Masterclass Intuïtief coachen

Jasper Vreugdenhil

Desirée Vreugdenhil

In het kort

 
 • Intuïtief coachen op HBO niveau
 • Binnen 6 maanden 8 opleidingsdagen
 • Alle lesdagen vinden plaats in Rotterdam
 • Een unieke masterclass in Nederland
 • 16 Permanente Educatie punten bij de NOBCO


De belangrijkste beïnvloedbare succesfactor binnen coaching ben jijzelf

In deze masterclass richten we ons op een onderbelicht echter essentieel onderdeel in coaching, namelijk intuïtief coachen. Het mentale begeleidingsdeel is binnen coaching een wezenlijk onderdeel en beslaat in de regel de communicatie, vaardigheden, methoden en kennis. Echter de meest essentiële factor om een succesvol coachtraject uit te voeren ben jij zelf en naarmate jij meer persoonlijk ontwikkelt, leer je meer op jouw intuïtie te vertrouwen. En hoe meer je op jouw intuïtie vertrouwt, hoe meer je begrijpt dat de wereld om je heen bestaat uit energie. Het besef dat deze energie veel bepaalt in een gesprek en je kunt leren dit beter aan te voelen en op basis hiervan het gesprek effectief te beïnvloeden, is een voorwaarde om te groeien als coach én als mens.

Wil jij:

 • als coach meer vaardigheid ontwikkelen in het werken met intuïtie ten behoeve van zowel jezelf als de ander;
 • als professional excelleren door vakinhoudelijk verder te professionaliseren op dit thema;
 • op het gebied van persoonlijke ontwikkeling verder groeien;
 • je als trainer of docent verder verdiepen in energiebalans in relatie tot de groepsdynamica;
 • jouw zienswijze verbreden en jouw potentieel ten volle benutten.

Dan is deze masterclass iets voor jou!
In de masterclass Intuïtief coachen wordt er een verdiepingsslag aangebracht in de vaardigheden van de coach om intuïtief te kunnen werken met de blokkade(s) van de coachee. De deelnemer gaat onder andere aan de slag met het werken met emotionele en fysieke blokkades, het luisteren op intuïtief niveau, het herkennen van weerstand op gevoelsniveau, het vertalen van fysieke signalen naar onbewuste energiepatronen, energielekken en de oorzaken hiervan en het stellen van intuïtieve vragen. 

Deze masterclass voldoet aan de kwaliteitsnormen van de NOBCO (Nederlandse Orde voor Beroepscoaches) en het EMCC (European Mentoring & Coaching Council). Bij aansluiting bij de NOBCO ontvang je 16 Permanente Educatie punten.

De masterclass kent een voortdurende afwisseling van theorie en praktijk, is intensief en toch prima te combineren met een baan. In zes maanden heb je 8 opleidingsdagen, neem je twee keer deel aan een intervisiebijeenkomst en voer je, naast de oefengesprekken in de opleiding, zelfstandig twee coachtrajecten en sluit je de masterclass af met een essay.

Afhankelijk van jouw wensen en leerdoelen mag je aan het einde van de masterclass verwachten:

 • dat je als professional meer inzicht hebt gekregen in het intuïtief coachen en het werken met intuïtie;
 • dat je verstoringen intuïtief herkent zowel in jezelf als bij de ander;
 • dat je als coach meer vaardigheid hebt ontwikkeld op dit thema;
 • dat je op het gebied van persoonlijke ontwikkeling verder bent gegroeid;
 • dat jouw gezichtsveld verbreed is waardoor je effectiever kunt functioneren binnen elke relatie;
 • dat je over diverse technieken beschikt waaronder 'begeleide meditaties’, 'werken met chakra's', 'versterken van intuïtief vermogen', 'visualisaties', 'lichaamswerk', 'energetisch coachen;
 • dat je de balans tussen denken en voelen in jezelf kunt bewaren;
 • dat een verdiepende vorm van zelfreflectie standaard op jouw agenda staat waardoor je zowel persoonlijk als professioneel meer bewuste keuzes maakt.

Je kunt deelnemen aan deze masterclass wanneer je minimaal een HBO opleiding tot coach, counselor, therapeut, of een opleiding gelijkwaardig hieraan, hebt gevolgd en met succes hebt afgerond. Tussen de inschrijving en de eerste opleidingsdag wordt er met iedere deelnemer een intakegesprek gevoerd. In dit gesprek worden leerwensen en -behoeften geïnventariseerd en verwachtingen op elkaar afgestemd. Zo realiseren we met elkaar een optimale samenwerking en interactie.

Opleidingsdagen, data en tijdsinvestering

De masterclass beslaat vier blokken van twee opleidingsdagen binnen zes maanden en vindt plaats in ons opleidingsinstituut in Rotterdam. We starten steeds om 9.00 uur en eindigen rond 16.30 uur. Alle opleidingsdagen worden begeleid door minimaal twee docenten. Uiteraard zorgen wij ook voor de innerlijke mens: koffie, thee en lunch zijn inbegrepen. 

Reken op een investering van zes tot acht uur per week voor de voorbereidingsopdrachten, het lezen van verplichte literatuur, het deelnemen aan twee intervisie bijeenkomsten, het voeren en verslaan van de coachgesprekken en het schrijven van een essay. Gezien de opbouw in deze opleiding is het niet mogelijk om vrijstelling te krijgen.

De data van de masterclass Intuïtief coachen 2019 zijn:
21 en 22 februari, 21 en 22 maart, 15 en 16 april, 13 en 14 mei 2019.

Programma

In deze masterclass gaan we zowel theoretisch als praktisch aan de slag met de volgende onderwerpen:

 • spiritualiteit met beide benen op de grond;
 • inzicht in intuïtief coachen;
 • werken met intuïtie en afstemming op de energiehuishouding van de ander;
 • diverse technieken waaronder 'begeleide meditaties', ‘werken met chakra's’, 'versterken van intuïtief vermogen','visualisaties', 'lichaamswerk' en 'energetisch coachen';
 • de energetische laag bij emotionele en fysieke blokkades;
 • het patroon van energetische disbalans in de dagelijkse praktijk;
 • het terugbrengen van de balans tussen denken en gevoel;
 • het verbinden met 'ik-energie' en de ontwikkeling van intuïtief vermogen;
 • diverse 'niet-westerse' zienswijzen;
 • zelfmanagement en zuiverheid in het gesprek;
 • energetische uitdagingen voor de coach. 

Zicht op jouw ontwikkeling

Tijdens deze masterclass maak je een portfolio waarmee je jouw ontwikkeling volgt. Hierin bundel je de voorbereidingsopdrachten, reflectieverslagen van de opleidingsdagen, verslagen van de oefengesprekken met meerdere oefencliënten en de twee intervisie bijeenkomsten. Tevens schrijf je een essay ter afronding van de masterclass. Hierdoor neem je de verantwoordelijkheid om terug te blikken op jouw ontwikkeling en leer je jezelf beter kennen door middel van zelfreflectie.

Leren gaat het beste door te doen. Daarom ga je tijdens de opleiding aan de slag met het coachen van twee oefencliënten. Deze personen hebben een echte coachvraag en kennen geen privé-relatie met jou. Je voert per oefencliënt een intakegesprek en vier coachgesprekken en van één traject maak je van ieder gesprek een uitgebreid verslag. Van het andere traject maak je een verkort verslag aan de hand van ons evaluatieformulier. Doel van dit onderdeel is praktijkervaring opdoen met het intuïtief coachen.

Alle deelnemers van deze masterclass nemen deel aan een intervisiegroep. Bij de start van de opleiding wordt een aantal groepen samengesteld die gedurende de opleiding twee keer bij elkaar komen. In deze bijeenkomsten wordt een coachvraag van één van de deelnemers behandeld. De overige deelnemers stellen vragen en geven gerichte feedback om zo de inbrenger te ondersteunen in het ontdekken van de oplossing voor het betreffende vraagstuk. Doel hiervan is het uitwisselen van ervaringen, het verstevigen van communicatieve vaardigheden en het vergroten van coachvaardigheden. Van elke bijeenkomst wordt een gezamenlijk verslag gemaakt voor in het portfolio.

Gedurende de masterclass worden jouw coachvaardigheden en jouw houding als coach gevolgd en krijg je voortdurend feedback om je te ondersteunen in jouw ontwikkeling.

Digitale leeromgeving

Om je optimaal te begeleiden tijdens de masterclass maken wij gebruik van een digitale leeromgeving waarmee je online toegang hebt tot alle informatie die voor deze masterclass relevant is.

Binnen deze leeromgeving:

 • ga je aan de slag met de voorbereidingsopdrachten;
 • ontvang je feedback van de docenten;
 • heb je toegang tot alle informatie, werkmethodes en theorieën, welke zijn gedoceerd tijdens de opleidingsdagen;
 • behoud je in één opslag zicht op jouw persoonlijke ontwikkeling en groei, afspraken en deadlines.
Jasper Vreugdenhil

Jasper Vreugdenhil

Jasper heeft als eigenaar van Inzicht zijn weg gevonden binnen het vak van coach, docent en trainer. Als inspirator, motivator en provocateur volgt hij zijn missie om mensen een...

De kosten

De masterclass ‘Intuïtief coachen' kost € 2500,-. Deze prijs is inclusief het intakegesprek, lesmaterialen, eventuele studie coaching en de catering en exclusief het verplichte studieboek.

De masterclass is vrijgesteld van BTW en als beroepsopleiding fiscaal aftrekbaar. Gespreide betaling is mogelijk na overleg.

Deze masterclass in het kort

 • Een masterclass welke ruimschoots voldoet aan de kwaliteitscriteria die gesteld worden door de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO) en als beroepsopleiding vrijgesteld is van BTW en fiscaal aftrekbaar.
 • Binnen 6 maanden 8 opleidingsdagen.
 • De data van de masterclass staan vermeld onder het kopje "Opleidingsdagen, data en tijdsinvestering".
 • Alle lesdagen vinden plaats in ons opleidingsinstituut in het culturele hart van Rotterdam. Onze locatie is goed bereikbaar met zowel eigen als openbaar vervoer en heeft een eigen parkeerterrein.
 • Elke opleidingsdag is van 09.00 tot 16.30 uur en wordt begeleid door meerdere docenten.
 • Maximaal veertien deelnemers, dus individuele aandacht gegarandeerd!
 • Jouw investering bedraagt in geld € 2500,-- en in tijd, naast de opleidingsdagen, zes tot acht uur per week.
 • Na afloop ontvang je een certificaat bij een voldoende beoordeling.
 • Wanneer je aangesloten bent bij de NOBCO ontvang je 16 Permanente Educatie punten.


Typ bovenstaande code over.