menu

Interesse in een opleiding?

Op 11 juli vertellen we je meer tijdens de online open avond!
Aanmelden
Post-HBO registeropleiding Life Coach

Post-HBO Registeropleiding tot Life Coach


Een Life Coach begeleidt coachees bij het vinden van antwoorden op (grotere) levensvragen in zowel de werk- als privésfeer. In de Life Coach opleiding leer je coachees op een professionele en effectieve wijze te coachen en begeleiden bij o.a. emotionele spanning, stress en burn-out klachten in zowel de werk- als privésfeer. Je gaat hierbij zowel curatief als preventief te werk. 

Let your past guide you, not decide you
Leven vanuit zelfvertrouwen en ontspanning, stressreductie, emotionele blokkades, trauma, rouw en verlies, relatieproblematiek, het vinden van balans in zowel de werk als privé sfeer zijn o.a. vraagstukken waar een Life Coach vakkundig en effectief bij begeleidt.

De opleiding Life Coach is ontwikkeld voor coaches (in spe) die een volgende stap willen maken naar een zelfstandige coachpraktijk, professionals uit het coach-, counseling, therapeutische en paramedische werkveld, (HR)managers, leidinggevenden en ondernemers. Daarnaast wordt de opleiding ook gevolgd door mensen die toe zijn aan persoonlijke verdieping en professionele groei.

 

Professional life Coach

De opleiding Life Coach


Deze Life Coach opleiding is iets voor jou als je:

 • De ambitie hebt om life coach te worden en/of een eigen coach praktijk op te starten
 • Anderen vakkundig wilt begeleiden bij (grotere) levensvraagstukken in zowel de werk- als privésfeer
 • Professionele begeleiding wilt bieden bij stress en burn-out gerelateerde klachten
 • Zowel vakinhoudelijk als praktijkgericht verder wilt specialiseren
 • De vaardigheden wilt ontwikkelen om te coachen op kern-emoties, traumaverwerking en acute stress stoornissen
 • Een ontwikkeling door wil maken op zowel IQ (cognitief), EQ (emotioneel) als BQ (bewustzijnsniveau)
 • Toe bent aan persoonlijke verdieping en professionele groei


Professioneel ontwikkelen op Post-HBO niveau
Tijdens de Life Coach opleiding leer je wat het beroep inhoudt op zowel cognitief, emotioneel als bewustzijnsniveau. Je leert effectief coachen op verschillende levensgebieden, gaat aan de slag met de ontwikkeling van jouw eigen coachstijl en ontwikkelt diverse (coach)vaardigheden en competenties om vanuit een brede en open perceptie te werken.


Programma opbouw
In het eerste deel van de Life Coach opleiding ga je aan de slag met het coachen op emotionele vraagstukken. Veel life coach vragen hebben namelijk uiteindelijk te maken met een (kern) emotie en zelfs een praktisch vraagstuk kan zijn oorsprong hierin vinden. Veel mensen hebben daarnaast moeite met het onder woorden brengen van emoties wat persoonlijke groei en het ervaren van voldoening en plezier in de weg kan staan. Als Life Coach is het essentieel dit te herkennen. Je gaat o.a. aan de slag met het coachen op emotionele blokkades, de verschillende copingsstrategieën, de relatie tussen het overlevingssysteem en het effect ervan op het hier-en-nu en op welke wijze je coachees kunt stimuleren tot (meer) zelfmanagement en het ontwikkelen van zelfsturing binnen levensthema’s.

In het tweede gedeelte van de opleiding tot Life Coach wordt een verdieping aangebracht in het coachen op traumatische ervaringen. Er wordt aandacht besteed aan zowel enkelvoudige, meervoudige als complexe trauma's. Je doet kennis en ervaring op met betrekking tot verschillende thema’s binnen trauma, leert werken met een aantal moderne methoden en technieken en op welke wijze je coachees effectiever kunt begeleiden bij traumaverwerking op zowel lichamelijk, emotioneel als mentaal niveau. In dit deel van de opleiding wordt verder ingegaan op de verschillende vormen en gevolgen van trauma's, systemische- en lichaamsgerichte traumabegeleiding, traumaregulatie, omgaan met rouw en verlies, diverse methoden en (gesprek)technieken en het ontwikkelen van zelfsturing en zelfmanagement.

Na afronding van de life coach opleiding beschik je over de kennis en vaardigheden om effectief te coachen op persoonlijke vraagstukken in zowel de werk- als privésfeer en coachees te stimuleren naar een hogere mate van (zelf)reflectie, zelfbewustzijn, zelfmanagement en zelfsturing.


Centraal in de Life Coach opleiding sta jij zelf
Zo ga je aan de slag met het geleerde, breng je voorbeelden en praktijkervaringen in, creëer je grotendeels jouw eigen groei door te werken aan zelfbewustzijn en -reflectie en neem je de verantwoordelijkheid voor eigen denkbeelden, handelen en gedrag.

 

Theorie en praktijk

De Post-HBO Registeropleiding tot Life Coach kent een voortdurende afwisseling van theorie en praktijk, is intensief en toch prima te combineren met een fulltime baan. Je hebt twee dagen per 6 weken klassikaal les, neemt twee keer deel aan een intervisiebijeenkomst en voert, naast de oefengesprekken in de opleiding, zelfstandig meerdere coachgesprekken met oefencoachees.

Alle opleidingsdagen worden begeleid door twee tot vier senior en executive opleiders. Daarnaast is de opleiding afgestemd op verschillende leerstijlen en bestaat de groep uit minimaal 9 en maximaal 16 deelnemers waardoor individuele aandacht, persoonlijke begeleiding en feedback gegarandeerd is.


Afhankelijk van jouw wensen en leerdoelen mag je aan het einde van de opleiding tot Life Coach in ieder geval verwachten dat je:
 • De vaardigheden hebt ontwikkeld en praktijkervaring hebt opgedaan met het coachen op levensvraagstukken
 • Effectieve begeleiding kunt bieden bij emotionele spanning, stress en burn-out klachten in zowel de werk- als privésfeer
 • Vakinhoudelijk verder bent geprofessionaliseerd en kunt coachen op kern-emoties, traumaverwerking en acute stressstoornissen 
 • Repeterende communicatie-, actie- en reactiepatronen in houding en gedrag inzichtelijk kunt maken 
 • Het zelfsturend vermogen van de coachee kunt stimuleren voor het effectief doorbreken van belemmerende patronen 
 • De kennis en vaardigheden hebt ontwikkeld om een eigen coachpraktijk op te starten
 • Verder bent geprofessionaliseerd als coach en/of professional
 • Als persoon (verder) bent gegroeid op zowel cognitief, emotioneel als bewustzijnsniveau 

 

Informatie

Deelname, startdata en lesrooster


Je kunt deelnemen aan de opleiding Life Coach als je functioneert op HBO-niveau, waarbij levenservaring en werk- en denkniveau net zo belangrijk zijn als een diploma. Om optimaal te kunnen leren en het beste uit jouw ontwikkeling te halen, wordt er tussen de inschrijving en de eerste opleidingsdag een intakegesprek gevoerd. In dit gesprek worden jouw leerwensen en -behoeften geïnventariseerd en verwachtingen op elkaar afgestemd. Op deze manier realiseren we met elkaar een optimale samenwerking en interactie.
 

 

Opleiding

Programma inhoud


Deel 1: Kern-emoties

 • Inzicht in kernemoties
 • De rol van kernemoties binnen coaching
 • Het patroon van emoties in de dagelijkse praktijk
 • De psychologische oorsprong van emotie
 • Het onbewuste copingsmechanisme / overlevingsstrategie
 • Zelfmanagement en zuiverheid in het gesprek
 • Diverse technieken waaronder ‘werken met kind emoties’ en intuïtief coachen
 • Familiecirkels en emoties
 • Psycho-analyse en karakterstructuren
 • Cognitie- versus gevoelsuitdagingen
 • De balans en uitdagingen voor de Life Coach


Deel 2: Coaching en traumaverwerking

 • Life coachvraagstukken
 • (Gespreks)technieken en methodieken bij traumabegeleiding op mentaal, emotioneel en fysiek niveau
 • Traumathematiek en -regulatie
 • Enkelvoudige, meervoudige en complexe trauma's 
 • Acute stresstoornis en PTSS
 • Omgaan met rouw en verlies
 • Systemische traumabegeleiding en systemisch coachen
 • Hechtingstijlen en hechtingsproblematiek
 • Ontwikkelingstrauma en deelpersoonlijkheden
 • Zelfmanagement en zuiverheid in het gesprek
 • Het opstellen van een behandelplan en het begeleiden van zowel korte als langdurige trajecten


Deel 3: Afstuderen

 • Onderzoek naar een Life Coach gerelateerd thema
 • Verslaglegging en paper
 • Eindpresentatie


Tijdsinvestering
Reken naast de lesdagen op een gemiddelde investering van vier tot zes uur per week. Gezien de opbouw in deze opleiding is het niet mogelijk om vrijstelling te krijgen.

 

Ontwikkeling

Portfolio, praktijk, intervisie en supervisie


Portfolio
Tijdens de opleiding Life Coach maak je een digitaal portfolio waarmee je jouw ontwikkeling volgt. Hierin upload je de voorbereidingsopdrachten, reflectieverslagen van de opleidingsblokken, de verslagen van zowel de coachgesprekken als de intervisiebijeenkomsten en het paper. Door te werken aan het portfolio neem je de verantwoordelijkheid om terug te blikken op jouw ontwikkeling en leer jij jezelf beter kennen door middel van zelfreflectie. Met het portfolio kun je ook aan anderen laten zien over welke competenties jij beschikt en welke groei je hebt doorgemaakt als Life Coach. 


Leren in de praktijk
Tijdens deze opleiding ga je aan de slag met het coachen van oefencoachees. De betreffende coachees hebben een echte coachvraag en geen privé-relatie met jou. Van ieder gesprek maak je een verslag en ontvang je feedback van zowel de coachees als de opleiders. Doel van dit onderdeel is praktijkervaring opdoen als Life Coach.


Intervisie
Bij de start van de opleiding worden intervisiegroepen samengesteld die gedurende de opleiding twee keer bij elkaar komen. In deze bijeenkomsten wordt een coachvraag van één van de deelnemers behandeld en kan casuïstiek worden ingebracht. De overige deelnemers stellen vragen en geven gerichte feedback om de inbrenger te ondersteunen in het ontdekken van de oplossing voor het betreffende vraagstuk. Doel hiervan is het uitwisselen van ervaringen, het verstevigen van communicatieve vaardigheden en het vergroten van coachvaardigheden. Van elke bijeenkomst wordt een gezamenlijk verslag gemaakt voor in het portfolio.


Supervisie
Gedurende de opleiding worden jouw coachvaardigheden en houding als professional gevolgd en krijg je voortdurend feedback om je te ondersteunen in jouw ontwikkeling. Daarnaast worden er op verschillende momenten gedurende de opleiding supervisie gesprekken ingepland om jouw persoonlijke ontwikkeling en voortgang binnen de opleiding te bespreken.

 

Efficient

Digitale leeromgeving


Tijdens de opleiding krijg je toegang tot een digitale leeromgeving waarin alle informatie die voor deze opleiding relevant is wordt gedeeld.


Binnen deze leeromgeving:

 • Ga je aan de slag met de voorbereidingsopdrachten
 • Maak je een portfolio aan en ontvang je feedback van de opleiders 
 • Behoud je in één oogopslag zicht op jouw persoonlijke ontwikkeling, groei, afspraken en deadlines
 • Heb je toegang tot alle informatie, werkmethodes en theorieën die zijn gedoceerd tijdens de opleidingsdagen

 

Inzicht

Opleidingslocatie en faciliteiten


De opleiding Life Coach vindt plaats op onze coach- en opleidingslocatie in Rotterdam of Noordwijk aan Zee.


Over onze locaties en faciliteiten

 • Onze locaties kennen een fijne leeromgeving en zijn voorzien van alle benodigde faciliteiten 
 • Wij bieden voldoende ruimte voor persoonlijke begeleiding, oefengesprekken en hoorcolleges 
 • Het lesmateriaal ontvang je bij aanvang van de opleiding
 • Deelnemers kunnen gebruik maken van onze spreekruimtes voor de gesprekken met oefencoachees
 • De locaties zijn goed bereikbaar met de auto en het openbaar vervoer


Eten en drinken

 • Op iedere opleidingsdag wordt een uitgebreide en gezonde lunch verzorgd
 • Zelf iets meenemen of opwarmen kan ook in de keuken op de locaties
 • Gedurende de opleiding kun je onbeperkt gebruik maken van koffie, thee, water, diverse frisdranken, vers fruit en zoete snacks

 

Investering

Kosten en praktische informatie


De Post-HBO Registeropleiding Life Coach kost € 7.500,-, is vrijgesteld van BTW en als beroepsopleiding fiscaal aftrekbaar. Gespreide betaling is mogelijk in overleg. 


De opleiding is inclusief:

 • Intakegesprek
 • Lesmaterialen en literatuur
 • Koffie, thee, fruit, warme- en zoete snacks
 • Een gezonde lunch tijdens alle lesdagen
 • Eventuele studiecoaching en advies


 

Systemisch coachen bij Inzicht

 

In het kort

Life Coach opleiding samengevat

 

 • Een Post-HBO vakopleiding tot Life Coach
 • 19 opleidingsdagen, 9 lesblokken en een examenperiode
 • Gericht op coachen op (grotere) levensvragen, kern-emoties en traumaverwerking
 • Ontwikkeling op zowel vakinhoud, persoonlijke en professionele groei
 • Minimaal 9 en maximaal 16 deelnemers waardoor individuele aandacht gegarandeerd is
 • De opleiding start één keer per jaar op onze coach- en opleidingslocatie in Rotterdam of Noordwijk aan Zee
 • De data van de opleiding staan vermeld onder het kopje 'Deelname, startdata en lesrooster’
 • Elke opleidingsdag is van 09.00 tot 16.30 uur en wordt begeleid door minimaal twee senior en executive opleiders
 • Onze locaties zijn goed bereikbaar met zowel eigen als openbaar vervoer 
 • Jouw investering bedraagt in geld € 7.500,- en in tijd, naast de opleidingsdagen, 4 tot 6 uur per week
 • Als beroepsopleiding is deze opleiding vrijgesteld van BTW, fiscaal aftrekbaar en kan in overleg in termijnen worden betaald
 • Na afloop ontvang je het erkende Post-HBO Diploma Life Coach bij een voldoende beoordeling, wanneer je deel hebt genomen aan 2 intervisiesessies en als je minimaal 90% aanwezig bent geweest op de opleidingsdagen
 • Deze opleiding voldoet ruimschoots aan de kwaliteitscriteria die gesteld worden door de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO) 

 

Aanmelden

Je kunt je aanmelden door het formulier in te vullen en te verzenden. Binnen drie werkdagen ontvang je van ons een bevestiging van inschrijving en de eerste informatie.

Persoonlijke gegevens

Adresgegevens

Factuurgegevens

Anti-spam
Typ bovenstaande code over.
Persoonsgegevens gebruiken wij alleen voor het gevraagde contact. Lees de privacy declaration voor meer informatie.

Kennismaken?


Ondanks alle zorg waarmee wij deze website gemaakt hebben, blijft het echter tekst. Wij kunnen ons voorstellen dat je `er meer gevoel bij wilt krijgen` en meer informatie of advies nodig hebt. Je kunt via onderstaand formulier contact met ons opnemen, jouw vraag stellen of een kennismaking inplannen. Daarnaast zijn wij bereikbaar op 071 889 17 35 en via info@inzicht.nl.

Anti-spam
Typ bovenstaande code over.
Persoonsgegevens gebruiken wij alleen voor het gevraagde contact. Lees de privacy declaration voor meer informatie.