Privacy Statement Inzicht

 Print deze pagina

 

Inzicht is een organisatie voor coaching en communicatie, gespecialiseerd in het ontwikkelen, begeleiden en trainen van mensen binnen en buiten organisaties. Wij zijn van mening dat jouw succes en groei, zowel persoonlijk als zakelijk, begint bij persoonlijk leiderschap. 

Inzicht neemt jouw privacy heel serieus. Wij gaan daarom zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens. In deze privacy statement informeren wij je over welke persoonsgegevens wij verwerken en hoe wij er mee omgaan. Op deze manier geven wij ook uitvoering aan de, in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), opgenomen informatieplicht. 

Persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn gegevens die betrekking hebben op een natuurlijk persoon. Inzicht verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. 

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
Wanneer jij je aanmeldt voor één van onze diensten verwerken wij de gegevens die je zelf verstrekt, zoals:

 • Achternaam
 • Voornaam
 • Adres 
 • Telefoonnummer (vast en mobiel)
 • Geboortedatum
 • Functie
 • E-mailadres

Wanneer je een coachtraject bij ons aangaat, een opleiding of training volgt, zullen wij ook bijzondere persoonsgegevens verwerken. Zoals: 

 • Informatie over persoonlijke situatie
 • Informatie over de wensen qua persoonlijke ontwikkeling
 • Informatie over studie en werk
 • Informatie over leefsituatie (alleenstaand, samenwonend/getrouwd, kinderen)
 • Gegevens over jouw ontwikkeling

Om jou tijdens een coachtraject, een opleiding en/of training zo goed mogelijk te kunnen begeleiden, hebben wij deze bijzondere gegevens nodig. Deze gegevens worden door jou verstrekt, wij schakelen hiervoor uiteraard geen andere partijen in. De verzamelde informatie wordt alleen intern gebruikt. Deze wordt nooit verkocht of doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden en zal uiteraard als zeer vertrouwelijk worden behandeld.

Doel van de verwerking

 • Inzicht verwerkt deze persoonsgegevens ook voor:
 • Het onderhouden van contact
 • Een goede en efficiënte dienstverlening
 • Beheer van het klantenbestand
 • Het verrichten van administratieve handelingen
 • Het bieden van begeleiding op maat
 • Het verzorgen van opleidingen en trainingen
 • Rapportage en analyse aan opdrachtgevers (met jouw toestemming) 
 • Verbetering van onze dienstverlening
 • Facturatie, innen van gelden en het eventueel nemen van incassomaatregelen
 • Marketing (met jouw toestemming)
 • Nakomen van wettelijke verplichtingen
 • Registratie bij controlerende brancheorganisaties, waaronder CPION en NOBCO (bij behalen van diploma of accreditatie)

Op welke wijze gaat Inzicht met de gegevens om? 
Inzicht deelt jouw persoonsgegevens alleen met derden voor zover dat voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is, met inachtneming van de hierboven genoemde doeleinden. Wij hebben passende technische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken. 

Programma

Aard van programma

Privacy statement

Teamleader

CRM

Klik hier

Exact

Facturatie

Klik hier

MailChimp

Commerciële doeleinden

Klik hier

Google Drive

Interne organisatie

Klik hier

CMS 

Systeem achter website

Klik hier

Leeromgeving - OpenEdu

Opleidingstool

Klik hier

 

Mocht je dit willen dan kun je een dataverwerkingsheet persoonsgegevens bij ons opvragen. Wij zullen deze aan jou per e-mail versturen. 

Bewaartermijnen 
Inzicht bewaart persoonsgegevens van een opleiding, training, coachtraject of voor facturatie tot 7 jaar (wettelijke termijn) na afronding van het traject. Je hebt het recht om schriftelijk een verzoek tot het eerder verwijderen van jouw persoonsgegevens in te dienen. Wij zullen dit verzoek inwilligen mits wij geen gerechtvaardigde belangen hebben om deze gegevens toch te bewaren. Wanneer jij je uitschrijft voor mails, worden jouw gegevens meteen uit het systeem verwijderd.

De termijn van 7 jaar geldt, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaan de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Cookies
Voor het functioneren van onze website maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn informatiebestandjes die bij het eerste bezoek aan een website worden opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Cookies zijn er in verschillende soorten. Wij maken gebruik van de volgende soorten cookies:

- Analytic cookies: om te kunnen analyseren hoe onze website door bezoekers wordt gebruikt en om naar aanleiding daarvan verbeteringen te kunnen doorvoeren. 

- Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Analytics dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Wij gebruiken deze dienst niet voor ingelogde gebruikers. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Googlediensten. Wij laten de IP-adressen anonimiseren. 

Links
Op onze website zul je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten www.inzicht.nl. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Rechten gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Inzicht en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar tjarda@inzicht.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, en altijd binnen vier weken, op jouw verzoek. 

Inzicht wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Voor alle verzoeken kun je je wenden tot de functionaris voor gegevensbescherming van Inzicht:
Naam: Tjarda de la Combé
E-mail: tjarda@inzicht.nl

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen in deze privacyverklaring aan te brengen. Wij raden je daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen. Op deze pagina vind je steeds de huidige & geldende versie.

Vragen
Heb je vragen over deze privacy statement of over het verzamelen en/of gebruiken van jouw persoonsgegevens, neem dan contact op via tjarda@inzicht.nl.