menu

Interesse in een opleiding?

Op 16 mei vertellen we je meer tijdens de online open avond!
Aanmelden
Opleiding tot teamcoach bij Inzicht

Wat is Teamcoaching?


Een team is een groep mensen die, vaak in zakelijk verband, een gezamenlijke taak of doel hebben. Het resultaat van deze teams is sterk afhankelijk van de onderlinge zichtbare en onzichtbare groepsdynamiek. In de Masterclass Teamcoaching wordt ingegaan op de veelzijdige aspecten van het coachen van diverse teamstructuren waaronder management- en directieteams. 

Teamcoaching is een waardevol instrument om in te zetten om teams op het gewenste niveau te laten samenwerken, eventuele conflicten vroegtijdig op te pakken en het team te helpen ontwikkelen naar een hoger niveau van bewustzijn en professionaliteit.

If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together 
Als teamcoach richt je je op het inzichtelijk maken van de huidige ontwikkelingen, uitdagingen en mogelijke verstoringen in de samenwerking van het betreffende team. Daarnaast geeft een teamcoach meer inzicht in de onderlinge actie- en reactiepatronen die onbewust een effect hebben op de kwaliteit van de samenwerking alsook op het voorbeeldgedrag, bijvoorbeeld van management- en directieteams, naar de werkvloer.

De focus in deze masterclass ligt op de persoonlijke en professionele ontwikkeling van zowel de coach als de, op verschillende niveaus functionerende, teams waardoor de samenwerking versterkt, doelstellingen worden behaald met als positief effect de groei van de organisatie. 

 

Masterclass

Teamcoaching in het kort


Deze masterclass is iets voor jou als je:

 • Meer vaardigheden wilt ontwikkelen in het werken met teams op verschillende niveaus 
 • Als leidinggevende of executive teams effectief (verder) wilt kunnen begeleiden 
 • Als coach of leidinggevende (samengestelde) teams wilt begeleiden in verschillende ontwikkelstadia en bij het vinden van gezamenlijke effectiviteit
 • Als teamleider of manager de taakvolwassenheid van teamleden wilt stimuleren en het team (verder) wilt professionaliseren
 • Je als trainer of leidinggevende verder wilt verdiepen in groepsdynamica en groepsprocessen
 • Als HR-professional of leidinggevende meer inzicht wilt krijgen in repeterende communicatie-, actie- en reactiepatronen binnen teams 
 • Verschillende teamstructuren zoals traditionele-, crossfunctionele-, agile- management- en directieteams (verder) wilt begeleiden
 • (Door) wilt groeien in jouw huidige functie en/of op het gebied van persoonlijke en professionele ontwikkeling


Over deze masterclass 
In de Masterclass Teamcoaching wordt er een verdiepingsslag aangebracht in de vaardigheden van de coach of professional om te kunnen werken met teams op diverse niveaus. De deelnemer gaat onder andere aan de slag met het werken met de systemische aspecten binnen een team, het stimuleren van (zelf)reflectie, de ontwikkeling van taakvolwassenheid en met het inzetten van gerichte en effectieve interventies.

Daarnaast gaan we in op het vergroten van het zelfbewustzijn binnen teams en de impact hiervan op houding, gedrag en de groepsdynamica. Afstemming in het samenwerken, helder communiceren en werken in het hier en nu staan steeds centraal. Binnen ieder vraagstuk wordt gekeken naar de huidige situatie en context waarbinnen een team zich bevindt, welke patronen zichtbaar worden en wat het effect hiervan is op het functioneren.

Op welke wijze krijg je een team weer in beweging wanneer teamprocessen stagneren? En hoe zorg je ervoor dat zowel de individuen binnen een team ontwikkelen en tegelijkertijd het potentieel van het gehele team tot zijn recht komt en benut wordt? Voor effectieve verandering en resultaten op korte- middellange- en lange termijn is het nodig dat onuitgesproken opvattingen en belemmeringen, onderliggende en onbewuste patronen en interne drijfveren van het team bespreekbaar worden gemaakt. Als teamcoach begeleid je dit proces, breng je de 'onderstroom' in kaart, kijk je waar de onbenutte kansen liggen, op welke wijze je de toegevoegde waarde van teamleden in de samenwerking met anderen kunt stimuleren en hoe je een team kunt coachen naar taakvolwassenheid, het nemen van eigen verantwoordelijkheid en performance verbetering.


Kwaliteit en Permanente Educatie 
Deze masterclass heeft het PE-vignet toegekend gekregen van NOBCO (Nederlandse Orde voor Beroepscoaches) en het EMCC (European Mentoring & Coaching Council). Wanneer je aangesloten bent bij NOBCO ontvang je 60 Permanente Educatie uren.

 

Post-HBO registerdiploma tot Systemisch Teamcoach
Na afloop van de masterclass ontvang je een certificaat van deelname. Je kunt er echter ook voor kiezen om op te gaan voor het erkende Post-HBO registerdiploma tot Systemisch Teamcoach door het volgen van de Masterclass Systemisch Coachen en een aanvullende examenmodule van drie maanden. Deze keuzemogelijkheid wordt besproken tijdens de opleidingsdagen.


Theorie en praktijk
De masterclass kent een voortdurende afwisseling van theorie en praktijk, is intensief en toch prima te combineren met een fulltime baan. In 8 maanden heb je 10 opleidingsdagen, neem je 2 keer deel aan een intervisiebijeenkomst, schrijf je een essay gericht op een onderwerp dat affiniteit heeft met teamcoaching en voer je zelfstandig 3 teamcoachassessments uit.


Alle opleidingsdagen worden begeleid door minimaal 2 opleiders. Daarnaast is de masterclass afgestemd op verschillende leerstijlen en bestaat de groep uit minimaal 9 en maximaal 16 deelnemers waardoor individuele aandacht, persoonlijke begeleiding en feedback gegarandeerd is.


Afhankelijk van jouw wensen en leerdoelen mag je aan het einde van de masterclass in ieder geval verwachten dat je:

 • Ontwikkelvragen en leermogelijkheden van teams beter kunt identificeren
 • Teams systemisch kunt benaderen en effectievere interventies kunt inzetten 
 • De onderstroom binnen teams kunt herkennen en de invloed hiervan inzichtelijk en beter bespreekbaar kunt maken
 • Als professional meer inzicht hebt gekregen in jouw eigen rol in de wisselwerking en de impact hiervan op teams en de groepsdynamica
 • Teams op een professionelere wijze kunt coachen naar zelfsturing, zelfreflectie, persoonlijk leiderschap en samenwerking
 • Jouw eigen coachstijl (h)erkent en deze effectiever kunt inzetten als teamcoach
 • Op het gebied van persoonlijke ontwikkeling verder bent gegroeid en over diverse technieken beschikt binnen deze specialisatie 
 • Zelfreflectie standaard op de agenda hebt staan waardoor je bewustere keuzes maakt in jouw rol als professional


Vooropleiding en intake
Je kunt deelnemen aan deze masterclass als je functioneert op HBO-niveau, waarbij levenservaring en werk- en denkniveau net zo belangrijk zijn als een diploma. Ook ben je van harte welkom wanneer je een opleiding tot coach of trainer hebt gevolgd maar ook professionals, zoals leidinggevenden, (HR)managers en executives kunnen deelnemen aan deze masterclass. 

Om optimaal te kunnen leren en het beste uit jouw ontwikkeling te halen, wordt er tussen de inschrijving en de eerste opleidingsdag een intakegesprek gevoerd. In dit gesprek worden jouw leerwensen en -behoeften geïnventariseerd en verwachtingen op elkaar afgestemd. Op deze manier realiseren we met elkaar een optimale samenwerking en interactie.

 

Informatie

Locatie, startdata en lesrooster


5 blokken van 2 lesdagen per 6 weken
De masterclass beslaat vijf blokken van twee aaneengesloten opleidingsdagen binnen acht maanden. We starten om 9.00 en eindigen rond 16.30 uur. 


Locatie en opleidingsdata
De Masterclass Teamcoaching vindt plaats op onze coach- en opleidingslocatie in Rotterdam of Noordwijk aan Zee. 
 

 

Masterclass

Programma inhoud


Deel 1: De persoonlijke groei van de teamcoach 

 • De grondhouding van de teamcoach: zelfbewustzijn, zelfreflectie, zelfmanagement en zelfsturing 
 • Het systeem van de teamcoach
 • Rollen, patronen, conditioneringen en presentatie
 • Het eigen copingsmechanisme en de invloed ervan op de gespreksvoering binnen teams


Deel 2: Voorbij het systeem van het team

 • Het teamcoach proces
 • Bewustzijn en co-creatie binnen teams, werken met verschillende niveaus van bewustwording
 • Systemische wetmatigheden en het inzetten van systemische methodieken
 • Weerstand, conflicthantering, mediation en het dialoog 
 • Draagvlak creëren door heldere en effectieve communicatie (informeren, onderhandelen, delegeren, inspireren en consulteren)
 • Zelfsturing en het stimuleren van individuen binnen teams a.d.h.v. 4x 'zelf' en taakvolwassenheid 


Deel 3: Teamdynamiek en effectieve begeleiding van teams

 • Teamontwikkeling, teamfasen en teamstructuren zoals traditionele-, crossfunctionele-, agile- management- en directieteams
 • Groeps- en teamdynamica
 • Internationale modellen 
 • De vijf oorzaken van disfunctionerende teams
 • Interventies en de strategieën van de teamcoach
 • Het coachen van zowel de individuele ontwikkeling als de collectieve ontwikkeling van het team
 • Supervisie, reflecteren en evalueren

 

Ontwikkeling

Portfolio, praktijk en intervisie


Portfolio
Tijdens de masterclass maak je een digitaal portfolio waarmee je jouw ontwikkeling volgt. Hierin upload je de voorbereidingsopdrachten, reflectieverslagen van de lesblokken, de verslagen van zowel de oefenopdrachten als de intervisiebijeenkomsten en het essay. Door te werken aan het portfolio neem je de verantwoordelijkheid om terug te blikken op jouw ontwikkeling en leer jij jezelf beter kennen door middel van zelfreflectie. Met het portfolio kun je ook aan anderen laten zien over welke competenties jij beschikt en welke groei je hebt doorgemaakt. 


Leren in de praktijk
Gedurende de masterclass worden diverse teamcoachvraagstukken op groepsniveau behandeld onder begeleiding van de opleiders. Daarnaast voer je individuele opdrachten uit in de praktijk. Het doel hiervan is om het geleerde toe te passen en te werken met de groepsdynamica binnen verschillende groepen en teams. Ook voer je in deze masterclass drie zelfstandige teamcoachassessments uit waar je gerichte feedback op ontvangt.  


Intervisie
Bij de start van de masterclass worden de intervisiegroepen samengesteld die gedurende de opleiding bij elkaar komen. Tijdens een intervisiebijeenkomst wordt een teamcoachvraagstuk van één van de deelnemers behandeld en kan casuïstiek worden ingebracht. De overige deelnemers stellen vragen en geven gerichte feedback om de inbrenger te ondersteunen in het ontdekken van de oplossing voor het betreffende vraagstuk. Doel hiervan is het uitwisselen van ervaringen, het verstevigen van communicatieve vaardigheden en het vergroten van teamcoachvaardigheden. Van de bijeenkomst wordt een verslag gemaakt voor in het portfolio.

Gedurende de masterclass worden jouw coachvaardigheden en houding als teamcoach gevolgd en krijg je voortdurend feedback om je te ondersteunen in jouw ontwikkeling.


Tijdsinvestering
Reken op een investering van vier tot zes uur per week voor de voorbereidingsopdrachten, het lezen van verplichte literatuur, het deelnemen aan twee intervisie bijeenkomsten, het schrijven van een essay en het uitvoeren van de assessments. Gezien de opbouw in deze opleiding is het niet mogelijk om vrijstelling te krijgen.

 

Efficient

Digitale leeromgeving


Voor een optimale begeleiding tijdens deze masterclass maken wij gebruik van een digitale leeromgeving waarmee je toegang krijgt tot alle informatie die voor deze masterclass relevant is.


Binnen deze leeromgeving:

 • Ga je aan de slag met de voorbereidingsopdrachten
 • Maak je een portfolio aan en ontvang je feedback van de opleiders 
 • Behoud je in één oogopslag zicht op jouw persoonlijke ontwikkeling en groei, afspraken en deadlines
 • Heb je toegang tot alle informatie, werkmethodes en theorieën die zijn gedoceerd tijdens de masterclassdagen

 

Inzicht

Locaties en faciliteiten


De Masterclass vindt plaats op onze coach- en opleidingslocatie in Rotterdam of Noordwijk aan Zee. 


Over onze locaties en faciliteiten

 • Onze locaties kennen een fijne leeromgeving en zijn voorzien van prettige faciliteiten
 • Wij bieden voldoende ruimte voor persoonlijke begeleiding, oefengesprekken en hoorcolleges 
 • Het lesmateriaal ontvang je bij aanvang van de masterclass
 • Onze locaties zijn goed bereikbaar met de auto en het openbaar vervoer


Eten en drinken

 • Op iedere opleidingsdag wordt een uitgebreide en gezonde lunch verzorgd
 • Zelf iets meenemen of opwarmen kan ook in de keuken op onze locatie
 • Gedurende de masterclass staat water voor je klaar en kun je onbeperkt gebruik maken van koffie, thee, diverse frisdranken, vers fruit en zoete snacks

 

Investering

Kosten en praktische informatie


De Masterclass Teamcoaching kost € 3.875,-, is vrijgesteld van BTW en als beroepsopleiding fiscaal aftrekbaar. Gespreide betaling is mogelijk in overleg.


De masterclass is inclusief:

 • Intakegesprek
 • Lesmaterialen en literatuur
 • Koffie, thee, fruit, warme- en zoete snacks
 • Een gezonde lunch tijdens alle lesdagen
 • Eventuele studiecoaching en advies

 

Teamcoach opleiding bij Inzicht

 

In het kort

Teamcoaching samengevat
 

 • Binnen 8 maanden 10 opleidingsdagen
 • De data van de masterclass staan vermeld onder het kopje 'Locatie, startdata en lesrooster'
 • De masterclass start één keer per jaar op onze coach- en opleidingslocatie in Rotterdam en Noordwijk aan Zee
 • Onze locaties zijn goed bereikbaar met zowel eigen als openbaar vervoer 
 • Elke opleidingsdag is van 09.00 tot 16.30 uur en wordt begeleid door minimaal twee opleiders
 • Minimaal 9 en maximaal 16 deelnemers waardoor individuele aandacht gegarandeerd is
 • Jouw investering bedraagt in geld € 3.875,- en in tijd, naast de opleidingsdagen, 4 tot 6 uur per week
 • Als beroepsopleiding is deze masterclass vrijgesteld van BTW, fiscaal aftrekbaar en kan in overleg in termijnen worden betaald
 • Na afloop ontvang je een certificaat wanneer je het portfolio volledig hebt ingeleverd, je de opdrachten voldoende hebt uitgevoerd, je deel hebt genomen aan twee intervisiesessies en je minimaal 90% aanwezig bent geweest op de opleidingsdagen
 • Deze masterclass kan gevolgd worden als onderdeel van de Post-HBO registeropleiding tot Systemisch Teamcoach en voldoet ruimschoots aan de kwaliteitscriteria die gesteld worden door de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO)
 • Wanneer je aangesloten bent bij de NOBCO ontvang je na afloop van de masterclass 60 permanente educatie uren
 • Interesse in teamcoaching binnen jouw team of organisatie? Bekijk dan deze pagina voor meer informatie. 

 

Aanmelden

Je kunt je aanmelden door het formulier in te vullen en te verzenden. Binnen drie werkdagen ontvang je van ons een bevestiging van inschrijving en de eerste informatie.

Persoonlijke gegevens

Adresgegevens

Factuurgegevens

Anti-spam
Typ bovenstaande code over.
Persoonsgegevens gebruiken wij alleen voor het gevraagde contact. Lees de privacy declaration voor meer informatie.

Tip!

Masterclass Systemisch coachen

Systemisch coachen is een krachtige techniek welke zich uitstekend leent om de systemen rondom een individu zichtbaar te maken en casuïstiek in korte tijd helder te krijgen. In deze professionele en verdiepende masterclass gaan we in op zowel familie-, culturele- als organisatiesystemen. 

Bekijk de masterclass

Kennismaken?


Ondanks alle zorg waarmee wij deze website gemaakt hebben, blijft het echter tekst. Wij kunnen ons voorstellen dat je `er meer gevoel bij wilt krijgen` en meer informatie of advies nodig hebt. Je kunt via onderstaand formulier contact met ons opnemen, jouw vraag stellen of een kennismaking inplannen. Daarnaast zijn wij bereikbaar op 071 889 17 35 en via info@inzicht.nl.

Anti-spam
Typ bovenstaande code over.
Persoonsgegevens gebruiken wij alleen voor het gevraagde contact. Lees de privacy declaration voor meer informatie.