menu

Interesse in een opleiding?

Op 11 april vertellen we je meer tijdens de online open avond!
Aanmelden
Post-HBO registeropleiding Coachend Leidinggevende

Post-HBO opleiding Coachend Leiderschap


De opleiding Coachend Leidinggeven is ontwikkeld voor leidinggevenden, ondernemers, projectleiders en programmamanagers die zich (verder) willen ontwikkelen op het gebied van coachend leiderschap en zowel het maximale uit henzelf als hun team(s) willen halen.

Leadership is a way of thinking, a way of acting and most importantly, a way of communicating
Effectief en coachend leidinggeven start bij de ontwikkeling van persoonlijk leiderschap. Inzicht hebben in jezelf, weten wat je kan, wat je belangrijk vindt en waar je kwaliteiten liggen, geeft richting bij het maken van complexere keuzes en bij de begeleiding van teams en individuele medewerkers. Zelfkennis is een essentiële eigenschap van effectieve leidinggevenden en staat o.a. in deze opleiding centraal. 

Daarnaast breng je in de opleiding Coachend Leidinggeven direct diverse coach- en communicatievaardigheden en technieken in praktijk zodat je jouw teamleden optimaal leert begeleiden naar een proactieve grondhouding en taakvolwassenheid. Waarin zij het beste uit henzelf weten te halen, hun talenten kennen én benutten, werken vanuit samen in plaats van solo met als positief gevolg; een winning team dat excelleert vanuit talent, productiviteit, impact en werkplezier.

 

Over

De opleiding Coachend Leiderschap


Deze opleiding is iets voor jou als je:
 • Het maximale uit jezelf en je team wilt halen
 • Wil groeien in jouw huidige functie of door wilt groeien naar een (hogere) leidinggevende positie
 • Op een coachende wijze wilt leidinggeven en jouw leiderschapsstijl door wil ontwikkelen
 • Als HR specialist of loopbaanadviseur op een meer coachende wijze wilt begeleiden of adviseren
 • Als ondernemer niet alleen wilt sturen op commercieel vlak maar ook de interpersoonlijke vaardigheden wil ontwikkelen om jouw team(s) intrinsiek te motiveren en te laten excelleren
 • Als professional verder wilt groeien op zowel IQ (cognitief), EQ (emotioneel) als BQ (bewustzijnsniveau)
 • Toe bent aan persoonlijke verdieping en onder professionele begeleiding persoonlijke groei door wilt maken


Professioneel ontwikkelen op Post-HBO niveau
Tijdens de opleiding Coachend Leidinggeven leer je wat coachend leiderschap inhoudt op zowel cognitief, emotioneel als bewustzijnsniveau. In het eerste deel van deze opleiding staat de persoonlijke en professionele ontwikkeling van jou als leidinggevende centraal. Je gaat aan de slag met de ontwikkeling van jouw coach- en leiderschapsstijl en ontwikkelt diverse (coach)vaardigheden en competenties om bewust en effectief leiding te geven aan zowel jezelf als jouw team. 
 
Gedurende het tweede deel van deze opleiding staat het ontwikkelen van medewerkers, het creëren van draagvlak binnen de organisatie en/of het team, het beïnvloeden van groepsdynamica en de (integrale) samenwerking centraal. Op welke wijze wordt er gecommuniceerd binnen het team? Wat is het effect van houding en gedrag op de te behalen resultaten en welke actie- en reactiepatronen spelen hierin een rol? Wat is de mate van verantwoordelijkheid, proactiviteit en taakvolwassenheid? Geef je leiding en werk je vanuit vertrouwen en samen, waarbij men het beste uit zichzelf haalt, talenten weet te benutten en werkt vanuit de cirkel van invloed? 

Het herkennen en in kaart kunnen brengen van de groepsdynamica, het effectief beïnvloeden van medewerkers naar een hogere mate van taakvolwassenheid, een professionele grondhouding, de kunst van communicatie en leidinggeven vanuit verbinding zijn hierbij essentiële onderdelen.

Na afronding van de opleiding Coachend Leidinggeven beschik je over een eigen visie op effectief en coachend leiderschap, ben je in staat om bewuster leiding te geven aan zowel jezelf als jouw team en ben je beter in staat om zelfsturing en zelfmanagement in te zetten in complexe (werk)situaties. Daarnaast beschik je over de kennis en vaardigheden om professionaliteit te scheiden van emotionaliteit in eigen en andermans handelen, weet je concreet en effectief te communiceren en kun je medewerkers op verschillende niveaus stimuleren naar een hogere mate van (zelf)reflectie, zelfbewustzijn, zelfsturing en taakvolwassenheid.


Centraal in de opleiding Coachend Leidinggeven sta jij zelf
Zo ga je aan de slag met het geleerde, breng je voorbeelden en praktijkervaringen in, creëer je grotendeels jouw eigen groei door te werken aan zelfbewustzijn en -reflectie en neem je de verantwoordelijkheid voor eigen denkbeelden, handelen en gedrag.

 

Theorie en praktijk

De Post-HBO Registeropleiding tot Coachend Leidinggevende kent een voortdurende afwisseling van theorie en praktijk, is intensief en toch prima te combineren met een fulltime baan. Je hebt twee dagen per 6 weken klassikaal les, neemt twee keer deel aan een begeleide intervisiebijeenkomst, hebt twee individuele coachgesprekken met een coach van Inzicht en je brengt het geleerde direct in de praktijk binnen jouw team.

Alle opleidingsdagen worden begeleid door twee senior en executive opleiders met ruime ervaring in leidinggevende posities. Daarnaast is de opleiding afgestemd op verschillende leerstijlen en bestaat de groep uit minimaal 9 en maximaal 16 deelnemers waardoor individuele aandacht, persoonlijke begeleiding en feedback gegarandeerd is.Afhankelijk van jouw wensen en leerdoelen mag je aan het einde van de opleiding Coachend Leidinggeven in ieder geval verwachten dat je:
 • Een eigen visie hebt ontwikkeld op effectief en coachend leiderschap 
 • De vaardigheid (verder) hebt ontwikkeld om bewust leiding te geven aan zowel jezelf als aan anderen
 • Een hoge mate van zelfreflectie hebt ontwikkeld
 • Zelfsturing en zelfmanagement kunt inzetten in complexe situaties
 • Bewustzijn over eigen gedrag en communicatie in de interactie met een ander (verder) hebt ontwikkeld
 • Jouw kernkwaliteiten (verder) hebt ontwikkeld en toe kunt passen binnen jouw rol als leidinggevende 
 • Professionaliteit beter kunt scheiden van emotionaliteit in eigen en andermans handelen
 • De coachvaardigheden hebt ontwikkeld om mensen te motiveren en inspireren naar een hogere mate van taakvolwassenheid
 • Effectiever en concreter kunt communiceren
 • Conflicten proactief bespreekbaar kunt maken
 • Meer zichtbaar bent voor anderen en effectief leiderschap in kunt zetten gericht op vertrouwen en eigenaarschap
 • De coachvaardigheden hebt ontwikkeld om draagvlak te creëren voor zelfsturing binnen de organisatie en/of het team
 • Een meer (integrale) samenwerking en saamhorigheid kunt bevorderen binnen zowel het team als de organisatie
   

Informatie

Deelname, startdata en lesrooster


Je kunt deelnemen aan de opleiding Coachend Leidinggeven als je functioneert op HBO-niveau, waarbij levenservaring en werk- en denkniveau net zo belangrijk zijn als een diploma. Om optimaal te kunnen leren en het beste uit jouw ontwikkeling te halen, wordt er tussen de inschrijving en de eerste opleidingsdag een intakegesprek gevoerd. In dit gesprek worden jouw leerwensen en -behoeften geïnventariseerd en verwachtingen op elkaar afgestemd. Op deze manier realiseren we met elkaar een optimale samenwerking en interactie.

 

Opleiding

Programma inhoud


Deel 1: Zelfbewustzijn en persoonlijk leiderschap

 • Herkennen van het eigen systeem door middel van de Inzicht methodiek
 • Grondhouding en Ik-kracht
 • De 'urgentie' van leidinggeven in de praktijk
 • Zelfbewustzijn, zelfreflectie en zelfsturing
 • Emotionaliteit versus professionaliteit
 • Authentiek leiderschap
 • Effectieve gesprekstechnieken in de praktijk
 • Diverse leiderschapsstijlen
 • Rollen, patronen en conditioneringen
 • Kernkwaliteiten, valkuilen en allergieën


Deel 2: Coachend leiderschap, van stagnatie naar inspiratie

 • Draagvlak creëren door gerichte en effectieve communicatie (informeren, onderhandelen, delegeren, inspireren en consulteren)
 • Onproductieve cognities en patronen
 • Projectie en overdracht
 • Geweldloze communicatie en conflicthantering
 • Internationale leiderschapsmodellen 
 • Weerstand en interventies
 • Creëren van taakvolwassenheid en zelfsturing
 • Psychologische gedragsmodellen
 • Gespreksvormen (start-, voortgang- functionerings-, beoordelings- en ‘slecht nieuws’ gesprekken)


Deel 3: Effectief leidinggeven met visie en impact

 • Leiderschap: nauwkeurigheid en moed
 • Coachend leiderschap
 • Verandermanagement
 • Beïnvloeding van proces- en groepsdynamica
 • Teamcoaching en teambuilding
 • Competentiemanagement
 • Intuïtie en verbinding
 • Reflecteren en evalueren (van ego naar ik)


Deel 4: Afstuderen

 • Onderzoek naar een gerelateerd en actueel thema binnen coachend leiderschap
 • Verslaglegging en paper
 • Eindpresentatie 


Tijdsinvestering
Reken naast de lesdagen op een gemiddelde investering van vier uur per week. Gezien de opbouw in deze opleiding is het niet mogelijk om vrijstelling te krijgen.

 

Ontwikkeling

Portfolio, coaching, intervisie en supervisie


Portfolio
Tijdens de opleiding Coachend Leidinggeven maak je een digitaal portfolio waarmee je jouw ontwikkeling volgt. Hierin upload je de voorbereidingsopdrachten, reflectieverslagen van de opleidingsblokken, de verslagen van zowel de twee individuele coachgesprekken als de intervisiebijeenkomsten en het paper. Door te werken aan het portfolio neem je de verantwoordelijkheid om terug te blikken op jouw ontwikkeling en leer jij jezelf beter kennen door middel van zelfreflectie. Met het portfolio kun je ook aan anderen laten zien over welke competenties jij beschikt en welke groei je hebt doorgemaakt als Coachend Leidinggevende.


Individuele coaching
Tijdens deze opleiding heb je twee individuele coachsessies met een coach van Inzicht. Tijdens de individuele coachsessies ga je aan de slag met een zelf ingebrachte coachvraag. Je krijgt in deze gesprekken gerichte en concrete handvatten op maat zodat je zelfbewuster meer zelfsturing in kunt zetten binnen het thema van de opleiding. 


Begeleide Intervisie
Bij de start van de opleiding worden intervisiegroepen samengesteld die gedurende de opleiding twee keer onder begeleiding van een trainer bij elkaar komen. In deze bijeenkomsten wordt een coachvraag van één van de deelnemers behandeld en kan casuïstiek worden ingebracht. De overige deelnemers stellen vragen en geven gerichte feedback om de inbrenger te ondersteunen in het ontdekken van de oplossing voor het betreffende vraagstuk. Doel hiervan is het uitwisselen van ervaringen, het verstevigen van communicatieve vaardigheden en het vergroten van coachvaardigheden. Van elke bijeenkomst wordt een gezamenlijk verslag gemaakt voor in het portfolio.


Supervisie
Gedurende de opleiding worden jouw coachvaardigheden en houding als professional gevolgd en krijg je voortdurend feedback om je te ondersteunen in jouw ontwikkeling. Daarnaast worden er op verschillende momenten gedurende de opleiding supervisie gesprekken ingepland om jouw persoonlijke ontwikkeling en voortgang binnen de opleiding te bespreken. 

 

Efficient

Digitale leeromgeving


Tijdens de opleiding krijg je toegang tot een digitale leeromgeving waarin alle informatie die voor deze opleiding relevant is wordt gedeeld.


Binnen deze leeromgeving:

 • Ga je aan de slag met de voorbereidingsopdrachten
 • Maak je een portfolio aan en ontvang je feedback van de opleiders 
 • Behoud je in één oogopslag zicht op jouw persoonlijke ontwikkeling, groei, afspraken en deadlines
 • Heb je toegang tot alle informatie, werkmethodes en theorieën die zijn gedoceerd tijdens de opleidingsdagen

 

Inzicht

Opleidingslocatie en faciliteiten


De Coachend Leidershap opleiding vindt plaats op onze coach- en opleidingslocatie in Rotterdam of Noordwijk aan Zee.


Over onze locaties en faciliteiten

 • Onze locaties kennen een fijne leeromgeving en zijn voorzien van alle benodigde faciliteiten 
 • Wij bieden voldoende ruimte voor persoonlijke begeleiding, oefengesprekken en hoorcolleges 
 • Het lesmateriaal ontvang je bij aanvang van de opleiding
 • Deelnemers kunnen gebruik maken van onze spreekruimtes voor de gesprekken met oefencoachees
 • De locaties zijn goed bereikbaar met de auto en het openbaar vervoer


Eten en drinken

 • Op iedere opleidingsdag wordt een uitgebreide en gezonde lunch verzorgd
 • Zelf iets meenemen of opwarmen kan ook in de keuken op de locaties
 • Gedurende de opleiding kun je onbeperkt gebruik maken van koffie, thee, water, diverse frisdranken, vers fruit en zoete snacks

 

Investering

Kosten en praktische informatie


De Post-HBO Registeropleiding tot Coachend Leidinggevende kost € 7.500,-, is vrijgesteld van BTW en als beroepsopleiding fiscaal aftrekbaar. Gespreide betaling is mogelijk in overleg. 


De opleiding is inclusief:

 • Intakegesprek, 2 individuele coachgesprekken, 2 begeleide intervisiebijeenkomsten 
 • Begeleiding en supervisie afstudeerfase
 • Lesmaterialen en literatuur
 • Koffie, thee, fruit, warme- en zoete snacks
 • Een gezonde lunch tijdens alle lesdagen
 • Eventuele studiecoaching en advies


 

Systemisch coachen bij Inzicht

 

In het kort

Coachend Leidinggeven samengevat

 

 • Een Post-HBO beroepsopleiding tot Coachend Leidinggevende
 • 15 opleidingsdagen binnen 14 maanden 
 • Ontwikkeling op zowel vakinhoud als persoonlijke en professionele groei
 • 2 individuele coachgesprekken, 2 begeleide intervisiebijeenkomsten en supervisie
 • Minimaal 9 en maximaal 16 deelnemers waardoor individuele aandacht gegarandeerd is
 • De opleiding start één keer per jaar op onze coach- en opleidingslocaties in Rotterdam en Noordwijk aan Zee
 • De data van de opleiding staan vermeld onder het kopje 'Deelname, startdata en lesrooster’
 • Elke opleidingsdag is van 09.00 tot 16.30 uur en wordt begeleid door minimaal twee senior en executive opleiders
 • Onze locaties zijn goed bereikbaar met zowel eigen als openbaar vervoer 
 • Jouw investering bedraagt in geld € 7.500,- exclusief BTW en in tijd, naast de opleidingsdagen, 4 uur per week
 • Deze opleiding is als beroepsopleiding fiscaal aftrekbaar en kan in overleg in termijnen worden betaald. 
 • Na afloop ontvang je het erkende Post-HBO Diploma Coachend Leidinggevende bij een voldoende beoordeling en als je minimaal 90% aanwezig bent geweest op de opleidingsdagen
 • Deze opleiding voldoet ruimschoots aan de kwaliteitscriteria die gesteld worden door het CPION (Centrum voor Post Initieel Onderwijs) 

 

Aanmelden

Persoonlijke gegevens

Adresgegevens

Factuurgegevens

Anti-spam
Typ bovenstaande code over.
Persoonsgegevens gebruiken wij alleen voor het gevraagde contact. Lees de privacy declaration voor meer informatie.

Kennismaken?


Ondanks alle zorg waarmee wij deze website gemaakt hebben, blijft het echter tekst. Wij kunnen ons voorstellen dat je `er meer gevoel bij wilt krijgen` en meer informatie of advies nodig hebt. Je kunt via onderstaand formulier contact met ons opnemen, jouw vraag stellen of een kennismaking inplannen. Daarnaast zijn wij bereikbaar op 071 889 17 35 en via info@inzicht.nl.

Anti-spam
Typ bovenstaande code over.
Persoonsgegevens gebruiken wij alleen voor het gevraagde contact. Lees de privacy declaration voor meer informatie.