menu

Privacy verklaring Inzicht


Dit is de privacyverklaring van Inzicht Coaching & Communicatie (hierna: ”|nzicht”). Inzicht is een organisatie voor coaching en communicatie, gespecialiseerd in het ontwikkelen, begeleiden en trainen van mensen binnen en buiten organisaties. Wij zijn van mening dat jouw succes en groei, zowel persoonlijk als zakelijk, begint bij persoonlijk leiderschap.

Door gebruik te maken van onze diensten, of als je onze websites (https://inzicht.nl / https://mijn.inzicht.nl) bezoekt, contact opneemt of je aanmeldt voor onze nieuwsbrief, dan kunnen er persoonsgegevens van jou worden verwerkt. In deze privacyverklaring leggen we uit welke gegevens wij precies verzamelen en hoe we hiermee omgaan.

Inzicht respecteert jouw privacy en hecht er veel waarde aan om jouw persoonsgegevens te beschermen. Wij gaan daarom zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens en houden ons dan aan de relevante wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”).

Als je vragen hebt, neem dan gerust contact met ons op. Onze contactgegevens vind je onderaan deze privacyverklaring.
 

Persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn gegevens die betrekking hebben op een natuurlijk persoon. Inzicht verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. 

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
Wanneer jij je aanmeldt voor één van onze diensten verwerken wij de gegevens die je zelf verstrekt, zoals:

 • Achternaam
 • Voornaam
 • Adres 
 • Telefoonnummer (vast en mobiel)
 • Geboortedatum
 • Functie
 • E-mailadres

Wanneer je een (team)coachtraject bij ons aangaat, een opleiding of training volgt, zullen wij ook bijzondere persoonsgegevens verwerken. Zoals: 

 • Informatie over persoonlijke- of team situatie
 • Informatie over de wensen qua persoonlijke ontwikkeling
 • Informatie over studie en werk
 • Informatie over leefsituatie (alleenstaand, samenwonend/getrouwd, kinderen)
 • Gegevens over jouw ontwikkeling

Om jou tijdens een (team)coachtraject, een opleiding en/of training zo goed mogelijk te kunnen begeleiden, hebben wij deze bijzondere gegevens nodig. Deze gegevens worden door jou verstrekt, wij schakelen hiervoor uiteraard geen andere partijen in. De verzamelde informatie wordt alleen intern gebruikt. Deze wordt nooit verkocht of doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden en zal uiteraard als zeer vertrouwelijk worden behandeld.

Doel van de verwerking

 • Het verzorgen van (team)coachtrajecten, opleidingen en trainingen
 • Het onderhouden van contact
 • Het bieden van begeleiding op maat
 • Een goede en efficiënte dienstverlening
 • Het verrichten van administratieve handelingen
 • Het Beheer van het klantenbestand
 • Verbetering van onze dienstverlening
 • Rapportage en analyse aan opdrachtgevers (met jouw toestemming) 
 • Facturatie, innen van gelden en het eventueel nemen van incassomaatregelen
 • Marketing (met jouw toestemming)
 • Nakomen van wettelijke verplichtingen
 • Registratie bij controlerende brancheorganisaties, waaronder CPION en NOBCO (bij behalen van diploma of accreditatie)

Op welke wijze gaat Inzicht met de gegevens om? 
Inzicht deelt jouw persoonsgegevens alleen met derden voor zover dat voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is, met inachtneming van de hierboven genoemde doeleinden. Wij hebben passende technische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken. 

Mocht je dit willen dan kun je een dataverwerkingsheet persoonsgegevens bij ons opvragen. Wij zullen deze aan jou per e-mail versturen. 

Bewaartermijnen 
Inzicht bewaart persoonsgegevens van een (team)coachtraject, opleiding of training voor facturatie tot 7 jaar (wettelijke termijn) na afronding van het traject. Je hebt het recht om schriftelijk een verzoek tot het eerder verwijderen van jouw persoonsgegevens in te dienen. Wij zullen dit verzoek inwilligen mits wij geen gerechtvaardigde belangen hebben om deze gegevens toch te bewaren. Wanneer jij je uitschrijft voor mails, worden jouw gegevens meteen uit het systeem verwijderd.

De termijn van 7 jaar geldt, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaan de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Cookies
Voor het functioneren van onze website maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het eerste bezoek aan een website worden opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Cookies zijn er in verschillende soorten. Wij maken gebruik van de volgende soorten cookies: 

Technische en functionele cookies
Technische en functionele cookies zijn noodzakelijk om het surfen op de website van Inzicht mogelijk te maken en de functies te gebruiken. We kunnen deze cookies onder andere gebruiken voor:

 • Het opslaan van voorkeuren, zoals taal, locatie, het aantal weer te geven zoekresultaten; •
 • Het opslaan van instellingen voor optimale videoweergave, zoals buffergrootte en gegevens over schermresolutie;
 • Het uitlezen van browserinstellingen, zodat we onze website optimaal op jouw scherm kunnen weergeven.

Analytische cookies
Wij maken gebruik van analytische cookies om inzicht te krijgen over hoe onze website wordt gebruikt en om naar aanleiding daarvan verbeteringen door te voeren en onze website gebruiksvriendelijker te maken. In dat geval geschiedt de gegevensverwerking op basis van ons gerechtvaardigde belang bij die specifieke gegevensverwerking. Wij kunnen deze cookies onder andere gebruiken voor:

 • Het bijhouden van het aantal bezoekers aan onze webpagina’s
 • Het bijhouden van de tijdsduur van elk bezoek op onze website
 • Het bepalen van de volgorde waarop een bezoeker de verschillende pagina’s op onze website bezoekt
 • Het optimaliseren van de website.

Google analytics
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Analytics dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken en wij hebben hiervoor een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten. Wij gebruiken deze dienst niet voor ingelogde gebruikers. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken en/of te delen met andere Googlediensten. Wij laten de IP-adressen anonimiseren en wij maken geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de analytics-cookies.

Links
Op onze website zul je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten www.inzicht.nl. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Rechten gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Inzicht en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar babette@inzicht.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, en altijd binnen vier weken, op jouw verzoek. 

Inzicht wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link

Voor alle verzoeken kun je je wenden tot de functionaris voor gegevensbescherming van Inzicht:
Naam: Babette Kind
E-mail: babette@inzicht.nl

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen in deze privacy verklaring aan te brengen. Wij raden je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen. Op deze pagina vind je steeds de huidige & geldende versie.

Vragen
Heb je vragen over deze privacy verklaring of over het verzamelen en/of gebruiken van jouw persoonsgegevens, neem dan contact op via babette@inzicht.nl.