menu

Interesse in een opleiding?

Op 16 mei vertellen we je meer tijdens de online open avond!
Aanmelden
Opleiding tot Kindercoach

Specialiseren tot Kindercoach


De Masterclass Kindercoaching is een verdiepende vervolgopleiding gericht op het kundig begeleiden van kinderen tussen de 6 en 18 jaar oud. Het ondersteunen van kinderen in hun sociaal emotionele ontwikkeling is een bijzondere specialisatie binnen coaching.

De kinderen van vandaag zijn ook niet meer van gisteren
Op jonge leeftijd worden kinderen gevormd door ervaringen die een effect hebben op de vorming van hun blauwdruk. Deze blauwdruk is onbewust altijd van invloed op hun doen en laten en de wijze waarop zij geleerd hebben naar hun werkelijkheid te handelen. Een subjectieve werkelijkheid waarbij jij als kindercoach een kind, door hem/haar anders te laten kijken, kan leren om effectiever om te gaan met allerlei emoties en worstelingen. Onderwerpen als onzekerheid, concentratieproblemen, pesten, faalangst, hoogbegaafdheid en hoogsensitiviteit maar ook wat hun talenten zijn en op welke wijze zij deze het beste kunnen benutten. Het helpen ontwikkelen van zelfbewustzijn op deze vlakken is een krachtige investering voor de rest van iemands leven.

Binnen deze masterclass komen verschillende werkvormen voorbij waaronder het belang van een systemische benadering. Wij gaan er vanuit dat de meeste 'problemen' ontstaan binnen het systeem waar een kind deel van uit maakt, waaronder het gezin, de school en de omgeving. Het is voor de kindercoach dus van belang om de gehele context te bekijken en te onderzoeken, om een kind te begeleiden in zijn sociaal emotionele ontwikkeling en bewustwording. Het gevolg hiervan is dat een kind zich ontwikkelt tot een zelfverzekerd en sociaal persoon dat zijn/haar talenten optimaal kan ontplooien met behoud van eigen kernwaarden.

 

Specialisatie

Kindercoach worden in het kort


Deze masterclass is iets voor jou als je:
 • Meer vaardigheden wilt ontwikkelen in het werken met en begeleiden van kinderen 
 • Als coach, behandelaar of hulpverlener vakinhoudelijk verder wilt professionaliseren op dit thema
 • Je als docent of leerkracht verder wilt verdiepen in het begeleiden van kinderen in hun sociaal emotionele ontwikkeling en bewustwording
 • Als professional een kind (weer) wilt leren zien voorbij gedrag en beeldvorming
 • Op het gebied van zowel persoonlijke als professionele ontwikkeling verder wilt groeien


Over deze masterclass 
In de Masterclass specialiseer jij je tot kindercoach en gaan we aan de slag met een systemische kijk op kinderen en hun omgeving, creëren we inzicht in de ontwikkelfasen van een kind met de daarbij horende gedrags- en ontwikkelingsproblematiek, met het herkennen van diverse overlevingsstrategieën en met het effect daarvan op houding en gedrag. Daarnaast komen in deze masterclass diverse (creatieve) werkvormen, communicatiestijlen, signalen van onveiligheid en het ontwikkelproces van o.a. ik-kracht en zelfvertrouwen bij kinderen aan bod.


Kwaliteit en Permanente Educatie 
Deze masterclass heeft het PE-vignet toegekend gekregen van NOBCO (Nederlandse Orde voor Beroepscoaches) en het EMCC (European Mentoring & Coaching Council). Wanneer je aangesloten bent bij NOBCO ontvang je 48 Permanente Educatie uren.
 

 

 

Post-HBO registerdiploma tot Gezinscoach
Na afloop van de masterclass ontvang je een certificaat van deelname. Je kunt er echter ook voor kiezen om op te gaan voor het erkende Post-HBO registerdiploma tot Gezinscoach door het volgen van de Masterclass Systemisch Coachen en een aanvullende examenmodule van drie maanden. Deze keuzemogelijkheid wordt besproken tijdens de opleidingsdagen.


Theorie en praktijk
De masterclass kent een voortdurende afwisseling van theorie en praktijk, is intensief en toch prima te combineren met een fulltime baan. In 6 maanden heb je 8 opleidingsdagen, neem je 2 keer deel aan een intervisiebijeenkomst, voer je naast de oefengesprekken in de opleiding zelfstandig coachtrajecten en sluit je de masterclass af met een essay.


Alle opleidingsdagen worden begeleid door twee senior/executive opleiders. Daarnaast is de masterclass afgestemd op verschillende leerstijlen en bestaat de groep uit minimaal 9 en maximaal 16 deelnemers waardoor individuele aandacht, persoonlijke begeleiding en feedback gegarandeerd is.


Afhankelijk van jouw wensen en leerdoelen mag je aan het einde van de masterclass in ieder geval verwachten dat je:
 • Als kindercoach en professional beter in staat bent tot het zien, begrijpen en kunnen coachen/begeleiden van kinderen in de leeftijd van 6-18 jaar
 • De ontwikkelfasen, signalen van onveiligheid/verstoringen en overlevingsstrategieën van een kind beter (her)kent
 • Een systemische kijk op kinderen hebt ontwikkeld waardoor je beter in staat bent om gedrag te plaatsen in de context
 • Over diverse (creatieve) technieken beschikt waaronder symbolische taal, relationele vragen, spelvormen, hulpbronnen en intuïtieve vaardigheden
 • Op het gebied van persoonlijke en professionele ontwikkeling verder bent gegroeid


Vooropleiding en intake
Je kunt deelnemen aan deze masterclass als je functioneert op HBO-niveau, waarbij levenservaring en werk- en denkniveau net zo belangrijk zijn als een diploma. Ook ben je van harte welkom wanneer je een opleiding tot coach of trainer hebt gevolgd maar ook (zorg en onderwijs)professionals, zoals leerkrachten, pedagogen, opvoedkundigen, leidinggevenden en managers kunnen deelnemen aan deze masterclass.

Om optimaal te kunnen leren en het beste uit jouw ontwikkeling te halen, wordt er tussen de inschrijving en de eerste opleidingsdag een intakegesprek gevoerd. In dit gesprek worden jouw leerwensen en -behoeften geïnventariseerd en verwachtingen op elkaar afgestemd. Op deze manier realiseren we met elkaar een optimale samenwerking en interactie.

 

Informatie

Locatie, startdata en lesrooster
 

4 blokken van 2 lesdagen per 6 weken
De masterclass beslaat vier blokken van twee aaneengesloten opleidingsdagen binnen zes maanden. We starten om 9.00 en eindigen rond 16.30 uur.Locatie en opleidingsdata 
De Masterclass Kindercoaching vindt plaats op onze coach- en opleidingslocatie in Rotterdam of Noordwijk aan Zee.

 

Masterclass

Programma inhoud


In deze masterclass ga je zowel theoretisch als praktisch aan de slag met o.a. de volgende onderwerpen:

 • De ontwikkelfasen van een kind
 • Overlevingsstrategieën en het effect ervan op zowel het kind als de omgeving
 • Een systemische perceptie op een kind en zijn of haar omgeving
 • Een andere kijk op 'probleem' gedrag
 • Het herkennen van patronen van projectie en overdracht
 • Gespreksvoering met kinderen
 • Signalen van onveiligheid
 • Diverse werkvormen binnen kindercoaching waaronder het gebruik van symbolische taal, relationele vragen, spel, humor en creativiteit, non-verbale aspecten en hulpbronnen
 • Hechtingsstijlen en de invloed hiervan op onderlinge relaties
 • Afstemmen op een kind voorbij gewenst of ongewenst gedrag
 • Ontwikkeling van o.a. ik-kracht en zelfvertrouwen


Het programma van de masterclass wordt naast vakinhoud, theorie en praktijk, altijd afgestemd op de ontwikkelbehoeften van de groep en de individuele deelnemers. Het doel is om handvatten mee te geven op het gebied van professionele kindercoaching en het creëren van bewustwording op de drie essentiële niveaus van leren IQ (cognitief), EQ (emotioneel) en BQ (bewustzijnsniveau).

 

Ontwikkeling

Portfolio, praktijk en intervisie


Portfolio
Tijdens de masterclass maak je een digitaal portfolio waarmee je jouw ontwikkeling tot kindercoach volgt. Hierin upload je de voorbereidingsopdrachten, reflectieverslagen van de opleidingsblokken, de verslagen van zowel de kindercoach gesprekken als de intervisiebijeenkomsten en het essay. Door te werken aan het portfolio neem je de verantwoordelijkheid om terug te blikken op jouw ontwikkeling en leer jij jezelf beter kennen door middel van zelfreflectie. Met het portfolio kun je ook aan anderen laten zien over welke competenties jij beschikt en welke groei je hebt doorgemaakt. Leren in de praktijk
Tijdens deze masterclass ga je aan de slag met het coachen van twee oefencoachees. Dit zijn kinderen (en mogelijk hun ouders) die een echte ontwikkelvraag hebben en geen privé-relatie met jou. Van ieder gesprek maak je een verslag en ontvang je feedback van zowel de coachees als de opleiders. Doel van dit onderdeel is praktijkervaring opdoen met het coachen van kinderen.
 

Intervisie
Bij de start van de masterclass worden intervisiegroepen samengesteld die gedurende de opleiding twee keer bij elkaar komen. In deze bijeenkomsten wordt een coachvraag van de deelnemers behandeld en kan casuïstiek worden ingebracht. De overige deelnemers stellen vragen en geven gerichte feedback om de inbrenger te ondersteunen in het ontdekken van de oplossing voor het betreffende vraagstuk. Doel hiervan is het uitwisselen van ervaringen, het verstevigen van communicatieve vaardigheden en het vergroten van coachvaardigheden. Van elke bijeenkomst wordt een gezamenlijk verslag gemaakt voor in het portfolio.

Gedurende de masterclass worden jouw kindercoach vaardigheden en houding als professional gevolgd. Je ontvangt voortdurend opbouwende feedback zodat je kunt blijven ontwikkelen op jouw persoonlijke leerdoelen.


Tijdsinvestering
Reken op een gemiddelde investering van vier tot zes uur per week voor de voorbereidingsopdrachten, het lezen van verplichte literatuur, het deelnemen aan twee intervisie bijeenkomsten, het voeren en verslaan van de kindercoach gesprekken en het schrijven van een essay. Gezien de opbouw in deze opleiding is het niet mogelijk om vrijstelling te krijgen. 

 

Efficient

Digitale leeromgeving


Voor een optimale begeleiding tijdens deze masterclass maken wij gebruik van een digitale leeromgeving waarmee je toegang krijgt tot alle informatie die voor deze masterclass relevant is.

Binnen deze leeromgeving:

 • Ga je aan de slag met de voorbereidingsopdrachten
 • Maak je een portfolio aan en ontvang je feedback van de opleiders 
 • Behoud je in één oogopslag zicht op jouw persoonlijke ontwikkeling en groei, afspraken en deadlines
 • Heb je toegang tot alle informatie, werkmethodes en theorieën die zijn gedoceerd tijdens de masterclassdagen

 

Inzicht

Locaties en faciliteiten


De Masterclass vindt plaats op onze coach- en opleidingslocatie in Rotterdam of Noordwijk aan Zee. 


Over onze locaties en faciliteiten

 • Onze locaties kennen een fijne leeromgeving en zijn voorzien van prettige faciliteiten
 • Wij bieden voldoende ruimte voor persoonlijke begeleiding, oefengesprekken en hoorcolleges  
 • Het lesmateriaal ontvang je bij aanvang van de masterclass
 • Deelnemers kunnen gebruik maken van onze spreekruimtes voor de gesprekken met oefencoachees
 • Onze locaties zijn goed bereikbaar met de auto en het openbaar vervoer


Eten en drinken

 • Op iedere opleidingsdag wordt een uitgebreide en gezonde lunch verzorgd
 • Zelf iets meenemen of opwarmen kan ook in de keuken op onze locatie
 • Gedurende de masterclass staat water voor je klaar en kun je onbeperkt gebruik maken van koffie, thee, diverse frisdranken, vers fruit en zoete snacks

 

Investering

Kosten en praktische informatie


De Masterclass kost € 2.500,-. De masterclass is vrijgesteld van BTW en als beroepsopleiding fiscaal aftrekbaar. Gespreide betaling is mogelijk in overleg.


De masterclass is inclusief:

 • Intakegesprek
 • Lesmaterialen en literatuur
 • Koffie thee, fruit, warme- en zoete snacks 
 • Een gezonde lunch tijdens alle lesdagen
 • Eventuele studie coaching en advies

 

Kindercoach opleiding bij Inzicht

In het kort

Specialiseren tot Kindercoach samengevat
 

 • Binnen 6 maanden 8 opleidingsdagen
 • De data van de masterclass staan vermeld onder het kopje 'Locatie, startdata en lesrooster'
 • De masterclass start één keer per jaar op onze coach- en opleidingslocatie in Rotterdam en Noordwijk aan Zee
 • Onze locaties zijn goed bereikbaar met zowel eigen als openbaar vervoer 
 • Elke opleidingsdag is van 09.00 tot 16.30 uur en wordt begeleid door minimaal 2 opleiders
 • Minimaal 9 en maximaal 16 deelnemers waardoor individuele aandacht gegarandeerd is
 • Jouw investering bedraagt in geld € 2.500,- en in tijd, naast de opleidingsdagen, zes tot acht uur per week
 • Als beroepsopleiding is deze masterclass vrijgesteld van BTW, fiscaal aftrekbaar en kan in overleg in termijnen worden betaald
 • Na afloop ontvang je een certificaat bij een voldoende beoordeling, wanneer je het volledige portfolio ingeleverd hebt, deel hebt genomen aan twee intervisiebijeenkomsten en je minimaal 90% aanwezig bent geweest op de opleidingsdagen
 • Deze masterclass kan gevolgd worden als onderdeel van de Post-HBO registeropleiding tot Gezinscoach en voldoet ruimschoots aan de kwaliteitscriteria die gesteld worden door de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO)
 • Wanneer je bent aangesloten bij de NOBCO ontvang je na afloop van de masterclass 48 Permanente Educatie uren

 

Persoonlijke

Ervaringen 

 

 

Aanmelden

Je kunt je aanmelden door het formulier in te vullen en te verzenden. Binnen drie werkdagen ontvang je van ons een bevestiging van inschrijving en de eerste informatie.

Persoonlijke gegevens

Adresgegevens

Factuurgegevens

Anti-spam
Typ bovenstaande code over.
Persoonsgegevens gebruiken wij alleen voor het gevraagde contact. Lees de privacy declaration voor meer informatie.

Tip!

Masterclass Systemisch coachen

Systemisch coachen is een krachtige techniek welke zich uitstekend leent om de systemen rondom een individu zichtbaar te maken en casuïstiek in korte tijd helder te krijgen. In deze professionele en verdiepende masterclass gaan we in op zowel familie-, culturele- als organisatiesystemen. 

Bekijk de masterclass

Kennismaken?


Ondanks alle zorg waarmee wij deze website gemaakt hebben, blijft het echter tekst. Wij kunnen ons voorstellen dat je `er meer gevoel bij wilt krijgen` en meer informatie of advies nodig hebt. Je kunt via onderstaand formulier contact met ons opnemen, jouw vraag stellen of een kennismaking inplannen. Daarnaast zijn wij bereikbaar op 071 889 17 35 en via info@inzicht.nl.

Anti-spam
Typ bovenstaande code over.
Persoonsgegevens gebruiken wij alleen voor het gevraagde contact. Lees de privacy declaration voor meer informatie.