menu

Interesse in een opleiding?

Op 11 juli vertellen we je meer tijdens de online open avond!
Aanmelden
Systemisch coachen

Masterclass Systemisch Coachen 


In de opleiding systemisch coachen ontwikkel je een systemische perceptie zodat je in kunt gaan op een belangrijk item in het dagelijks leven namelijk de context waarin iemand zich bevindt en welke invloed deze heeft op zijn of haar persoonlijke en professionele ontwikkeling. In een effectief coachtraject is het namelijk van grote meerwaarde om niet alleen de persoon maar ook de context rondom hem of haar te bekijken.

Al het persoonlijke is universeel
Systemisch coachen is een krachtige techniek die zich uitstekend leent om de systemen rondom een persoon zichtbaar te maken en casuïstiek in korte tijd helder te krijgen. Er wordt o.a. ingegaan op familie-, culturele- en organisatiesystemen zodat verbanden en patronen zichtbaar kunnen worden gemaakt en de coachvraag in een breder perspectief kan worden geplaatst.

 

Specialisatie

In het kort


Deze masterclass is iets voor jou als je:
 • Meer vaardigheid wilt ontwikkelen in het systemisch coachen en hierdoor anderen effectiever kan begeleiden
 • Als coach of behandelaar vakinhoudelijk verder wilt professionaliseren op dit thema
 • Op het gebied van zowel persoonlijke als professionele ontwikkeling verder wilt groeien
 • Je als trainer of docent verder wilt verdiepen in systemisch werken in relatie tot de groepsdynamica
 • Je als coachend leidinggevende verder wilt bekwamen in systeembenadering t.b.v. de organisatiedoelstellingen


Over deze masterclass
In de Masterclass Systemisch Coachen wordt een verdiepingsslag aangebracht in de vaardigheden van de deelnemer om te kunnen werken vanuit een systemische perceptie. Je gaat aan de slag met het herkennen van patronen in het systeem, het kunnen inzetten van systemische interventies, het maken en gebruiken van een genogram en het leren werken met (tafel)opstellingen.

Daarnaast worden diverse thema's binnen familiesystemen behandeld waaronder op welke wijze om te gaan met afscheid en verlies en worden competenties als zelfmanagement en het ontwikkelen van zelfsturing doorontwikkeld. De coach is in gesprekken met coachees immers altijd een onderdeel van de relatie en beïnvloedt daardoor mede de kwaliteit van de ontwikkeling.


Kwaliteit en Permanente Educatie
Deze masterclass heeft het PE-vignet toegekend gekregen van NOBCO (Nederlandse Orde voor Beroepscoaches) en het EMCC (European Mentoring & Coaching Council). Wanneer je aangesloten bent bij NOBCO ontvang je 48 Permanente Educatie uren.

Daarnaast kent deze masterclass een gemiddeld evaluatiecijfer van 9,1 en de laatste leergang is door de cursisten gewaardeerd met een gemiddeld cijfer van 9,4.

 

Post-HBO registerdiploma tot Gezinscoach, Systemisch Teamcoach en Executive Coach
Na afloop van de masterclass ontvang je een certificaat van deelname. Je kunt er echter ook voor kiezen om op te gaan voor het erkende Post-HBO registerdiploma tot Gezinscoach, Systemisch Teamcoach of Executive Coach door het volgen van een tweede masterclass en een aanvullende examenmodule van drie maanden. Deze keuzemogelijkheid wordt besproken tijdens de opleidingsdagen.


Theorie en praktijk
De masterclass kent een voortdurende afwisseling van theorie en praktijk, is intensief en toch prima te combineren met een fulltime baan. In 6 maanden heb je 8 opleidingsdagen, neem je 1 keer deel aan een intervisiebijeenkomst, voer je naast de oefengesprekken in de opleiding, zelfstandig een aantal coachtrajecten uit en sluit je de masterclass af met een essay.

De opleiding systemisch coachen wordt begeleid door minimaal twee opleiders. Daarnaast is de masterclass afgestemd op verschillende leerstijlen en bestaat de groep uit minimaal 9 en maximaal 16 deelnemers waardoor individuele aandacht, persoonlijke begeleiding en feedback gegarandeerd is.


Afhankelijk van jouw wensen en leerdoelen mag je aan het einde van de masterclass in ieder geval verwachten dat je:
 • Meer inzicht hebt gekregen in een systemische benadering in de praktijk
 • Systemische patronen herkent en de passende interventies kunt inzetten
 • Als coach meer vaardigheid hebt ontwikkeld in het systemisch coachen
 • Op het gebied van persoonlijke ontwikkeling verder bent gegroeid
 • Jouw gezichtsveld hebt verbreed waardoor je effectiever kunt functioneren binnen het vakgebied
 • Over diverse technieken beschikt waaronder (tafel)opstellingen, circulaire vragen en werken met het Genogram
 • Systemisch benaderen standaard op jouw agenda hebt staan waardoor je zowel persoonlijk als professioneel bewustere keuzes maakt
   

Vooropleiding en intake 
Je kunt deelnemen aan deze masterclass als je functioneert op HBO-niveau, waarbij levenservaring en werk- en denkniveau net zo belangrijk zijn als een diploma. Ook ben je van harte welkom wanneer je een opleiding tot coach, counselor, therapeut of trainer hebt gevolgd maar ook (zorg en onderwijs)professionals, zoals leidinggevenden, (HR)managers, leerkrachten, pedagogen en opvoedkundigen kunnen deelnemen aan deze masterclass. 

Om optimaal te kunnen leren en het beste uit jouw ontwikkeling te halen, wordt er tussen de inschrijving en de eerste opleidingsdag een intakegesprek gevoerd. In dit gesprek worden jouw leerwensen en -behoeften geïnventariseerd en verwachtingen op elkaar afgestemd. Op deze manier realiseren we met elkaar een optimale samenwerking en interactie.

 

Informatie

Locatie, startdata en lesrooster


4 blokken van 2 lesdagen per 6 weken

De masterclass beslaat vier blokken van twee aaneengesloten opleidingsdagen binnen zes maanden. We starten om 9.00 en eindigen rond 16.30 uur. 


Locatie en startdatum
De Masterclass Systemisch Coachen start in november 2023 en vindt plaats op onze coach- en opleidingslocatie in Rotterdam of Noordwijk aan Zee

 

Rotterdam 24 oktober 2024
Bekijk het rooster

 

Masterclass

Programma inhoud


In deze masterclass ga je zowel theoretisch als praktisch aan de slag met o.a. de volgende onderwerpen:

 • Systemische perceptie
 • Patronen herkennen en interventies
 • Systeembenadering in de praktijk
 • De coach als onderdeel van de relatie
 • Triangulaties
 • Persoonlijke versus professionele bias
 • Het Genogram
 • De kracht van circulair vragen 
 • Familie-, culturele- en organisatiesystemen
 • Relationele systemen versus intra-psychische systemen
 • Ambigue verlies en veerkracht
 • Cognitie versus gevoelsuitdagingen
 • (Tafel)opstellingen
 • De balans en uitdagingen voor de coach

 

Ontwikkeling

Portfolio, praktijk en intervisie 


Portfolio
Tijdens de masterclass maak je een digitaal portfolio waarmee je jouw ontwikkeling volgt. Hierin upload je de voorbereidingsopdrachten, reflectieverslagen van de opleidingsblokken, de verslagen van zowel de coachgesprekken als de intervisiebijeenkomst en het essay. Door te werken aan het portfolio neem je de verantwoordelijkheid om terug te blikken op jouw ontwikkeling en leer jij jezelf beter kennen door middel van zelfreflectie. Met het portfolio kun je ook aan anderen laten zien over welke competenties jij beschikt en welke groei je hebt doorgemaakt. 


Leren in de praktijk
Tijdens deze masterclass ga je aan de slag met het coachen van twee oefencoachees. De betreffende coachees hebben een echte coachvraag en geen privé-relatie met jou. Van ieder gesprek maak je een verslag en ontvang je feedback van zowel de coachees als de opleiders. Doel van dit onderdeel is praktijkervaring opdoen met systemisch coachen.


Intervisie
Bij de start van de masterclass worden intervisiegroepen samengesteld die gedurende de opleiding systemisch coachen één keer bij elkaar komen. In deze bijeenkomsten wordt een coachvraag van de deelnemers behandeld en kan casuïstiek worden ingebracht. De overige deelnemers stellen vragen en geven gerichte feedback om de inbrenger te ondersteunen in het ontdekken van de oplossing voor het betreffende vraagstuk. Doel hiervan is het uitwisselen van ervaringen, het verstevigen van communicatieve vaardigheden en het vergroten van coachvaardigheden. Van de bijeenkomst wordt een gezamenlijk verslag gemaakt voor in het portfolio.

Gedurende de masterclass worden jouw coachvaardigheden en houding als coach gevolgd en krijg je voortdurend feedback om je te ondersteunen in jouw ontwikkeling.


Tijdsinvestering
Reken op een gemiddelde investering van vier tot zes uur per week voor de voorbereidingsopdrachten, het lezen van verplichte literatuur, het deelnemen aan de intervisie bijeenkomst, het voeren en verslaan van de coachgesprekken en het schrijven van een essay. Gezien de opbouw in deze opleiding is het niet mogelijk om vrijstelling te krijgen.

 

Efficient

Digitale leeromgeving


Voor een optimale begeleiding tijdens deze masterclass maken wij gebruik van een digitale leeromgeving waarmee je toegang krijgt tot alle informatie die voor deze masterclass relevant is.


Binnen deze leeromgeving:

 • Ga je aan de slag met de voorbereidingsopdrachten
 • Maak je een portfolio aan en ontvang je feedback van de opleiders 
 • Behoud je in één oogopslag zicht op jouw persoonlijke ontwikkeling en groei, afspraken en deadlines
 • Heb je toegang tot alle informatie, werkmethodes en theorieën die zijn gedoceerd tijdens de masterclassdagen

 

Inzicht

Locaties en faciliteiten


De masterclass vindt plaats op onze coach- en opleidingslocatie in Rotterdam of Noordwijk aan Zee. 


Over onze locaties en faciliteiten

 • Onze locaties kennen een fijne leeromgeving en zijn voorzien van prettige faciliteiten
 • Wij bieden voldoende ruimte voor persoonlijke begeleiding, oefengesprekken en hoorcolleges 
 • Het lesmateriaal ontvang je bij aanvang van de masterclass
 • Deelnemers kunnen gebruik maken van onze spreekruimtes voor de gesprekken met oefencoachees
 • Onze locaties zijn goed bereikbaar met de auto en het openbaar vervoer


Eten en drinken

 • Op iedere opleidingsdag wordt een uitgebreide en gezonde lunch verzorgd
 • Zelf iets meenemen of opwarmen kan ook in de keuken op onze locatie
 • Gedurende de masterclass staat water voor je klaar en kun je onbeperkt gebruik maken van koffie, thee, diverse frisdranken, vers fruit en zoete snacks

 

Investering

Kosten en praktische informatie


De Masterclass Systemisch Coachen kost € 2.500,-, is vrijgesteld van BTW en als beroepsopleiding fiscaal aftrekbaar. Gespreide betaling is mogelijk in overleg.


De masterclass is inclusief:

 • Intakegesprek
 • Lesmaterialen en literatuur
 • Koffie, thee, fruit, warme- en zoete snacks
 • Een gezonde lunch tijdens alle lesdagen
 • Eventuele studiecoaching en advies


 

Systemisch coachen bij Inzicht

 

In het kort

Systemisch coachen samengevat
 

 • Binnen 6 maanden 8 opleidingsdagen
 • De data van de masterclass staan vermeld onder het kopje 'Locatie, startdata en lesrooster'
 • De masterclass start één keer per jaar op onze coach- en opleidingslocatie in Rotterdam en Noordwijk aan Zee
 • Onze locaties zijn goed bereikbaar met zowel eigen als openbaar vervoer 
 • Elke opleidingsdag is van 09.00 tot 16.30 uur en wordt begeleid door minimaal twee opleiders
 • Minimaal 9 en maximaal 16 deelnemers waardoor individuele aandacht gegarandeerd is
 • De masterclass kent een gemiddeld evaluatiecijfer van 9,1
 • Jouw investering bedraagt in geld € 2.500,- en in tijd, naast de opleidingsdagen, 4 tot 6 uur per week
 • Als beroepsopleiding is deze masterclass vrijgesteld van BTW, fiscaal aftrekbaar en kan in overleg in termijnen worden betaald
 • Na afloop ontvang je een certificaat bij een voldoende beoordeling, wanneer je het volledige portfolio ingeleverd hebt, deel hebt genomen aan een intervisiebijeenkomst en je minimaal 90% aanwezig bent geweest op de opleidingsdagen
 • Deze masterclass kan gevolgd worden als onderdeel van de Post-HBO registeropleiding tot Systemisch Teamcoach of Gezinscoach en voldoet ruimschoots aan de kwaliteitscriteria die gesteld worden door de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO) 
 • Wanneer je aangesloten bent bij de NOBCO ontvang je na afloop van de masterclass 48 permanente educatie uren

 

Persoonlijke

Ervaringen

 

Aanmelden

Persoonlijke gegevens

Adresgegevens

Factuurgegevens

Anti-spam
Typ bovenstaande code over.
Persoonsgegevens gebruiken wij alleen voor het gevraagde contact. Lees de privacy declaration voor meer informatie.

Tip!

Masterclass Coachen op Kern-emoties

Veel coachvragen hebben uiteindelijk te maken met een kern-emotie. Zelfs een praktische vraag kan zijn oorsprong hierin vinden. Hoe kom je hier achter, hoe wikkel je een vraag af tot op dit niveau en op welke wijze ga je er vervolgens mee aan de slag zodat jouw cliënt professionele begeleiding krijgt op dit stuk?

 

Bekijk de masterclass

Kennismaken?


Ondanks alle zorg waarmee wij deze website gemaakt hebben, blijft het echter tekst. Wij kunnen ons voorstellen dat je `er meer gevoel bij wilt krijgen` en meer informatie of advies nodig hebt. Je kunt via onderstaand formulier contact met ons opnemen, jouw vraag stellen of een kennismaking inplannen. Daarnaast zijn wij bereikbaar op 071 889 17 35 en via info@inzicht.nl.

Anti-spam
Typ bovenstaande code over.
Persoonsgegevens gebruiken wij alleen voor het gevraagde contact. Lees de privacy declaration voor meer informatie.