menu

Interesse in een opleiding?

Op 6 juni vertellen we je meer tijdens de online open avond!
Aanmelden
Opleidingslocatie Noordwijk - Inzicht, bewust persoonlijke groei

Post-HBO Registeropleiding tot Professional coach


In deze erkende professionele coachopleiding wordt een brede vakinhoud met een hoog niveau van persoonlijke bewustwording gecombineerd, wat al ruim 16 jaar resulteert in een veelzijdige en verdiepende coachopleiding voor professionals en dé stap naar verdieping en specialisatie. 

Wie zichzelf kent, kent iedereen
In het eerste deel van de coachopleiding staat de basis van coaching centraal: wie ben jij als coach en wat maakt dat je doet wat je doet? In het tweede deel van de opleiding wordt een breed scala aan coach methodieken en technieken aangeboden en zoeken we verdieping op de competenties en vaardigheden van het 'coach zijn'. Onze deelnemers leren niet alleen om het zelfsturend vermogen van gesprekspartners (verder) te ontwikkelen, zij ontdekken gaandeweg de opleiding ook hun persoonlijke coachstijl en brengen het geleerde gedurende de opleidingsdagen en oefencoachtrajecten direct in praktijk.

De coachopleiding is ontwikkeld voor mensen die hun coachvaardigheden verder willen ontwikkelen, een zelfstandige coachpraktijk willen openen, professionals uit het therapeutische en paramedische werkveld, (HR)managers, leidinggevenden en ondernemers. Daarnaast wordt de opleiding ook gevolgd door mensen die toe zijn aan persoonlijke verdieping en professionele groei.

 

Professional Coach

De coachopleiding


Deze professionele coach opleiding is iets voor jou als je:

 • Als professional verder wilt groeien op zowel cognitief, emotioneel als bewustzijnsniveau
 • Toe bent aan persoonlijke verdieping en onder begeleiding persoonlijke groei door wilt maken
 • De ambitie hebt om coach te worden en/of een zelfstandige coachpraktijk op te starten
 • Wilt specialiseren tot coach of coachend leidinggevende binnen een organisatie 
 • In je huidige functie wil groeien of door wil groeien naar een leidinggevende positie
 • Op een coachende wijze wilt leidinggeven en jouw leiderschapsstijl door wil ontwikkelen
 • Als trainer of docent jouw coachvaardigheden verder wil ontwikkelen
 • Als hulpverlener of (para)medici meer uit jouw cliëntgesprekken wil halen
 • Als HR specialist of loopbaanadviseur op een meer coachende wijze wil begeleiden
 • Als ondernemer niet alleen wilt sturen op commercieel vlak maar ook de interpersoonlijke vaardigheden wil ontwikkelen om team(s) intrinsiek te motiveren en te laten excelleren


Ontwikkelen op Post-HBO niveau
De Post-HBO Registeropleiding tot Professional Coach is getoetst en erkend door de SPHBO (Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs), de NOBCO (Nederlandse Orde voor Beroepscoaches), het EMCC (European Mentoring & Coaching Council) en het CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs).


European Quality Award en aansluiting bij NOBCO

De 1-jarige opleiding tot Professional Coach is als één van de eerste coachopleidingen in Nederland met een European Quality Award geaccrediteerd op Practitioner niveau. Dit is een onafhankelijk Europees kwaliteitskeurmerk voor opleidingen op het gebied van coaching & mentoring. Om het EQA keurmerk te mogen voeren, dient de opleiding aan strenge Europese kwaliteitseisen en –richtlijnen van het EMCC te voldoen.

Een opleiding met het EQA-keurmerk biedt de zekerheid van een kwalitatief hoogwaardige coachopleiding. Daarnaast is het voor coaches die een EQA-geaccrediteerde opleiding met succes hebben afgerond mogelijk om een verkorte route naar de individuele EIA-certificering te doorlopen.

 

EIA-Certificeringstraject bij Inzicht
Het is mogelijk om een EIA-Certificering op Foundation of Practitioner niveau te behalen door het volgen van de Professional Coachopleiding. Wanneer je op wilt gaan voor een EIA-certificering erkend door de beroepsgroep NOBCO en het EMCC, vervolg je de coachopleiding met het opdoen van aanvullende praktijkervaring in het coachvak en maak je een EIA-portfolio. Afhankelijk van het certificeringsniveau waarvoor jij op gaat (Foundation of Practitioner) kun je ervoor kiezen om de benodigde praktijkervaring op te doen onder supervisie van Inzicht of door het volgen van aanvullende masterclasses binnen Inzicht. Deze mogelijkheden worden gedurende het intakegesprek besproken. Neem voor meer informatie of bij vragen contact op via info@inzicht.nl.Centraal in de coachopleiding sta jij zelf
Zo ga je aan de slag met het geleerde, breng je voorbeelden en praktijkervaringen in, creëer je grotendeels jouw eigen groei door te werken aan zelfbewustzijn en -reflectie en neem je de verantwoordelijkheid voor eigen denkbeelden, handelen en gedrag. Onder andere het intakegesprek, de voorbereidingsopdrachten, het essay, de intervisieverslagen en het portfolio zijn toetsingsinstrumenten voor jouw persoonlijke en professionele groei. 


Theorie en praktijk
De 1-jarige opleiding kent een voortdurende afwisseling van theorie en praktijk, is intensief en toch prima te combineren met een fulltime baan. In negen maanden heb je twee dagen per maand les, neem je twee keer deel aan een intervisiebijeenkomst en voer je, naast de oefengesprekken in de opleiding, zelfstandig meerdere coachgesprekken met oefencoachees.

Alle opleidingsdagen worden begeleid door twee tot vier senior en executive opleiders. Daarnaast is de coach opleiding afgestemd op verschillende leerstijlen en bestaat de groep uit minimaal 9 en maximaal 16 deelnemers waardoor individuele aandacht, persoonlijke begeleiding en feedback gegarandeerd is.


Afhankelijk van jouw wensen en leerdoelen mag je aan het einde van de coachopleiding in ieder geval verwachten dat je:

 • Zelfreflectie standaard op de agenda hebt staan waardoor je zowel persoonlijk als professioneel bewustere keuzes maakt
 • Professioneel en zelfstandig kunt functioneren als coach 
 • Over de competenties en vaardigheden beschikt om een eigen coachpraktijk op te starten
 • Als interne coach binnen een bedrijf of organisatie aan de slag kunt
 • Op een effectiever niveau coachend leiding geeft, adviseert, projecten leidt of doceert
 • Als hulpverlener en/of (para)medici verrast zult zijn over de wijze waarop je cliëntgesprekken kunt voeren door je onder andere te realiseren wat het effect is van jouw gedrag in relatie tot de ander
 • Als ondernemer over interpersoonlijke vaardigheden beschikt waardoor jij de medewerkers binnen de organisatie kunt motiveren en stimuleren in hun persoonlijke groei, wat uiteindelijk bijdraagt aan de groei van de organisatie


Vooropleiding en intake
Je kunt deelnemen aan de coachopleiding als je functioneert op HBO-niveau, waarbij levenservaring en werk- en denkniveau net zo belangrijk zijn als een diploma. Om optimaal te kunnen leren en het beste uit jouw ontwikkeling te halen, wordt er tussen de inschrijving en de eerste opleidingsdag een intakegesprek gevoerd. In dit gesprek worden jouw leerwensen en -behoeften geïnventariseerd en verwachtingen op elkaar afgestemd. Op deze manier realiseren we met elkaar een optimale samenwerking en interactie.


Startdata
De coachopleiding start twee keer per jaar in Rotterdam, in de maanden september en februari en één keer per jaar in Noordwijk in de maand mei.

 

Informatie

Locatie, startdata en lesrooster


9 blokken van 2 lesdagen per maand
De opleidingsdagen vinden één keer per maand op twee aaneengesloten dagen plaats. De opleidingsdagen starten om 9.00 en eindigen rond 16.30 uur.


Locatie en startdata
De coach opleiding vindt plaats in Rotterdam of Noordwijk aan Zee. Bekijk hieronder en in de opleidingsagenda de mogelijke startdata.
 

Rotterdam 20 september 2024
Bekijk het rooster

Opleidings

Programma inhoud


Deel 1: De basis van de coach: coach worden
In de eerste vier opleidingsblokken ga je zowel theoretisch als praktisch aan de slag met onder andere:

 • De essentie van coaching
 • De grondhouding van de coach: werken vanuit proactiviteit en de Cirkel van Invloed
 • Het ontwikkelen van de eigen coachstijl
 • Communicatie- en gesprekstechnieken
 • Luistervaardigheden, de kunst van het vragen stellen en de vraag achter de vraag
 • Het intakegesprek, het contracteren en structureren van een coachtraject
 • Projectie, overdracht en tegenoverdracht
 • Van stagnatie naar inspiratie: weerstand en interventies
 • Werkmethoden in coaching: Voice Dialogue, Kernkwadranten, het GROW- model en de Inzicht Methodiek
 • Emotionaliteit versus professionaliteit


Deel 2: De verdieping: coach zijn
In deze vijf opleidingsblokken staat de verdieping centraal. Onderwerpen in dit deel zijn onder andere:

 • Zelfbewustzijn, zelfreflectie en zelfsturing
 • Copingsstrategieën en belemmerende overtuigingen
 • Diverse werkmethoden in coaching waaronder NLP, RET, Provocatief en Systemisch coachen
 • Werken vanuit intuïtie en verbinding
 • Teamcoaching, groepsdynamica, de Roos van Leary en het Enneagram
 • Reflecteren en evalueren (van ego naar ik)
 • Intervisie en supervisie
 • Examengesprek
 • EQA-diploma (indien van toepassing)


Het programma van de professionele coach opleiding wordt naast vakinhoud, theorie en praktijk altijd afgestemd op de ontwikkelbehoeften van de groep en de individuele deelnemers. Het doel is om handvatten mee te geven op het gebied van professionele coaching en het creëren van bewustwording op de drie essentiële niveaus van leren IQ (cognitief), EQ (emotioneel) en BQ (bewustzijnsniveau).

 

Ontwikkeling

Portfolio, praktijk, intervisie en supervisie


Portfolio
Tijdens de opleiding tot coach maak je een digitaal portfolio waarmee je jouw ontwikkeling volgt. Hierin upload je de voorbereidingsopdrachten, reflectieverslagen van de opleidingsblokken, de verslagen van de coachgesprekken en intervisiebijeenkomsten en het essay. Door te werken aan het portfolio neem je de verantwoordelijkheid om terug te blikken op jouw ontwikkeling en leer jij jezelf beter kennen door middel van zelfreflectie. Met het portfolio kun je ook aan anderen laten zien over welke competenties jij beschikt en welke groei je hebt doorgemaakt. Het portfolio is om deze reden dan ook onderdeel van de eindkwalificatie.


Leren in de praktijk
Halverwege de opleiding ga je aan de slag met het zelfstandig voeren van meerdere oefencoachgesprekken. De betreffende oefencoachees hebben een echte coachvraag en geen privé-relatie met jou. Van ieder gesprek maak je een verslag en ontvang je feedback van zowel de coachees als de opleiders. Alle verslagen vormen een onderdeel van het portfolio en het doel is praktijkervaring opdoen met coaching en de verschillende fases binnen een coachtraject.


Intervisie
Alle deelnemers van onze coachopleiding nemen deel aan een intervisiegroep. Bij de start van de opleiding worden de intervisiegroepen samengesteld die gedurende de opleiding twee keer bij elkaar komen. In deze bijeenkomsten wordt een coachvraag van één van de deelnemers behandeld en kan casuïstiek worden ingebracht. De overige deelnemers stellen vragen en geven gerichte feedback om de inbrenger te ondersteunen in het ontdekken van de oplossing voor het betreffende vraagstuk. Doel hiervan is het uitwisselen van ervaringen, het verstevigen van communicatieve vaardigheden en het vergroten van coachvaardigheden. Van beide bijeenkomsten wordt een gezamenlijk verslag gemaakt voor in het portfolio.


Supervisie
Gedurende de opleiding tot coach worden jouw coachvaardigheden en houding als professional gevolgd en krijg je voortdurend feedback om je te ondersteunen in jouw ontwikkeling. Daarnaast worden er op verschillende momenten gedurende de opleiding supervisie gesprekken ingepland om jouw persoonlijke ontwikkeling en voortgang binnen de opleiding te bespreken.


Tijdsinvestering
Reken op een gemiddelde investering van vier tot zes uur per week voor de voorbereidingsopdrachten, het lezen van verplichte literatuur, het deelnemen aan intervisie bijeenkomsten en het voeren en verslaan van de coachgesprekken. Gezien de opbouw in de coachopleiding is het niet mogelijk om vrijstelling te krijgen.

 

Efficient

Digitale leeromgeving


Voor een optimale begeleiding tijdens deze coachopleiding maken wij gebruik van een digitale leeromgeving waarmee je toegang krijgt tot alle informatie die voor deze opleiding relevant is.

Binnen deze leeromgeving:

 • Ga je aan de slag met de voorbereidingsopdrachten
 • Maak je een portfolio aan en ontvang je feedback van de opleiders 
 • Behoud je in één oogopslag zicht op jouw persoonlijke ontwikkeling, groei, afspraken en deadlines
 • Heb je toegang tot alle informatie, werkmethodes en theorieën die zijn gedoceerd tijdens de opleidingsdagen

 

Inzicht

Opleidingslocatie en faciliteiten


De Professional Coachopleiding vindt plaats op onze coach- en opleidingslocatie in Rotterdam of Noordwijk aan Zee.


Over onze locaties en faciliteiten

 • Onze locaties kennen een fijne leeromgeving en zijn voorzien van alle benodigde faciliteiten 
 • Wij bieden voldoende ruimte voor persoonlijke begeleiding, oefengesprekken en hoorcolleges 
 • Het lesmateriaal ontvang je bij aanvang van de opleiding
 • Deelnemers kunnen gebruik maken van onze spreekruimtes voor de gesprekken met oefencoachees
 • De locaties zijn goed bereikbaar met de auto en het openbaar vervoer


Eten en drinken

 • Op iedere opleidingsdag wordt een uitgebreide en gezonde lunch verzorgd
 • Zelf iets meenemen of opwarmen kan ook in de keuken op de locaties
 • Gedurende de opleiding kun je onbeperkt gebruik maken van koffie, thee, water, diverse frisdranken, vers fruit en zoete snacks

 

Jouw

Examen en diploma


Gedurende de opleiding worden jouw coachvaardigheden en houding als coach gevolgd en ontvang je voortdurend opbouwende feedback. Als afsluitende opdracht voor in het portfolio schrijf je een essay met daarin jouw beeld van de door jou doorgemaakte ontwikkeling en jouw definitie van een proactieve coach. Als examenopdracht voer je een coachgesprek en na het succesvol afronden van de opleiding, ontvang je het erkende Post-HBO diploma Professional Coach.


Je ontvangt het erkende Post-HBO diploma Professional Coach als:

 • Je het portfolio volledig hebt geupload
 • Je drie intervisiebijeenkomsten hebt bijgewoond
 • Je de verplichte coachgesprekken met de oefencliënten hebt gevoerd
 • Het essay is goedgekeurd
 • Je met goed gevolg het examen hebt afgelegd
 • Je minimaal 90% van de opleidingsdagen aanwezig bent geweest


Herkansen
Mocht je niet slagen voor het examen bestaat de mogelijkheid om een herexamen af te leggen. In alle gevallen geldt dat je constructieve feedback ontvangt zodat je weet waar jouw aandacht- en verbeterpunten liggen.

 

Investering

Kosten en praktische informatie


De parttime beroepsopleiding tot Professional Coach kost € 6.500,-. De opleiding is vrijgesteld van BTW en als beroepsopleiding fiscaal aftrekbaar. Gespreide betaling is mogelijk in overleg.De opleiding is inclusief:

 • Intakegesprek
 • Lesmateriaal en literatuur
 • Examengeld
 • Koffie, thee, fruit en warme- en zoete snacks
 • Een uitgebreide gezonde lunch tijdens alle opleidingsdagen
 • Eventuele studiecoaching en advies 
   

Tijdens de opleiding krijg je drie boeken uitgereikt die als verplichte literatuur dienen waarmee regelmatig wordt gewerkt.

 

Coachopleiding Inzicht - Rotterdam, Utrecht, Noordwijk

In het kort

De coachopleiding samengevat
 

 • Een Post-HBO vakopleiding tot Professional Coach
 • Binnen één jaar 18 opleidingsdagen, examen en diplomering
 • Eén keer per maand twee aaneengesloten opleidingsdagen van 9.00 tot 16.30 uur
 • De data van de coachopleiding staan vermeld onder het kopje  'Locatie, startdata en lesrooster'
 • Elke opleidingsdag is van 09.00 tot 16.30 uur en wordt begeleid door minimaal twee senior en executive opleiders
 • Minimaal 9 en maximaal 16 deelnemers waardoor individuele aandacht gegarandeerd is
 • Jouw investering bedraagt in geld € 6.500,- en in tijd, naast de opleidingsdagen, gemiddeld vier tot zes uur per week
 • Na afloop van de coachopleiding ontvang je het erkende Post-HBO diploma Professional Coach wanneer je met goed gevolg jouw examen hebt afgelegd, je het portfolio volledig hebt ingeleverd, het essay is goedgekeurd, je drie intervisiebijeenkomsten hebt bijgewoond, je de verplichte coachgesprekken met oefencoachees hebt gevoerd en minimaal 90% van de opleidingsdagen aanwezig bent geweest
 • De coachopleiding kent al ruim zestien jaar een gemiddeld evaluatiecijfer van 9,1
 • De coachopleiding is BTW vrij, als beroepsopleiding fiscaal aftrekbaar en kan in overleg in termijnen betaald worden
 • De coachopleiding heeft het predicaat Post-HBO Registeropleiding verworven, is geaccrediteerd bij de NOBCO op practitioner niveau, heeft een Europese accreditatie (EQA/EMCC) en staat ingeschreven in het CRKBO-register
 • Je kunt na afloop van de coachopleiding instromen op practitioner niveau wanneer je aan alle voorwaarden van de NOBCO voldoet

 

Persoonlijke

Ervaringen 

 

Download brochure

Aanmelden

Ja, ik wil mij inschrijven voor de Post-HBO Registeropleiding tot Professional coach

Persoonlijke gegevens

Adresgegevens

Factuurgegevens

Anti-spam
Typ bovenstaande code over.
Persoonsgegevens gebruiken wij alleen voor het gevraagde contact. Lees de privacy declaration voor meer informatie.

Kennismaken?


Ondanks alle zorg waarmee wij deze website gemaakt hebben, blijft het echter tekst. Wij kunnen ons voorstellen dat je `er meer gevoel bij wilt krijgen` en meer informatie of advies nodig hebt. Je kunt via onderstaand formulier contact met ons opnemen, jouw vraag stellen of een kennismaking inplannen. Daarnaast zijn wij bereikbaar op 071 889 17 35 en via info@inzicht.nl.

Anti-spam
Typ bovenstaande code over.
Persoonsgegevens gebruiken wij alleen voor het gevraagde contact. Lees de privacy declaration voor meer informatie.