menu
Opleidingslocatie Noordwijk - Inzicht, bewust persoonlijke groei

EQA-geaccrediteerde Coachopleiding met EIA-Certificering (NOBCO/EMCC)


Volg onze door NOBCO en EMCC erkende EQA-coachopleiding en ga op voor een EIA-Certificering op Practitioner of Foundation niveau. Tijdens de Post-HBO registeropleiding tot Professional Coach met EQA-accreditatie leg je al een stevige basis in het coachvak en wordt een brede vakinhoud met een hoog niveau van persoonlijke bewustwording gecombineerd. Dit resulteert al meer dan 16 jaar in een veelzijdige en verdiepende coachopleiding voor professionals in het coachvak.

Na het volgen van de coachopleiding met EQA-accreditatie kun je binnen Inzicht opgaan voor een EIA-certificering op Foundation of Practitioner niveau. Dit heet ook wel het EIA-embedded programma binnen de beroepsgroep NOBCO/EMCC. Wij volgen jouw ontwikkeling gedurende het eerste opleidingsjaar op de voet en aangezien het EIA-certificeringsproces via Inzicht verloopt, begeleiden wij jou ook in het EIA-certificeringstraject. Op deze pagina lees je meer over de mogelijkheden binnen ons coach- en opleidingsinstituut.

Een door NOBCO/EMCC erkende en EQA-geaccrediteerde coachopleiding
Kwalitatieve coachopleidingen met een EQA-accreditatie voldoen aan strenge kwaliteitseisen van EMCC Global (de houder van coach keurmerken die wereldwijd worden gebruikt). Onze Professional Coachopleiding is sinds 2011 EQA-geaccrediteerd door de NOBCO en het EMCC en beschikt hiermee over dit internationale kwaliteitskeurmerk. Daarnaast is deze opleiding getoetst en erkend door het Centrum voor Postinitieel Onderwijs (CPION) en het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Deze keurmerken bieden jou de zekerheid dat jij een coachopleiding volgt waarin je zowel professionele coachcompetenties ontwikkelt als professioneel wordt begeleid in zowel jouw persoonlijke als professionele ontwikkeling.

 

Erkend Coach worden

Over de coachopleiding met EIA-Certificering


De coach opleiding met EIA-certificering is iets voor jou als je:

 • De ambitie hebt om NOBCO/EMCC gecertificeerd coach te worden en/of een zelfstandige coachpraktijk op te starten
 • Jezelf breed wilt ontwikkelen in het coachvak en groei wilt doormaken op zowel cognitief, emotioneel als bewustzijnsniveau
 • Na het volgen van een erkende coachopleiding direct aan de slag wilt als coach
 • Je wilt leren werken volgens essentiële beroepscodes
 • Een EIA-certificering wilt behalen op Foundation of Practitioner niveau


Je volgt de 1-jarige EQA-geaccrediteerde coachopleiding met aanvullende praktijkervaring
Je start met het volgen van de Post-HBO registeropleiding tot Professional Coach met EQA-diploma. Na het succesvol afronden van dit programma vervolg je de coachopleiding met het opdoen van aanvullende praktijkervaring in het coachvak en maak je een EIA-portfolio. De duur en invulling van het EIA-traject is afhankelijk van het EIA-certificeringsniveau dat je kiest. Je kunt binnen Inzicht opgaan voor zowel een EIA-Foundation als Practitioner certificering. 

 

Foundation en Practitioner niveau

Als je voor een EIA-Foundation certificering opgaat, vervolg je de Professional Coachopleiding met tenminste 2 aanvullende coachtrajecten en het completeren van het EIA-portfolio. Dit portfolio lever je uiterlijk binnen 2 jaar na het behalen van jouw diploma bij ons in. Kies je voor een EIA-Practitioner certificering, dan vervolg je de opleiding met het opdoen van aanvullende praktijkervaring bestaande uit coachtrajecten, supervisie en permanente educatie activiteiten, verspreid over 2 jaar. Deze ervaring kun je binnen Inzicht opdoen onder supervisie en/of door het volgen van aanvullende masterclasses.


Coach competenties
Gedurende de opleiding en tijdens het opdoen van praktijkervaring ontwikkel je in ieder geval de volgende professionele coachcompetenties:
1. Zelfinzicht en -reflectie
2. Zelfmanagement en zelfsturing
3. Gerichtheid op zelfontwikkeling en bewustwording
4. Omgaan met de coachovereenkomst
5. Vormgeven van de coachrelatie
6. De coachee in staat stellen inzicht te verkrijgen en te leren
7. Doel- en actiegerichtheid
8. Heldere communicatie
9. Gebruik van modellen en technieken
10. Evalueren coachtraject en professionele ontwikkeling


Vooropleiding EIA-certificering
Je kunt deelnemen aan de Professional Coachopleiding als je functioneert op HBO-niveau, waarbij levenservaring en werk- en denkniveau net zo belangrijk zijn als een diploma. Besluit je op te gaan voor een EIA-Foundation certificering, dan is een MBO diploma een vereiste. Als je voor een EIA-Practitioner certificering op wilt gaan is een HBO-diploma, een EIA-Foundation certificering of een ander aantoonbaar bewijs een vereiste. 


Startgesprek

Wanneer je tijdens of na afronding van de Professional Coachopleiding besluit om op te gaan voor een EIA-certificering, vindt er een startgesprek plaats. In dit gesprek worden de EIA-eisen en de opbouw van het volledige portfolio met jou doorgenomen zodat je een goed beeld krijgt van wat er van je wordt verwacht. Op deze manier realiseren we met elkaar een optimale samenwerking en interactie.


Afhankelijk van jouw wensen en leerdoelen mag je aan het einde van de EQA-geaccrediteerde coachopleiding in ieder geval verwachten dat je:

 • Professioneel en zelfstandig kunt functioneren als coach 
 • Bekend bent met essentiële beroepscodes binnen het coachvak, het EMCC Competence Framework en het behalen van een EIA-certificering
 • Over de competenties en vaardigheden beschikt om een eigen coachpraktijk op te starten
 • Helder kunt communiceren, contracteren en evalueren
 • Jouw toolbox met coachvaardigheden en competenties hebt gevuld 
 • Professioneel af kunt stemmen op de coachees die jij begeleidt en op de vraagstukken die worden ingebracht
 • Inzicht hebt in jouw sterke en ontwikkelpunten binnen het vak
 • Weet wat intervisie, supervisie en permanente educatie inhoudt en dit onderdeel is van jouw werkwijze als professional
 • Zelfreflectie standaard op de agenda hebt staan waardoor je zowel persoonlijk als professioneel bewustere keuzes maakt


Startdata
De Professional Coachopleiding start twee keer per jaar in Rotterdam, in de maanden september en februari en één keer per jaar in Noordwijk in de maand mei.

 

Coachopleiding

EQA-Programma en EIA-traject


Intakegesprek
Om optimaal te kunnen leren en het beste uit jouw ontwikkeling te halen, wordt er tussen de inschrijving en de eerste opleidingsdag een intakegesprek gevoerd. In dit gesprek worden jouw leerwensen en -behoeften geïnventariseerd en verwachtingen op elkaar afgestemd. 
 

Deel 1: De basis van de coach: coach worden
In de eerste vier opleidingsblokken van de Professional Coachopleiding ga je zowel theoretisch als praktisch aan de slag met de basis van coaching. 

 • De essentie van coaching
 • De grondhouding van de coach: werken vanuit proactiviteit en de Cirkel van Invloed
 • Het ontwikkelen van de eigen coachstijl
 • Communicatie- en gesprekstechnieken
 • Luistervaardigheden, de kunst van het vragen stellen en de vraag achter de vraag
 • Het intakegesprek, het contracteren en structureren van een coachtraject
 • Projectie, overdracht en tegenoverdracht
 • Werken met weerstand en effectieve interventies
 • Werkmethoden in coaching: Voice Dialogue, Kernkwadranten, het GROW- model en de Inzicht Methodiek Emotionaliteit versus professionaliteit
   

Deel 2: De verdieping: coach zijn
In de opleidingsblokken vijf tot en met acht ga je aan de slag met verschillende werkmethoden voor verbreding van kennis en ervaring én het verder ontwikkelen van een eigen coachstijl. In lesblok negen worden de examen coachgesprekken gevoerd. 

 • Zelfbewustzijn, zelfreflectie en zelfsturing
 • Copingsstrategieën en belemmerende overtuigingen
 • Diverse werkmethoden in coaching waaronder NLP, RET, Provocatief en Systemisch coachen
 • Werken vanuit intuïtie en verbinding
 • Teamcoaching, groepsdynamica, de Roos van Leary en het Enneagram
 • Reflecteren en evalueren (van ego naar ik)
 • Intervisie en supervisie
 • Examengesprek
 • EQA-diploma

Bekijk voor meer informatie over het eerste lesjaar de volledige opleidingspagina van de Post-HBO registeropleiding tot Professional Coach.


Deel 3: praktijk ervaring EIA-certificering

Na een succesvolle afronding van deel 1 en 2 doe je in het derde deel van de opleiding de aanvullende praktijkervaring op en maak je het EIA-portfolio op het door jou gekozen niveau gereed. Dit portfolio wordt beoordeeld door Inzicht assessoren en met een succesvolle afronding bevelen wij jou aan bij NOBCO/EMCC. Dit deel van de opleiding bestaat uit het:

 • Startgesprek met een EIA-Coördinator van Inzicht ter voorbereiding op het EIA-traject
 • Opdoen van de aanvullende praktijkervaring op het gewenste niveau (Foundation of Practitioner)
 • EIA-portfolio gereed maken
 • Kwantitatieve en kwalitatieve portfolio toets door Inzicht
 • Assessment portfolio door Inzicht en bij een succesvolle afronding een aanbeveling bij het EMCC.


 

Informatie

Locatie, startdata en lesrooster


Locatie en startdata
Het eerste deel van de coachopleiding vindt plaats in Rotterdam of Noordwijk aan Zee. Bekijk hieronder en in de opleidingsagenda de mogelijke startdata.
 

Noordwijk aan Zee 15 mei 2024
Bekijk het rooster en de opleidingsdata
Rotterdam 20 september 2024
Bekijk het rooster en de opleidingsdata

Ontwikkeling

EIA-portfolio en digitale leeromgeving


EIA-portfolio
Tijdens de opleiding maak je een digitaal portfolio waarmee je zowel jouw persoonlijke als professionele ontwikkeling volgt. Dit portfolio bestaat o.a. uit de voorbereidingsopdrachten, reflectieverslagen van de opleidingsblokken, de verslagen van de coachgesprekken en intervisiebijeenkomsten en het essay. Daarnaast upload je de benodigde documenten om op te gaan voor de gewenste EIA-certificering op Foundation of Practitioner niveau. Je geeft op deze wijze inzicht in de opgedane praktijkervaring en jouw professionele ontwikkeling als coach. Inzicht heeft templates beschikbaar gesteld die hiervoor gebruikt kunnen worden. 

Door te werken aan het portfolio neem je de verantwoordelijkheid om terug te blikken op jouw ontwikkeling en leer jij jezelf beter kennen door middel van zelfreflectie. Met het portfolio laat je tevens zien over welke competenties jij beschikt en welke groei je hebt doorgemaakt als coach. 


Digitale leeromgeving
Voor een optimale begeleiding tijdens de opleiding en het EIA-traject maken wij gebruik van een digitale leeromgeving waarmee je toegang krijgt tot alle informatie die voor deze opleiding relevant is.

Binnen deze leeromgeving:

 • Leg je jouw portfolio aan gedurende de Professional Coachopleiding
 • Behoud je in één oogopslag zicht op jouw persoonlijke ontwikkeling, groei, afspraken en deadlines
 • Vul je het EIA-portfolio aan met de benodigde documenten voor het gewenste certificeringsniveau (Foundation of Practitioner)
 • Heb je toegang tot alle informatie, werkmethodes en theorieën die zijn gedoceerd tijdens de opleidingsdagen
 • Ontvang je feedback van de opleiders 

 

Inzicht

Opleidingslocatie en faciliteiten


De coachopleiding vindt plaats op onze coach- en opleidingslocatie in Rotterdam of Noordwijk aan Zee.


Over onze locaties en faciliteiten

 • Onze locaties kennen een fijne leeromgeving en zijn voorzien van alle benodigde faciliteiten 
 • Wij bieden voldoende ruimte voor persoonlijke begeleiding, oefengesprekken en hoorcolleges 
 • Het lesmateriaal ontvang je bij aanvang van de opleiding
 • Deelnemers kunnen gebruik maken van onze spreekruimtes voor de gesprekken met oefencoachees
 • De locaties zijn goed bereikbaar met de auto en het openbaar vervoer


Eten en drinken

 • Op iedere opleidingsdag wordt een uitgebreide en gezonde lunch verzorgd
 • Zelf iets meenemen of opwarmen kan ook in de keuken op de locaties
 • Gedurende de opleiding kun je onbeperkt gebruik maken van koffie, thee, water, diverse frisdranken, vers fruit en zoete snacks

 

Inzicht in

Diploma's en EIA-Certificaat


Na een succesvolle afronding van het volledige programma van de Post-HBO registeropleiding tot Professional Coach 
ontvang je het door CPION en CRKBO erkende Post-HBO diploma tot Professional Coach en het EQA-diploma. 


Je ontvangt het erkende Post-HBO diploma Professional Coach met EQA-diploma als:

 • Je het portfolio volledig hebt geupload
 • Je drie intervisiebijeenkomsten hebt bijgewoond
 • Je de verplichte coachgesprekken met 4 oefencliënten hebt gevoerd
 • Het essay is goedgekeurd
 • Je met goed gevolg het examen hebt afgelegd
 • Je minimaal 90% van de opleidingsdagen aanwezig bent geweest


Herkansen
Mocht je niet slagen voor het examen bestaat de mogelijkheid om een herexamen af te leggen. In alle gevallen geldt dat je constructieve feedback ontvangt zodat je weet waar jouw aandachts- en verbeterpunten liggen.


EIA-Certificering
Na de succesvolle afronding van het EIA-traject (na de coachopleiding) waarin je aanvullende praktijkervaring hebt opgedaan en het EIA-portfolio gereed hebt gemaakt op het door jou gekozen certificeringsniveau (Foundation of Practitioner) bevelen wij jou aan bij het EMCC en ontvang je een EIA-certificaat.

 

Investering

Kosten en praktische informatie


Het eerste lesjaar van de Post-HBO registeropleiding tot Professional Coach kost € 6.500,-, de opleiding is vrijgesteld van BTW en als beroepsopleiding fiscaal aftrekbaar. Gespreide betaling is mogelijk in overleg. (Dit is exclusief de kosten voor het EIA-traject op Foundation of Practitioner niveau).

Aangezien het EIA-traject een persoonlijke route is, hangen deze kosten af van de keuzes die je maakt. Voor meer informatie over de kosten hiervan kun je uiteraard contact opnemen met de opleiders.De coachopleiding is inclusief:

 • Intakegesprek
 • Lesmateriaal en literatuur
 • Examengeld van het eerste lesjaar
 • Koffie, thee, fruit en warme- en zoete snacks
 • Een uitgebreide gezonde lunch tijdens alle opleidingsdagen
 • Eventuele studiecoaching en advies 
   

Tijdens de opleiding krijg je drie boeken uitgereikt die als verplichte literatuur dienen waarmee regelmatig wordt gewerkt.

 

In het kort

De coachopleiding samengevat
 

 • Een Post-HBO vakopleiding tot Professional Coach met EIA-Certificering op Foundation of Practitioner niveau
 • Binnen één jaar 18 opleidingsdagen, een erkend Post-HBO registerdiploma tot Professional Coach én het erkende NOBCO/EMCC EQA-diploma
 • Na afloop van de coachopleiding ontvang je het erkende Post-HBO diploma Professional Coach met EQA-diploma wanneer je met goed gevolg jouw examen hebt afgelegd, je het portfolio volledig hebt ingeleverd, het essay is goedgekeurd, je drie intervisiebijeenkomsten hebt bijgewoond, je de verplichte coachgesprekken met 4 oefencoachees hebt gevoerd en minimaal 90% van de opleidingsdagen aanwezig bent geweest
 • Na het eerste jaar doe je aanvullende praktijkervaring op en maak je jouw EIA-portfolio gereed op Foundation of Practitioner niveau
 • De coachopleiding kent al ruim zestien jaar een gemiddeld evaluatiecijfer van 9,1, 
 • De opleiding wordt begeleid door senior en executive coaches en trainers
 • De coachopleiding is BTW vrij, als beroepsopleiding fiscaal aftrekbaar en kan in overleg in termijnen betaald worden
 • De coachopleiding heeft het predicaat Post-HBO Registeropleiding verworven, is geaccrediteerd bij de NOBCO op practitioner niveau, heeft een Europese accreditatie (EQA/EMCC) en staat ingeschreven in het CRKBO-register

 

Persoonlijke

Ervaringen 

 

Download brochure

Aanmelden

Persoonlijke gegevens

Adresgegevens

Factuurgegevens

Anti-spam
Typ bovenstaande code over.
Persoonsgegevens gebruiken wij alleen voor het gevraagde contact. Lees de privacy declaration voor meer informatie.

Kennismaken?


Ondanks alle zorg waarmee wij deze website gemaakt hebben, blijft het echter tekst. Wij kunnen ons voorstellen dat je `er meer gevoel bij wilt krijgen` en meer informatie of advies nodig hebt. Je kunt via onderstaand formulier contact met ons opnemen, jouw vraag stellen of een kennismaking inplannen. Daarnaast zijn wij bereikbaar op 071 889 17 35 en via info@inzicht.nl.

Anti-spam
Typ bovenstaande code over.
Persoonsgegevens gebruiken wij alleen voor het gevraagde contact. Lees de privacy declaration voor meer informatie.