menu

Wat is bewustzijn?

Desirée Vreugdenhil
door: Desirée Vreugdenhil
30 september 2021 4 minuten lezen
Er zijn allerlei definities van Bewustzijn, vanuit diverse vakgebieden zoals geneeskunde, psychologie, filosofie en de wetenschap. Bewustzijn ligt ten grondslag aan persoonlijke groei. Alleen wat is bewustzijn eigenlijk? In dit artikel nemen we je kort mee in onze visie op bewustzijn in het kader van persoonlijke groei.

Een algemene wijze van beschrijving van Bewustzijn is: ‘het vermogen om te kunnen ervaren of waarnemen’, oftewel een beleving of besef hebben van jezelf en de omgeving.

In psychologische zin wordt het bewustzijn onderverdeeld in het uitwendige leven; zoals gedragingen met betrekking tot andere mensen en de omgeving, en het inwendige leven; zoals de individuele beleving van gedachten of gevoelens. Binnen diverse spirituele stromingen staat het Bewustzijn voor de geest en het vermogen om te kunnen ervaren of waarnemen, oftewel een beleving of besef hebben van jezelf en de omgeving.

Wat is bewustzijn in het kader van groei?

Bewustzijn voor ons, in het kader van bewust persoonlijke groei, is de mate waarin je bewust voelt, ervaart, reflecteert en handelt in jouw dagelijkse leven, zowel privé als zakelijk. Het gaat over datgene waar jij je bewust van bent op deze vlakken en bepaalt daarmee de mate waarin je in staat bent om effectief persoonlijk leiderschap in te zetten in jouw dagelijkse doen en laten waarbij zelfreflectie, zelfbewustwording, zelfmanagement en zelfsturing essentiële onderdelen zijn.

Bewustzijn betekent voor ons het hebben van een zekere mate van waarneming en keuzevrijheid bij het denken, voelen en handelen ten aanzien van jezelf, in de interactie met de mensen om je heen en met jouw omgeving. Een belangrijk element van 'bewust ervaren' is je mind-set die het mogelijk maakt te kiezen welk gedrag je inzet en welke houding je aanneemt. Werk je binnen jouw cirkel van invloed vanuit een ‘naar toe gemotiveerdheid’ of ben je juist bezig met wat je niet wilt en ben je ergens 'vanaf gemotiveerd'? De kunst bij bewust persoonlijke groei is om je focus te krijgen op dat wat je juist wél wilt (vanuit jouw behoeften en innerlijke drijfveren).

Bewustzijnsontwikkeling met Inzicht

'Meer bewustzijn' (een hoger BQ) betekent een hogere of sensitievere mate van waarnemen en minder onbewuste inzet van automatische patronen in het denken, voelen, ervaren en handelen. Een ontwikkeling op dit niveau begint bij het uitbreiden van datgene waar jij je bewust van bent. Vanaf het moment dat jij je bewust bent van kenmerkende gedragingen, overtuigingen en conditioneringen, kun je vanuit dit bewustzijn kiezen op welke wijze je verder wilt ontwikkelen.

Een belangrijke stap is het waarnemen van jezelf en jouw omgeving zonder te oordelen en dit kan een grote uitdaging zijn. In onze maatschappij is oordelen namelijk vaak een logisch gevolg vanuit conditioneringen opgedaan in bijvoorbeeld opvoeding en het onderwijs.

Wanneer je in opleiding of coaching bent bij Inzicht, wordt de invloed van deze conditioneringen helder gemaakt. Er wordt o.a. gekeken naar de onderdelen waar jij onbewust of bewust een storing en/of blokkade op ervaart, welke emoties daarin meespelen, welke behoeften eronder zitten en wat je vanuit bewustzijn kunt doen om hier zelf invulling aan te geven.

Waarnemen zonder oordeel is de hoogste vorm van intelligentie - Krishnamurti

Wil je actief aan de slag met bewust persoonlijke groei? Dit kan uiteraard 1 op 1, daarnaast verzorgt Inzicht diverse opleidingen waarin bewustzijnsontwikkeling centraal staat waaronder:

 

Over de auteur

Desirée Vreugdenhil
Desirée Vreugdenhil
Desirée is de grondlegger van Inzicht en staat bekend om haar effectieve, diepgaande en betrokken wijze van coachen van zowel personen, groepen en teams als MT’s. De wereld wordt volgens Desirée een stukje mooier wanneer mensen groeien tot het punt dat zij zich bewust zijn van hun eigen potentieel en dit daadwerkelijk kunnen toepassen in hun dagelijkse leven. Vanuit deze visie besloot zij in 2005 om Inzicht op te richten, een coach- en opleidingsinstituut voor bewust persoonlijke groei. 
Terug naar overzicht

Gerelateerd

Misschien ook interessant om te lezen