menu

Interesse in een opleiding?

Op 11 juli vertellen we je meer tijdens de online open avond!
Aanmelden
Leiderschapsontwikkeling bij Inzicht, Bewust Persoonlijke Groei

Effectief & Bewust Leiderschap


De Learningtrack Effectief en Bewust Leiderschap is ontwikkeld voor leidinggevenden, ondernemers, projectleiders en programmamanagers die zich (verder) willen ontwikkelen op het gebied van leiderschap.

Professioneel leiderschap begint bij persoonlijk leiderschap 
Effectief leidinggeven start bij persoonlijk leiderschap ontwikkelen. Inzicht hebben in jezelf, weten wat je kan, wat je belangrijk vindt en waar je kwaliteiten liggen, geeft richting bij het maken van complexere keuzes. Zelfkennis is een essentiële eigenschap van effectieve leiders en staat in het eerste deel van deze learningtrack centraal.

In de praktijk blijkt dat veel leidinggevenden zijn doorgegroeid en geen of weinig scholing hebben genoten in het effectief begeleiden van medewerkers, het beïnvloeden van groepsprocessen en de (integrale) samenwerking. Daarnaast zijn veel leidinggevenden met name praktisch ingesteld en werken zij vaak méé in plaats van áán een afdeling of organisatie.

Gedurende het tweede en derde deel van de learningtrack ontwikkel je o.a. verder in de vaardigheden op deze gebieden. Het effectief beïnvloeden van medewerkers naar een hogere mate van taakvolwassenheid, een professionele grondhouding, de kunst van communicatie en leidinggeven vanuit verbinding zijn hierbij essentiële onderdelen.

 

De learning track

Leiderschap ontwikkelen in het kort


Het programma van deze leiderschapstrack is enerzijds gericht op het ontwikkelen van persoonlijke bewustwording en leiderschap en anderzijds op het (door)ontwikkelen van leiderschapscompetenties op de werkvloer. De groei van een leidinggevende bepaalt immers mede de groei van een team en dus ook de groei van een organisatie!


Theorie en praktijk
Deze learningtrack kent een voortdurende afwisseling van theorie en praktijk. Het programma is intensief en toch prima te combineren met een fulltime baan.

De learningtrack wordt begeleid door 2 senior/executive trainers en is afgestemd op verschillende leerstijlen. Elke trainingsgroep bestaat uit minimaal 9 en maximaal 16 deelnemers waardoor individuele aandacht, persoonlijke begeleiding en feedback gegarandeerd is.


Duur, intervisie en coaching
Binnen deze leiderschapstrack neem je twee keer deel aan begeleide intervisiebijeenkomsten en heb je twee individuele coachsessies gericht op jouw ontwikkeling en leerpunten. Je gaat aan de slag met het geleerde, brengt actuele casuïstiek in en creëert grotendeels jouw eigen groei door te werken aan zelfbewustzijn en –reflectie.


Post-HBO registerdiploma tot Coachend Leidinggevende 
Na afloop van de learningtrack ontvang je een certificaat van deelname. Je kunt er echter voor kiezen om op te gaan voor het erkende Post-HBO registerdiploma tot Coachend Leidinggevende door het volgen van een aanvullende examenmodule van drie maanden. Deze keuzemogelijkheid wordt besproken tijdens de opleidingsdagen.
 

Afhankelijk van jouw wensen en leerdoelen mag je aan het einde van deze learningtrack in ieder geval verwachten dat je:

 • Een eigen visie op effectief leiderschap hebt ontwikkeld
 • In staat bent om bewuster leiding te geven aan zowel jezelf als anderen
 • Zelfreflectie standaard op de agenda hebt staan
 • (Beter) in staat bent tot zelfsturing en zelfmanagement in complexe situaties
 • Bewust bent van eigen gedrag en communicatie in de interactie met anderen
 • Beter gebruik maakt van kernkwaliteiten waardoor leidinggeven je natuurlijker afgaat
 • Professionaliteit kunt scheiden van emotionaliteit in eigen en andermans handelen
 • Werkt binnen jouw cirkel van invloed
 • Beter in staat bent mensen te motiveren en te inspireren naar een hogere mate van taakvolwassenheid
 • Concreter en effectiever communiceert
 • Conflicten niet onderhuids laat sluimeren en deze proactief bespreekbaar maakt
 • Meer zichtbaar bent voor anderen en effectief leiderschap inzet gericht op vertrouwen en eigenaarschap
 • Draagvlak creëert voor zelfsturing binnen de organisatie en/of jouw team
 • Meer (integrale) samenwerking en saamhorigheid bevordert binnen het team en de organisatie


Deelname en intake

Je kunt deelnemen aan deze learning track als je functioneert op HBO-niveau, waarbij werk- en denkniveau net zo belangrijk zijn als een diploma.

Om optimaal te kunnen leren en het beste uit jouw ontwikkeling te halen, wordt er tussen de inschrijving en de eerste trainingsdag met iedere deelnemer een intakegesprek gevoerd. In dit gesprek worden leerwensen en –behoeften geïnventariseerd en verwachtingen op elkaar afgestemd. Op deze manier realiseren we met elkaar een optimale samenwerking en interactie.

 

Informatie

Locatie, startdata en rooster


7 lesblokken van 2 dagen

De Learningtrack Effectief en Bewust Leiderschap bestaat uit 7 blokken van 2 aaneengesloten trainingsdagen, 2 begeleide intervisiesessies en 2 individuele coachgesprekken om persoonlijke leerpunten te begeleiden. De trainingsdagen vinden eens in de 6 weken plaats. We starten om 9.00 en eindigen rond 16.30 uur.

 

Locatie en opleidingsdata
De Learningtrack vindt plaats op onze coach- en opleidingslocatie in Rotterdam, Noordwijk aan Zee en wordt incompany verzorgd. 
 

Rotterdam 13 november 2024

 

Learningtrack

Programma inhoud


Deel 1: Zelfbewustzijn en persoonlijk leiderschap
In de eerste 5 dagen gaan we zowel theoretisch als praktisch aan de slag met onder andere:

 • Herkennen van het eigen systeem door middel van de Inzicht methodiek
 • Grondhouding en Ik-kracht
 • De 'urgentie' van leidinggeven in de praktijk
 • Zelfbewustzijn, zelfreflectie en zelfsturing
 • Emotionaliteit versus professionaliteit
 • Authentiek leiderschap
 • Effectieve gesprekstechnieken in de praktijk
 • Diverse leiderschapsstijlen
 • Rollen, patronen en conditioneringen
 • Kernkwaliteiten, valkuilen en allergieën


Deel 2: Van stagnatie naar inspiratie
In de volgende 5 dagen gaan we zowel theoretisch als praktisch aan de slag met onder andere:

 • Draagvlak creëren door gerichte en effectieve communicatie (informeren, onderhandelen, delegeren, inspireren en consulteren)
 • Onproductieve cognities en patronen
 • Projectie en overdracht
 • Geweldloze communicatie en conflicthantering
 • Internationale leiderschapsmodellen 
 • Weerstand en interventies
 • Creëren van taakvolwassenheid en zelfsturing
 • Psychologische gedragsmodellen
 • Gespreksvormen (start-, voortgang- functionerings-, beoordelings- en ‘slecht nieuws’ gesprekken)


Deel 3: Effectief leidinggeven met visie en impact 
In de laatste 4 dagen gaan we zowel theoretisch als praktisch aan de slag met onder andere:

 • Leiderschap: nauwkeurigheid en moed
 • Coachend leiderschap
 • Verandermanagement
 • Beïnvloeding van proces- en groepsdynamica
 • Teamcoaching en teambuilding
 • Competentiemanagement
 • Intuïtie en verbinding
 • Reflecteren en evalueren (van ego naar ik)
 • Afronding en terugvalplan

 

Ontwikkeling

Intervisie en coaching


Voorbereiding en reflectie
Tijdens deze learningtrack maak je voorbereidingsopdrachten en reflectieverslagen van zowel de lesdagen, beide intervisie bijeenkomsten als de individuele coachgesprekken. Tevens schrijf je een essay ter afronding van de learningtrack. Hierdoor neem je de verantwoordelijkheid om terug te blikken op jouw ontwikkeling en leer jij jezelf beter kennen door middel van zelfreflectie.


Begeleide intervisie
Bij de start van de learningtrack worden de intervisiegroepen samengesteld die gedurende de track twee keer bij elkaar komen. In deze bijeenkomsten wordt een coachvraag van één van de deelnemers behandeld en kan casuïstiek worden ingebracht. De overige deelnemers stellen vragen en geven gerichte feedback om de inbrenger te ondersteunen in het ontdekken van de oplossing voor het betreffende vraagstuk. Doel hiervan is het uitwisselen van ervaringen, het verstevigen van communicatieve vaardigheden en het vergroten van leiderschapscapaciteiten. Van elke bijeenkomst wordt een reflectieverslag gemaakt.


Coaching
Tijdens de individuele coachsessies ga je aan de slag met een zelf ingebrachte coachvraag. Je krijgt in deze gesprekken gerichte en concrete handvatten op maat zodat je zelfbewuster meer zelfsturing in kunt zetten binnen het thema van deze learningtrack. Gedurende de learningtrack worden jouw vaardigheden en houding als professional gevolgd en krijg je voortdurend feedback.


Tijdsinvestering
Reken op een gemiddelde investering van 3 tot 6 uur per week voor de voorbereidingsopdrachten, het lezen van verplichte literatuur en het deelnemen aan de intervisiebijeenkomsten. 

 

Efficient

Digitale leeromgeving


Voor een optimale begeleiding tijdens deze learningtrack maken wij gebruik van een digitale leeromgeving.


Binnen deze leeromgeving:

 • Ga je aan de slag met de voorbereidingsopdrachten
 • Maak je een portfolio aan en ontvang je feedback van de trainers
 • Behoud je in één oogopslag zicht op jouw persoonlijke ontwikkeling en groei, afspraken en deadlines
 • Heb je toegang tot alle informatie, werkmethodes en theorieën die zijn gedoceerd tijdens de trainingsdagen

 

Inzicht

Locaties en faciliteiten


Locatie
De learningtrack Effectief & Bewust Leiderschap vindt plaats op onze coach- en opleidingslocatie in Rotterdam, Noordwijk aan Zee en wordt incompany verzorgd.

 

Over onze locaties en faciliteiten

 • Onze locaties kennen een fijne leeromgeving en zijn voorzien van prettige faciliteiten
 • Wij bieden voldoende ruimte voor persoonlijke begeleiding, oefengesprekken en hoorcolleges 
 • Het lesmateriaal ontvang je bij aanvang van de learningtrack
 • Onze locaties zijn goed bereikbaar met de auto en het openbaar vervoer
   

Eten en drinken

 • Op iedere trainingsdag wordt een uitgebreide en gezonde lunch verzorgd
 • Zelf iets meenemen of opwarmen kan ook in de keuken op onze locatie
 • Gedurende de learningtrack staat water voor je klaar en kun je onbeperkt gebruik maken van koffie, thee, diverse frisdranken, vers fruit en zoete snacks
   

Incompany
Wanneer organisaties persoonlijk en professioneel leiderschap binnen een team verder willen ontwikkelen óf meerdere leidinggevenden binnen de organisatie gezamenlijk willen laten deelnemen, kan de learningtrack incompany worden verzorgd op zowel eigen als op één van onze coach- en opleidings- locaties in Rotterdam of Noordwijk aan Zee.

 

Investering

Kosten en praktische informatie


De Learningtrack Effectief & Bewust Leiderschap kost € 5.950,-. De learningtrack is vrijgesteld van BTW en als beroepsopleiding fiscaal aftrekbaar. Gespreide betaling is mogelijk in overleg.


Het lesgeld is inclusief:

 • Intake-, 2 individuele coachgesprekken en 2 begeleide intervisiebijeenkomsten
 • Lesmaterialen en literatuur
 • Koffie, thee, frisdranken, fruit en warme- en zoete snacks
 • Een uitgebreide en gezonde lunch tijdens alle trainingsdagen
 • Eventuele studiecoaching en advies


 

Leiderschapsontwikkeling bij Inzicht, Bewust Persoonlijke Groei

 

In het kort

Effectief & Bewust Leiderschap samengevat
 

 • Een learningtrack op maat gemaakt voor leidinggevenden, ondernemers, projectleiders en programmamanagers gericht op persoonlijk en professioneel leiderschap
 • 14 trainingsdagen, 2 begeleide intervisiesessies en 2 individuele coachgesprekken
 • De data van de learningtrack staan vermeld onder het kopje 'Locatie, startdata en rooster'
 • Een keer per 6 weken 2 trainingsdagen van 09.00 tot 16.30 uur.
 • De learningtrack vindt plaats op onze coach- en opleidingslocatie in Rotterdam, Noordwijk aan Zee en wordt incompany verzorgd
 • Onze locaties zijn goed bereikbaar met zowel eigen als openbaar vervoer
 • Elke trainingsdag wordt begeleid door en senior en een executive coach en opleider op het gebied van persoonlijke- en bewustzijnsontwikkeling, ondernemerschap en professioneel leiderschap
 • Minimaal 9 en maximaal 16 deelnemers waardoor individuele aandacht gegarandeerd is
 • Jouw investering bedraagt in geld € 5.950,- en in tijd, naast de trainingsdagen, gemiddeld drie tot zes uur per week
 • Na afloop van de learningtrack ontvang je een certificaat wanneer je minimaal 85% aanwezig bent geweest op de trainingsdagen en deel hebt genomen aan de individuele coach- en intervisiesessies

 

Persoonlijke

Ervaringen

 

Aanmelden

Persoonlijke gegevens

Adresgegevens

Factuurgegevens

Anti-spam
Typ bovenstaande code over.
Persoonsgegevens gebruiken wij alleen voor het gevraagde contact. Lees de privacy declaration voor meer informatie.

Tip!

Personal Development for Entrepreneurs

Als ondernemer toe aan persoonlijk inzicht, bewustwording van het eigen gedrag en jouw innerlijke drijfveren? 
 

Bekijk de learning track

 

Kennismaken?


Ondanks alle zorg waarmee wij deze website gemaakt hebben, blijft het echter tekst. Wij kunnen ons voorstellen dat je `er meer gevoel bij wilt krijgen` en meer informatie of advies nodig hebt. Je kunt via onderstaand formulier contact met ons opnemen, jouw vraag stellen of een kennismaking inplannen. Daarnaast zijn wij bereikbaar op 071 889 17 35 en via info@inzicht.nl.

Anti-spam
Typ bovenstaande code over.
Persoonsgegevens gebruiken wij alleen voor het gevraagde contact. Lees de privacy declaration voor meer informatie.