menu

Interesse in een opleiding?

Op 16 mei vertellen we je meer tijdens de online open avond!
Aanmelden
Traumacoach opleiding bij Inzicht

Specialiseer met de Masterclass Traumacoaching


In de Masterclass Traumacoaching wordt aandacht besteed aan zowel enkelvoudige, meervoudige als complexe trauma's. Als traumacoach doe je kennis en ervaring op met betrekking tot verschillende thema's, je leert werken met een aantal moderne methoden en technieken en op welke wijze je 'coachees' effectiever kunt begeleiden bij traumaverwerking op zowel lichamelijk, emotioneel als mentaal niveau.

Learn the difference between your trauma misleading you and your intuition guiding you
Een trauma kan ontstaan wanneer iemand een schokkende gebeurtenis meemaakt zoals een ernstig ongeluk, het overlijden van een dierbaar persoon, seksueel misbruik, mishandeling en/of geweld. Deze schokkende en/of onverwachte gebeurtenissen zijn vaak te heftig om in 1 keer te verwerken. Een gedeelte van de ervaring wordt op 'een natuurlijke wijze' onderdrukt en opgeslagen in het onderbewustzijn. Wanneer deze ervaringen onvoldoende verwerkt worden, zorgen deze (op den duur) voor verschillende blokkades en belemmeringen in de dagelijkse realiteit. Denk hierbij aan herbeleving, nachtmerries, de ontwikkeling van een acute stressstoornis en/of PTSS.

Daarnaast zijn wij als mens geneigd om de pijn uit de weg te gaan door bijvoorbeeld gevoelens te verdringen of te vermijden. Juist dit mechanisme leidt tot emotionele, mentale en/of lichamelijke klachten die invloed hebben op ons dagelijks handelen. 
 

 

Specialisatie

Traumacoach opleiding in het kort


Deze masterclass is iets voor jou als je:
 • Meer vaardigheden wilt ontwikkelen op het gebied van traumaverwerking en acute stressstoornissen en/of PTSS op een zorgvuldige manier wilt kunnen begeleiden
 • Als coach, behandelaar of hulpverlener werkzaam met getraumatiseerde cliënten vakinhoudelijk verder wilt professionaliseren op dit thema 
 • Je als onderwijzer verder wilt verdiepen in traumabegeleiding en de impact van schokkende ervaringen op de ontwikkeling en gedragsmatige problematiek bij kinderen en jong volwassenen beter wilt leren begrijpen
 • Als bijvoorbeeld leidinggevende of (HR)manager trauma's bij medewerkers (sneller) wilt leren herkennen en hier adequaat op kunnen reageren


Over deze masterclass
In de Masterclass Traumacoaching wordt er een verdiepingsslag aangebracht in de vaardigheden van de deelnemer op het gebied van traumaverwerking en effectieve traumabegeleiding. Je gaat aan de slag met verschillende vormen en gevolgen van trauma's, systemische- en lichaamsgerichte traumabegeleiding, traumaregulatie, omgaan met rouw en verlies, diverse methoden en (gespreks)technieken en het ontwikkelen van zelfsturing en zelfmanagement bij cliënten met zowel acute stressstoornissen als PTSS.

 
Kwaliteit en Permanente Educatie 
Deze masterclass heeft het PE-vignet toegekend gekregen van NOBCO (Nederlandse Orde voor Beroepscoaches) en het EMCC (European Mentoring & Coaching Council). Wanneer je aangesloten bent bij NOBCO ontvang je 60 Permanente Educatie uren.

 


Post-HBO registerdiploma tot Life Coach
Na afloop van de masterclass ontvang je een certificaat van deelname. Je kunt er echter ook voor kiezen om op te gaan voor het erkende Post-HBO registerdiploma tot Life Coach door het volgen van de Masterclass Coachen op Kernemoties en een aanvullende examenmodule van drie maanden. Deze keuzemogelijkheid wordt besproken tijdens de opleidingsdagen.


Theorie en praktijk
De Masterclass Traumacoaching kent een voortdurende afwisseling van theorie en praktijk, is intensief en toch prima te combineren met een fulltime baan. In 6 maanden heb je 10 opleidingsdagen, neem je 2 keer deel aan een intervisiebijeenkomst, voer je naast de oefengesprekken in de opleiding, zelfstandig coachtrajecten uit en sluit je de masterclass af met een essay.


Alle opleidingsdagen worden begeleid door twee senior/executive opleiders. Daarnaast is de masterclass afgestemd op verschillende leerstijlen en bestaat de groep uit minimaal 9 en maximaal 16 deelnemers waardoor individuele aandacht, persoonlijke begeleiding en feedback gegarandeerd is.


Afhankelijk van jouw wensen en leerdoelen mag je aan het einde van de masterclass in ieder geval verwachten dat je:

 • Als traumacoach en professional meer inzicht hebt gekregen in de verschillende vormen van trauma en deze beter kunt herkennen bij cliënten 
 • Over diverse vaardigheden en methodieken beschikt om op een deskundige en veilige manier cliënten kunt begeleiden
 • Diverse copingsmechanismen kunt herkennen en kunt werken met de verschillende lagen van emoties
 • Als onderwijzer beter zicht hebt op de impact van traumatische gebeurtenissen bij kinderen en jong volwassenen, de mogelijke gevolgen kunt koppelen aan gedragsmatige aspecten en hier adequater op in kunt spelen
 • Over diverse technieken beschikt op zowel mentaal, emotioneel als fysiek niveau en op het gebied van persoonlijke ontwikkeling verder bent gegroeid


Vooropleiding en intake
Je kunt deelnemen aan deze masterclass als je functioneert op HBO-niveau, waarbij levenservaring en werk- en denkniveau net zo belangrijk zijn als een diploma. Ook ben je van harte welkom wanneer je een opleiding tot coach, therapeut of para-medicus hebt gevolgd maar ook (zorg en onderwijs)professionals, zoals leidinggevenden, (HR)managers en trainers kunnen deelnemen aan deze masterclass. 

Om optimaal te kunnen leren en het beste uit jouw ontwikkeling te halen, wordt er tussen de inschrijving en de eerste opleidingsdag een intakegesprek gevoerd. In dit gesprek worden jouw leerwensen en -behoeften geïnventariseerd en verwachtingen op elkaar afgestemd. Op deze manier realiseren we met elkaar een optimale samenwerking en interactie.

 

Informatie

Opleidingsdagen, locatie en startdata


5 blokken van 2 lesdagen per 6 weken

De masterclass beslaat vijf blokken van twee aaneengesloten opleidingsdagen binnen zes maanden. We starten om 9.00 en eindigen rond 16.30 uur. 

 

Locatie en opleidingsdata 
De Masterclass Traumacoaching vindt plaats op onze coach- en opleidingslocatie in Rotterdam of Noordwijk aan Zee. 

Rotterdam 7 november 2024
Bekijk het rooster en de opleidingsdata

 

Masterclass

Programma inhoud


In deze masterclass ga je zowel theoretisch als praktisch aan de slag met o.a. de volgende onderwerpen:

 

 • De basis van traumacoaching
 • De grondhouding van de traumacoach
 • Het onbewuste copingsmechanisme / overlevingsstrategie
 • Het patroon van emoties in de dagelijkse praktijk
 • (Gespreks)technieken en methodieken bij traumabegeleiding op mentaal, emotioneel en fysiek niveau
 • Traumathematiek
 • Enkelvoudige, meervoudige en complexe trauma's 
 • Acute stresstoornis en PTSS
 • Omgaan met rouw en verlies
 • Traumaregulatie
 • Lichaamswerk
 • Systemische traumabegeleiding en systemisch coachen
 • Hechtingstijlen en hechtingsproblematiek
 • Ontwikkelingstrauma en deelpersoonlijkheden
 • Zelfmanagement en zuiverheid in het gesprek
 • Het opstellen van een behandelplan en het begeleiden van zowel korte als langdurige trajecten

 

Ontwikkeling

Portfolio, praktijk en intervisie 


Portfolio

Tijdens de masterclass maak je een digitaal portfolio waarmee je jouw ontwikkeling volgt. Hierin upload je de voorbereidingsopdrachten, reflectieverslagen van de opleidingsblokken, de verslagen van de intervisiebijeenkomsten en het essay. Door te werken aan het portfolio neem je de verantwoordelijkheid om terug te blikken op jouw ontwikkeling en leer jij jezelf beter kennen door middel van zelfreflectie. Met het portfolio kun je ook aan anderen laten zien over welke competenties jij beschikt en welke groei je hebt doorgemaakt. 


Leren in de praktijk

Tijdens deze masterclass ga je aan de slag met het coachen van twee oefencoachees. De betreffende oefencliënten hebben een echte coachvraag op het gebied van traumaverwerking en geen privé-relatie met jou. Van ieder gesprek maak je een verslag en ontvang je feedback van zowel de coachees als de opleiders. Doel van dit onderdeel is praktijkervaring opdoen binnen traumaverwerking en coaching. 


Intervisie

Bij de start van de masterclass worden intervisiegroepen samengesteld die gedurende de opleiding twee keer bij elkaar komen. In deze bijeenkomsten wordt een coachvraag van één van de deelnemers behandeld en kan casuïstiek worden ingebracht. De overige deelnemers stellen vragen en geven gerichte feedback om de inbrenger te ondersteunen in het ontdekken van de oplossing voor het betreffende vraagstuk. Doel hiervan is het uitwisselen van ervaringen, het verstevigen van communicatieve vaardigheden en het vergroten van coachvaardigheden. Van elke bijeenkomst wordt een gezamenlijk verslag gemaakt voor in het portfolio.

Gedurende de masterclass worden jouw coachvaardigheden en houding als professional gevolgd en krijg je voortdurend feedback om je te ondersteunen in jouw ontwikkeling.


Tijdsinvestering
Reken op een gemiddelde investering van vier tot zes uur per week voor de voorbereidingsopdrachten, het lezen van verplichte literatuur, het deelnemen aan twee intervisie bijeenkomsten, het voeren en verslaan van de coachgesprekken en het schrijven van een essay. Gezien de opbouw in deze opleiding is het niet mogelijk om vrijstelling te krijgen.

 

Efficient

Digitale leeromgeving


Voor een optimale begeleiding tijdens deze masterclass maken wij gebruik van een digitale leeromgeving waarmee je toegang krijgt tot alle informatie die voor deze masterclass relevant is.


Binnen deze leeromgeving:

 • Ga je aan de slag met de voorbereidingsopdrachten
 • Maak je een portfolio aan en ontvang je feedback van de opleiders 
 • Behoud je in één oogopslag zicht op jouw persoonlijke ontwikkeling en groei, afspraken en deadlines
 • Heb je toegang tot alle informatie, werkmethodes en theorieën die zijn gedoceerd tijdens de masterclassdagen

 

Inzicht

Locaties en faciliteiten


De masterclass vindt plaats op onze coach- en opleidingslocatie in Rotterdam of Noordwijk aan Zee.  


Over onze locaties en faciliteiten

 • Onze locaties kennen een fijne leeromgeving en zijn voorzien van prettige faciliteiten
 • Wij bieden voldoende ruimte voor persoonlijke begeleiding, oefengesprekken en hoorcolleges 
 • Het lesmateriaal ontvang je bij aanvang van de masterclass
 • Deelnemers kunnen gebruik maken van onze spreekruimtes voor de gesprekken met oefencoachees
 • Onze locaties zijn goed bereikbaar met de auto en met het openbaar vervoer


Eten en drinken

 • Op iedere opleidingsdag wordt een uitgebreide en gezonde lunch verzorgd
 • Zelf iets meenemen of opwarmen kan ook in de keuken op onze locatie
 • Gedurende de masterclass staat water voor je klaar en kun je onbeperkt gebruik maken van koffie, thee, diverse frisdranken, vers fruit en zoete snacks

 

Investering

Kosten en praktische informatie


De Masterclass Traumacoaching kost € 3.875,-, is vrijgesteld van BTW en als beroepsopleiding fiscaal aftrekbaar. Gespreide betaling is mogelijk in overleg.


De masterclass is inclusief:

 • Intakegesprek
 • Lesmaterialen en literatuur
 • Koffie, thee, fruit, warme- en zoete snacks
 • Een gezonde lunch tijdens alle lesdagen
 • Eventuele studiecoaching en advies

 

Opleiding traumacoach

In het kort

Traumacoaching samengevat

 

 • Binnen 8 maanden 10 opleidingsdagen
 • De data van de masterclass staan vermeld onder het kopje 'Opleidingsdagen, locatie en startdata'
 • De masterclass start één keer per jaar op onze coach- en opleidingslocatie in Rotterdam en Noordwijk aan Zee
 • Onze locaties zijn goed bereikbaar met zowel eigen als openbaar vervoer 
 • Elke opleidingsdag is van 09.00 tot 16.30 uur en wordt begeleid door minimaal twee opleiders
 • Minimaal 9 en maximaal 16 deelnemers waardoor individuele aandacht gegarandeerd is
 • Jouw investering bedraagt in geld € 3.875,- en in tijd, naast de opleidingsdagen, 4 tot 6 uur per week
 • Als beroepsopleiding is deze masterclass vrijgesteld van BTW, fiscaal aftrekbaar en kan in overleg in termijnen worden betaald
 • Na afloop ontvang je een certificaat bij een voldoende beoordeling, wanneer je het volledige portfolio ingeleverd hebt, deel hebt genomen aan twee intervisiesessies en je minimaal 90% aanwezig bent geweest op de opleidingsdagen
 • Deze masterclass kan gevolgd worden als onderdeel van de Post-HBO registeropleiding tot Life Coach en voldoet ruimschoots aan de kwaliteitscriteria die gesteld worden door de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO) 
 • Wanneer je aangesloten bent bij de NOBCO ontvang je na afloop van de masterclass 60 permanente educatie uren

 

Aanmelden

Persoonlijke gegevens

Adresgegevens

Factuurgegevens

Anti-spam
Typ bovenstaande code over.
Persoonsgegevens gebruiken wij alleen voor het gevraagde contact. Lees de privacy declaration voor meer informatie.

Tip!

Masterclass Intuïtief coachen

Wil jij werken vanuit intuïtie en hier meer op leren vertrouwen zodat je fysieke signalen en energielekken beter kunt herkennen? De Masterclass Intuïtief Coachen richt zich op een onderbelicht maar in onze beleving essentieel onderdeel in coaching.
 

Bekijk de masterclass

Kennismaken?


Ondanks alle zorg waarmee wij deze website gemaakt hebben, blijft het echter tekst. Wij kunnen ons voorstellen dat je `er meer gevoel bij wilt krijgen` en meer informatie of advies nodig hebt. Je kunt via onderstaand formulier contact met ons opnemen, jouw vraag stellen of een kennismaking inplannen. Daarnaast zijn wij bereikbaar op 071 889 17 35 en via info@inzicht.nl.

Anti-spam
Typ bovenstaande code over.
Persoonsgegevens gebruiken wij alleen voor het gevraagde contact. Lees de privacy declaration voor meer informatie.