menu

De grondhouding van een 'winning team'

Desirée Vreugdenhil
door: Desirée Vreugdenhil
08 maart 2021 4 minuten lezen
Een van de belangrijkste voorwaarden voor een succesvolle organisatie is een 'winning team'. Dit is een team waar vanuit openheid en inspiratie, vertrouwen en resultaatgerichtheid, ontwikkeling en innovatie, leiding wordt gegeven en vanuit samenwerking de koers wordt bepaald.

Binnen een winning team kennen medewerkers hun bijdrage aan het eindresultaat, zij krijgen voldoende ruimte om proactief hun talenten in te zetten én ervaren een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het behalen van resultaten en succes.

In deze tijd zijn winning teams harder nodig dan ooit. Alleen groeien deze teams niet vanzelf en als ondernemer, leidinggevende en/of coach speel je een belangrijke rol in dit proces. In dit artikel nemen we je mee in de grondhouding, dynamiek en creatie van deze effectieve teams.

Masterclass Teamcoaching

Masterclass Teamcoaching

Wil jij als coach, trainer, ondernemer of leidinggevende het resultaat van een team verbeteren door te werken met de groepsdynamiek? Het ontwikkelproces in gang kunnen zetten, mensen in beweging krijgen of wil jij als teamlid positief kunnen bijdragen aan dit proces? 

Een teamcoach ondersteunt het ontwikkelproces van teams door te kijken naar de belangen van de organisatie, het team en de personen in het team. Hij of zij speelt in op de interactie tussen teamleden en zet bewustwording op diverse niveaus in gang, waardoor onderliggende patronen zichtbaar worden gemaakt. In de masterclass teamcoaching wordt ingegaan op de veelzijdige aspecten van het coachen van startende-, management- en directieteams en leer je hoe jij teams kunt begeleiden naar een effectieve(re) samenwerking. 

Aan deze masterclass zijn 60 Permanente Educatie uren toegekend door de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO).

Lees meer

Een Winning Team creëren?

Wanneer je een winning team wil creëren, is het zinvol om eerst met de bedrijfscultuur, grondhouding, actie- en reactiepatronen, identiteit en kernwaarden aan de slag te gaan. Binnen organisaties vindt voelbare, zichtbare en duurzame groei met name plaats vanuit een ontwikkeling op deze vlakken, ook wel de 'onderstroom' genoemd.

Wanneer je met deze 'onderstroom' aan de slag gaat, behandel je vraagstukken als:

  • Wat is de grondhouding van het MT en de medewerkers binnen de organisatie?
  • Op welke wijze wordt er gecommuniceerd in de organisatie?
  • Wat is het effect van houding en gedrag op de te behalen resultaten en welke actie- en reactiepatronen spelen hierin een rol?
  • Wat is de mate van verantwoordelijkheid, proactiviteit en taakvolwassenheid van de individuele teamleden?
  • Wordt er leiding gegeven en gewerkt vanuit vertrouwen en samen, waarbij men het beste uit zichzelf haalt, talenten weet te benutten en werkt vanuit de cirkel van invloed?

Door als team mét elkaar aandacht te besteden aan dit soort vraagstukken, wordt meer openheid, bewustwording en persoonlijk leiderschap gecreëerd wat leidt tot een verschuiving in de teamdynamiek en bijdraagt aan de ontwikkeling van meer menselijke en duurzamere organisaties.

Het effect van de ontwikkeling op de onderstroom is dat er automatisch voelbare en zichtbare resultaten worden behaald op de bovenstroom (visie, strategie en resultaten).

Winning grondhouding

Om als team effectief te kunnen handelen en samen te werken is het prettig dat de teamleden over algemene basis competenties beschikken: je weet hierdoor wat je aan elkaar hebt en spreekt dezelfde taal. De algemene basiscompetenties vormen samen de 'grondhouding' en deze bestaat, naast respect, algemeen begrip en communicatieve vaardigheden uit:

1. Proactiviteit in plaats van reactiviteit

Proactiviteit kenmerkt zich door het nemen van initiatief en het focussen op eigen gedrag en gedachten: er wordt gewerkt binnen de cirkel van invloed. Reactiviteit daarentegen, uit zich in afwachtendheid en de neiging om gebeurtenissen toe te schrijven aan collega's, processen en/of externe omstandigheden.

2. Denken vanuit 'samen' in plaats van solo

Dit gaat over 'wij' in plaats van 'ik'. Teamleden kunnen voorbij hun ego werken en kennen hun individuele bijdrage aan het eindresultaat. Zodra er wordt gedacht in 'wij en zij', daders worden aangewezen en er wordt gepraat 'over' mensen in plaats van 'met', stagneert de groei en daarmee de effectiviteit van het team.

3. 'Naar toe' gemotiveerd in plaats van 'weg van'

Naar toe gemotiveerdheid kenmerkt zich door willen en bewust kiezen in plaats van iets niet meer willen en moeten. Er wordt gewerkt vanuit plezier en vertrouwen in plaats van vanuit angst.

4. Professionaliteit versus emotionaliteit

Er wordt verantwoordelijkheid genomen voor eigen gedachten, gevoelens, emoties en behoeften.

5. Zelfreflectie, zelfinzicht, zelfmanagement én zelfsturing

Teams en individuen worden beter door persoonlijke groei. Hiervoor is zelfreflectie en bijvoorbeeld het geven en ontvangen van feedback essentieel.
 

Wil jij, jouw MT, team(s) of organisatie ontwikkelen op de onderstroom?

Bekijk dan op welke wijze wij ondersteunen in MT Ontwikkeling en/of de teamtrainingen Feedback & Communicatie en Emotionaliteit versus Professionaliteit.
Wil je jezelf ontwikkelen tot teamcoach en teams op verschillende niveaus effectief kunnen begeleiden? Dan is de Masterclass Teamcoaching iets voor jou!

Over de auteur

Desirée Vreugdenhil
Desirée Vreugdenhil
Desirée is de grondlegger van Inzicht en staat bekend om haar effectieve, diepgaande en betrokken wijze van coachen van zowel personen, groepen en teams als MT’s. De wereld wordt volgens Desirée een stukje mooier wanneer mensen groeien tot het punt dat zij zich bewust zijn van hun eigen potentieel en dit daadwerkelijk kunnen toepassen in hun dagelijkse leven. Vanuit deze visie besloot zij in 2005 om Inzicht op te richten, een coach- en opleidingsinstituut voor bewust persoonlijke groei. 
Terug naar overzicht

Gerelateerd

Misschien ook interessant om te lezen