie


Tijdsinvestering
Reken naast de lesdagen op een gemiddelde investering van vier tot zes uur per week. Gezien de opbouw in deze opleiding is het niet mogelijk om vrijstelling te krijgen.

 

Ontwikkeling

Portfolio, praktijk, intervisie en supervisie


Portfolio
Tijdens de opleiding Gezinscoach maak je een digitaal portfolio waarmee je jouw ontwikkeling volgt. Hierin upload je de voorbereidingsopdrachten, reflectieverslagen van de opleidingsblokken, de verslagen van zowel de coachgesprekken als de intervisiebijeenkomsten en het paper. Door te werken aan het portfolio neem je de verantwoordelijkheid om terug te blikken op jouw ontwikkeling en leer jij jezelf beter kennen door middel van zelfreflectie. Met het portfolio kun je ook aan anderen laten zien over welke competenties jij beschikt en welke groei je hebt doorgemaakt als mens en als Gezinscoach.


Leren in de praktijk
Tijdens deze opleiding ga je aan de slag met het coachen van oefencoachees. De betreffende coachees hebben een echte coachvraag op het gebied van Gezinscoaching en geen privé-relatie met jou. Van ieder gesprek maak je een verslag en ontvang je feedback van zowel de coachees als de opleiders. Doel van dit onderdeel is praktijkervaring opdoen binnen gezinscoaching.


Intervisie
Bij de start van de opleiding worden intervisiegroepen samengesteld die gedurende de opleiding twee keer bij elkaar komen. In deze bijeenkomsten wordt een coachvraag van één van de deelnemers behandeld en kan casuïstiek worden ingebracht. De overige deelnemers stellen vragen en geven gerichte feedback om de inbrenger te ondersteunen in het ontdekken van de oplossing voor het betreffende vraagstuk. Doel hiervan is het uitwisselen van ervaringen, het verstevigen van communicatieve vaardigheden en het vergroten van coachvaardigheden. Van elke bijeenkomst wordt een gezamenlijk verslag gemaakt voor in het portfolio.


Supervisie
Gedurende de opleiding worden jouw coachvaardigheden en houding als professional gevolgd en krijg je voortdurend feedback om je te ondersteunen in jouw ontwikkeling. Daarnaast worden er op verschillende momenten gedurende de opleiding supervisie gesprekken ingepland om jouw persoonlijke ontwikkeling en voortgang binnen de opleiding te bespreken.

 

Efficient

Digitale leeromgeving


Tijdens de opleiding krijg je toegang tot een digitale leeromgeving waarin alle informatie die voor deze opleiding relevant is wordt gedeeld.


Binnen deze leeromgeving:

 • Ga je aan de slag met de voorbereidingsopdrachten
 • Maak je een portfolio aan en ontvang je feedback van de opleiders 
 • Behoud je in één oogopslag zicht op jouw persoonlijke ontwikkeling, groei, afspraken en deadlines
 • Heb je toegang tot alle informatie, werkmethodes en theorieën die zijn gedoceerd tijdens de opleidingsdagen

 

Inzicht

Opleidingslocatie en faciliteiten


De opleiding Gezinscoach vindt plaats op onze coach- en opleidingslocatie in Rotterdam of Noordwijk aan Zee.


Over onze locaties en faciliteiten

 • Onze locaties kennen een fijne leeromgeving en zijn voorzien van alle benodigde faciliteiten 
 • Wij bieden voldoende ruimte voor persoonlijke begeleiding, oefengesprekken en hoorcolleges 
 • Het lesmateriaal ontvang je bij aanvang van de opleiding
 • Deelnemers kunnen gebruik maken van onze spreekruimtes voor de gesprekken met oefencoachees
 • De locaties zijn goed bereikbaar met de auto en het openbaar vervoer


Eten en drinken

 • Op iedere opleidingsdag wordt een uitgebreide en gezonde lunch verzorgd
 • Zelf iets meenemen of opwarmen kan ook in de keuken op de locaties
 • Gedurende de opleiding kun je onbeperkt gebruik maken van koffie, thee, water, diverse frisdranken, vers fruit en zoete snacks

 

Investering

Kosten en praktische informatie


De Post-HBO Registeropleiding tot Gezinscoach kost € 6.500,-, is vrijgesteld van BTW en als beroepsopleiding fiscaal aftrekbaar. Gespreide betaling is mogelijk in overleg. 


De opleiding is inclusief:

 • Intakegesprek
 • Lesmaterialen en literatuur
 • Koffie, thee, fruit, warme- en zoete snacks
 • Een gezonde lunch tijdens alle lesdagen
 • Eventuele studiecoaching en advies


 

Opleiding tot Gezinscoach

 

In het kort

Gezinscoaching samengevat
 

 • Een Post-HBO vakopleiding tot Gezinscoach
 • 17 opleidingsdagen binnen 15 maanden
 • Gericht op systemisch coachen en het coachen van kinderen en (jong)volwassenen
 • Ontwikkeling op zowel vakinhoud als persoonlijk niveau
 • Minimaal 9 en maximaal 16 deelnemers waardoor individuele aandacht gegarandeerd is
 • De opleiding start twee keer per jaar op onze coach- en opleidingslocatie in Rotterdam of Noordwijk aan Zee
 • Onze locaties zijn goed bereikbaar met zowel eigen als openbaar vervoer 
 • De data van de opleiding staan vermeld onder het kopje 'Deelname, startdata en lesrooster’
 • Elke opleidingsdag is van 09.00 tot 16.30 uur en wordt begeleid door minimaal twee senior en executive opleiders
 • Jouw investering bedraagt in geld € 6.500,- en in tijd, naast de opleidingsdagen, 4 tot 6 uur per week
 • Als beroepsopleiding is deze opleiding vrijgesteld van BTW, fiscaal aftrekbaar en kan in overleg in termijnen worden betaald
 • Na afloop ontvang je het erkende Post-HBO Diploma Gezinscoach bij een voldoende beoordeling, wanneer je deel hebt genomen aan 2 intervisiesessies en als je minimaal 90% aanwezig bent geweest op de opleidingsdagen
 • Deze opleiding voldoet ruimschoots aan de kwaliteitscriteria die gesteld worden door de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO) 

 

Aanmelden

Je kunt je aanmelden door het formulier in te vullen en te verzenden. Binnen drie werkdagen ontvang je van ons een bevestiging van inschrijving en de eerste informatie.

Persoonlijke gegevens

Adresgegevens

Factuurgegevens

Anti-spam
Typ bovenstaande code over.
Persoonsgegevens gebruiken wij alleen voor het gevraagde contact. Lees de privacy declaration voor meer informatie.

Kennismaken?


Ondanks alle zorg waarmee wij deze website gemaakt hebben, blijft het echter tekst. Wij kunnen ons voorstellen dat je `er meer gevoel bij wilt krijgen` en meer informatie of advies nodig hebt. Je kunt via onderstaand formulier contact met ons opnemen, jouw vraag stellen of een kennismaking inplannen. Daarnaast zijn wij bereikbaar op 071 889 17 35 en via info@inzicht.nl.

Anti-spam
Typ bovenstaande code over.
Persoonsgegevens gebruiken wij alleen voor het gevraagde contact. Lees de privacy declaration voor meer informatie.