menu

Interesse in een opleiding?

Op 11 april vertellen we je meer tijdens de online open avond!
Aanmelden
Post-HBO registeropleiding Systemisch Teamcoach

Post-HBO Registeropleiding tot Teamcoach


Om teams en organisaties effectief en zorgvuldig te begeleiden is het als teamcoach, manager en/of leidinggevende van belang dat je, naast inhoudelijke kennis, ook breed bent ontwikkeld op interpersoonlijke vaardigheden zodat je dieperliggende oorzaken van (systemische) verstoringen binnen teams kunt herkennen, deze inzichtelijk kan maken en hierop effectieve interventies kunt inzetten. Verandering, innovatie en/of groei binnen organisaties vraagt namelijk naast een ontwikkeling op de 'bovenstroom' (visie, strategie, resultaten) met name om een ontwikkeling op de 'onderstroom' (bedrijfscultuur, actie- en reactiepatronen, identiteit en kernwaarden).

What a team doesn't want to discuss, should be discussed! 
In de teamcoach opleiding wordt daarom in eerste instantie aandacht besteed aan de ontwikkeling op dit vlak. Op welke wijze wordt er gecommuniceerd in het team? Wat is het effect van houding en gedrag op de te behalen resultaten en welke actie- en reactiepatronen spelen hierin een rol? Wat is de mate van verantwoordelijkheid, proactiviteit en taakvolwassenheid van de teamleden? Wordt er leiding gegeven en gewerkt vanuit vertrouwen en samen, waarbij men het beste uit zichzelf haalt, talenten weet te benutten en werkt vanuit de cirkel van invloed? 

Het effectief beïnvloeden van medewerkers naar een hogere mate van taakvolwassenheid, een professionele grondhouding, de kunst van communicatie en leidinggeven vanuit verbinding zijn hierbij essentiële onderdelen en staan in de teamcoach opleiding centraal. 

 

Over

De teamcoach opleiding 


Deze teamcoach opleiding is iets voor jou als je:

 • De ambitie hebt om zowel individuen als teams en organisaties verder te ontwikkelen
 • Wilt specialiseren tot (systemisch) teamcoach binnen een organisatie 
 • Een zelfstandige coachpraktijk op wilt starten of je huidige praktijk verder wilt ontwikkelen
 • Je wilt verdiepen in teamontwikkeling en de daarin aanwezige (soms uitdagende) groepsdynamica
 • Teams op verschillende niveaus effectief wilt begeleiden naar een hogere mate van taakvolwassenheid, verantwoordelijkheid en zelfsturing
 • Verder wilt groeien in jouw huidige functie of door wilt groeien naar een leidinggevende positie 
 • Als professional verder wilt ontwikkelen op zowel cognitief, emotioneel als bewustzijnsniveau
 • Toe bent aan persoonlijke verdieping en onder begeleiding persoonlijke groei wilt doormaken
   

Professioneel ontwikkelen op Post-HBO niveau
Tijdens de teamcoach opleiding leer je wat het beroep van een systemisch teamcoach inhoudt op zowel cognitief, emotioneel als bewustzijnsniveau. Je leert effectief te coachen op zowel individueel niveau als in groepsverband, gaat aan de slag met jouw eigen (team)coachstijl, leert groepsdynamisch werken en ontwikkelt diverse vaardigheden en competenties om binnen teams en organisaties te kunnen werken vanuit een systemische perceptie.

In deze systemische teamcoach opleiding wordt verder ingegaan op het vergroten van het zelfbewustzijn binnen teams en de impact hiervan op houding, gedrag en de groepsdynamica. Binnen ieder vraagstuk binnen de opleiding wordt gekeken naar de huidige situatie en context waarbinnen een team zich bevindt, welke patronen zichtbaar worden en wat het effect hiervan is op het functioneren.

Na afronding van de opleiding teamcoach heb je meer kennis en inzicht in de huidige ontwikkelingen, uitdagingen en mogelijke (systemische) verstoringen in de samenwerking binnen teams, onderlinge actie- en reactiepatronen en kan je in het begeleidingsproces objectiever blijven kijken naar de teamleden en bijbehorende houding en gedrag. Daarnaast weet je middels verdiepende methodieken en technieken teamcoach vraagstukken af te wikkelen tot de oorsprong, de onderstroom zichtbaar te maken en teamleden te stimuleren naar een hogere mate van (zelf)reflectie, zelfbewustzijn, zelfsturing en taakvolwassenheid.


Centraal in de opleiding tot systemisch teamcoach sta jij zelf
Zo ga je aan de slag met het geleerde, breng je voorbeelden en praktijkervaringen in, creëer je grotendeels jouw eigen groei door te werken aan zelfbewustzijn en -reflectie en neem je de verantwoordelijkheid voor eigen denkbeelden, handelen en gedrag.

 

Theorie en praktijk

De Post-HBO Registeropleiding tot Systemisch Teamcoach kent een voortdurende afwisseling van theorie en praktijk, is intensief en toch prima te combineren met een fulltime baan. In de opleidingsperiode heb je twee dagen per 4-6 weken les, neem je deel aan intervisiebijeenkomsten en voer je, naast de oefengesprekken in de opleiding, zelfstandig meerdere individuele coachgesprekken en teamassessments uit. 

Alle opleidingsdagen worden klassikaal gegeven en begeleid door twee tot vier senior en executive opleiders. Daarnaast is de opleiding afgestemd op verschillende leerstijlen en bestaat de groep uit minimaal 9 en maximaal 16 deelnemers waardoor individuele aandacht, persoonlijke begeleiding en feedback gegarandeerd is.


Afhankelijk van jouw wensen en leerdoelen mag je aan het einde van de teamcoach opleiding in ieder geval verwachten dat je:
 • Meer vaardigheden hebt ontwikkeld in systemisch (team)coachen en hierdoor zowel individuen als teams op verschillende niveaus effectiever kunt begeleiden
 • Werkt vanuit de systeembenadering ten behoeve van zowel persoonlijke als organisatiedoelstellingen
 • Inzicht hebt in familie-, culturele- en organisatiesystemen en verbanden en patronen zichtbaar kunt maken zodat de coach- en/of teamvraag in een breder perspectief kan worden geplaatst
 • (Samengestelde) teams kunt begeleiden in de verschillende ontwikkelstadia in o.a. de groei van taakvolwassenheid, proactiviteit en zelfsturing 
 • Een verdiepingsslag hebt gemaakt in het in kaart brengen- en beïnvloeden van de groepsdynamica en groepsprocessen
 • Inzicht hebt in repeterende communicatie-, actie- en reactiepatronen binnen zowel individuele als teamprocessen 
 • Kunt werken met verschillende teamstructuren zoals traditionele-, crossfunctionele, agile-, management- en directieteams
 • Ervaring hebt opgedaan met het kunnen toepassen van zowel systemische als teamcoachtechnieken
 • De kennis en vaardigheden hebt ontwikkeld om een eigen coachpraktijk op te starten 
 • Een hoge mate van zowel persoonlijke als professionele groei hebt doorgemaakt

 

Informatie

Deelname, startdata en lesrooster


Je kunt deelnemen aan de teamcoach opleiding als je functioneert op HBO-niveau, waarbij levenservaring en werk- en denkniveau net zo belangrijk zijn als een diploma. Om optimaal te kunnen leren en het beste uit jouw ontwikkeling te halen, wordt er tussen de inschrijving en de eerste opleidingsdag een intakegesprek gevoerd. In dit gesprek worden jouw leerwensen en -behoeften geïnventariseerd en verwachtingen op elkaar afgestemd. Op deze manier realiseren we met elkaar een optimale samenwerking en interactie.

 

Opleiding

Programma inhoud


Deel 1: Systemische perceptie

 • Systemische perceptie
 • Patronen herkennen en interventies
 • Systeembenadering in de praktijk op zowel individueel als teamniveau
 • De (team)coach als onderdeel van de relatie
 • Triangulaties
 • Persoonlijke versus professionele bias
 • Het Genogram
 • De kracht van circulair vragen 
 • Familie-, culturele- en organisatiesystemen
 • Relationele systemen versus intra-psychische systemen
 • Ambigue verlies en veerkracht
 • Cognitie versus gevoelsuitdagingen
 • (Tafel)opstellingen binnen teams
 • De balans en uitdagingen voor de Systemisch Teamcoach


Deel 2: Begeleiden van teams op verschillende niveaus

 • Het teamcoach proces
 • Bewustzijn en co-creatie binnen teams, werken met verschillende niveaus van bewustwording
 • Systemische wetmatigheden en het inzetten van systemische methodieken
 • Weerstand, conflicthantering, mediation en het dialoog 
 • Draagvlak creëren door heldere en effectieve communicatie (informeren, onderhandelen, delegeren, inspireren en consulteren)
 • Zelfsturing en het stimuleren van individuen binnen teams a.d.h.v. 4x 'zelf' en taakvolwassenheid
 • Teamontwikkeling, teamfasen en teamstructuren zoals traditionele-, crossfunctionele-, agile-, management- en directieteams
 • Groeps- en teamdynamica
 • De vijf oorzaken van disfunctionerende teams
 • Interventies en de strategieën van de systemisch teamcoach
 • Het coachen van zowel de individuele ontwikkeling als de collectieve ontwikkeling binnen een team
 • Supervisie, reflecteren en evalueren


Deel 3: Afstuderen

 • Onderzoek naar een Systemisch Teamcoach gerelateerd thema
 • Verslaglegging en paper
 • Eindpresentatie


Tijdsinvestering
Reken naast de lesdagen op een gemiddelde investering van vier tot zes uur per week. Gezien de opbouw in deze opleiding is het niet mogelijk om vrijstelling te krijgen.

 

Ontwikkeling

Portfolio, praktijk, intervisie en supervisie


Portfolio
Tijdens de opleiding tot systemisch teamcoach maak je een digitaal portfolio waarmee je jouw ontwikkeling volgt. Hierin upload je de voorbereidingsopdrachten, reflectieverslagen van de opleidingsblokken, de verslagen van zowel de coachgesprekken, assessments als de intervisiebijeenkomsten en het paper. Door te werken aan het portfolio neem je de verantwoordelijkheid om terug te blikken op jouw ontwikkeling en leer jij jezelf beter kennen door middel van zelfreflectie. Met het portfolio kun je ook aan anderen laten zien over welke competenties jij beschikt en welke groei je hebt doorgemaakt als mens en als Systemisch Teamcoach.


Leren in de praktijk
Tijdens deze opleiding ga je aan de slag met het coachen van oefencoachees in zowel individueel als in groepsverband. De betreffende coachees en teamleden hebben een echte coachvraag en geen privé-relatie met jou. Van ieder oefentraject maak je een verslag en ontvang je feedback van zowel de oefencoachees, teamleden als de opleiders. Doel van dit onderdeel is praktijkervaring opdoen met zowel systemisch- als teamcoaching.


Intervisie
Bij de start van de opleiding worden intervisiegroepen samengesteld die gedurende de opleiding vier keer bij elkaar komen. In deze bijeenkomsten wordt een ontwikkelvraagstuk van één van de deelnemers behandeld en kan casuïstiek worden ingebracht. De overige deelnemers stellen vragen en geven gerichte feedback om de inbrenger te ondersteunen in het ontdekken van de oplossing voor het betreffende vraagstuk. Doel hiervan is het uitwisselen van ervaringen, het verstevigen van communicatieve vaardigheden en het vergroten van (team)coachvaardigheden. Van elke bijeenkomst wordt een gezamenlijk verslag gemaakt voor in het portfolio.


Supervisie
Gedurende de opleiding worden jouw coachvaardigheden en houding als professional gevolgd en krijg je voortdurend feedback om je te ondersteunen in jouw ontwikkeling. Daarnaast worden er op verschillende momenten gedurende de opleiding supervisie gesprekken ingepland om jouw persoonlijke ontwikkeling, voortgang en leerdoelen binnen de opleiding te bespreken.

 

Efficient

Digitale leeromgeving


Tijdens de opleiding krijg je toegang tot een digitale leeromgeving waarin alle informatie die voor deze opleiding relevant is wordt gedeeld.


Binnen deze leeromgeving:

 • Ga je aan de slag met de voorbereidingsopdrachten
 • Maak je een portfolio aan en ontvang je feedback van de opleiders 
 • Behoud je in één oogopslag zicht op jouw persoonlijke ontwikkeling, groei, afspraken en deadlines
 • Heb je toegang tot alle informatie, werkmethodes en theorieën die zijn gedoceerd tijdens de opleidingsdagen

 

Inzicht

Opleidingslocatie en faciliteiten


De opleiding Systemisch Teamcoach vindt plaats op onze coach- en opleidingslocatie in Rotterdam of Noordwijk aan Zee.


Over onze locaties en faciliteiten

 • Onze locaties kennen een fijne leeromgeving en zijn voorzien van alle benodigde faciliteiten 
 • Wij bieden voldoende ruimte voor persoonlijke begeleiding, oefengesprekken en hoorcolleges 
 • Het lesmateriaal ontvang je bij aanvang van de opleiding
 • Deelnemers kunnen gebruik maken van onze spreekruimtes voor de gesprekken met oefencoachees
 • De locaties zijn goed bereikbaar met de auto en het openbaar vervoer


Eten en drinken

 • Op iedere opleidingsdag wordt een uitgebreide en gezonde lunch verzorgd
 • Zelf iets meenemen of opwarmen kan ook in de keuken op de locaties
 • Gedurende de opleiding kun je onbeperkt gebruik maken van koffie, thee, water, diverse frisdranken, vers fruit en zoete snacks

 

Investering

Kosten en praktische informatie


De Post-HBO Registeropleiding Systemisch Teamcoach kost € 7.500,-, is vrijgesteld van BTW en als beroepsopleiding fiscaal aftrekbaar. Gespreide betaling is mogelijk in overleg.  


De opleiding is inclusief:

 • Intakegesprek
 • Lesmaterialen en literatuur
 • Koffie, thee, fruit, warme- en zoete snacks
 • Een gezonde lunch tijdens alle lesdagen
 • Eventuele studiecoaching en advies


 

Systemisch coachen bij Inzicht

 

In het kort

Systemisch Teamcoaching samengevat
 

 • Een Post-HBO vakopleiding tot Systemisch Teamcoach
 • 19 opleidingsdagen, 9 lesblokken en een examenperiode 
 • Ontwikkeling op zowel vakinhoud, persoonlijke als professionele groei
 • Minimaal 9 en maximaal 16 deelnemers waardoor individuele aandacht gegarandeerd is
 • De opleiding start twee keer per jaar op onze coach- en opleidingslocatie in Rotterdam of Noordwijk aan Zee
 • De data van de opleiding staan vermeld onder het kopje 'Deelname, startdata en lesrooster’
 • Elke opleidingsdag is van 09.00 tot 16.30 uur en wordt begeleid door minimaal twee senior en executive opleiders
 • Onze locaties zijn goed bereikbaar met zowel eigen als openbaar vervoer 
 • Jouw investering bedraagt in geld € 7.500,- en in tijd, naast de opleidingsdagen, 4 tot 6 uur per week
 • Als beroepsopleiding is deze masterclass vrijgesteld van BTW, fiscaal aftrekbaar en kan in overleg in termijnen worden betaald
 • Na afloop ontvang je het door CPION erkende Post-HBO Diploma Systemisch Teamcoach bij een voldoende beoordeling en als je minimaal 90% aanwezig bent geweest op de opleidingsdagen
 • Deze opleiding voldoet ruimschoots aan de kwaliteitscriteria die gesteld worden door de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO)

 

Aanmelden

Je kunt je aanmelden door het formulier in te vullen en te verzenden. Binnen drie werkdagen ontvang je van ons een bevestiging van inschrijving en de eerste informatie.

Persoonlijke gegevens

Adresgegevens

Factuurgegevens

Anti-spam
Typ bovenstaande code over.
Persoonsgegevens gebruiken wij alleen voor het gevraagde contact. Lees de privacy declaration voor meer informatie.

Kennismaken?


Ondanks alle zorg waarmee wij deze website gemaakt hebben, blijft het echter tekst. Wij kunnen ons voorstellen dat je `er meer gevoel bij wilt krijgen` en meer informatie of advies nodig hebt. Je kunt via onderstaand formulier contact met ons opnemen, jouw vraag stellen of een kennismaking inplannen. Daarnaast zijn wij bereikbaar op 071 889 17 35 en via info@inzicht.nl.

Anti-spam
Typ bovenstaande code over.
Persoonsgegevens gebruiken wij alleen voor het gevraagde contact. Lees de privacy declaration voor meer informatie.