menu

Ervaring van

Anita de Gier

Oprichter en Opleidingscoördinator Daltonschool Klaverweide


Je team naar een hoger niveau tillen is een wens van iedere leidinggevende. Inzicht heeft ons onderwijsteam zo weten te trainen en coachen waardoor we als team op een hoger niveau zijn komen te staan.

De inzichten in onze interne manier van communiceren werd helder, de reacties en interacties die daar uit voort vloeiden werden als positief ervaren. Hoe je zelf in het leven staat is bepalend in de communicatie naar de ander. Een heel belangrijk item in de interactie tussen docent, leerling, ouder en collega’s.

Door de training van Inzicht hebben we individueel en in teamverband een slag weten te maken in de communicatie en kennis over ons zelf. De ervaring van een ieder afzonderlijk was sterk, confronterend en baanbrekend.

De coaching van Inzicht in dit proces is krachtig, warm, confronterend en doorbrekend. In vergelijking met andere coaching/training gaat Inzicht net dat stapje verder om een veranderingsproces in gang te zetten met als doel dit blijvend te kunnen doen. Verbinding kunnen maken met jezelf, je omgeving, patronen kunnen doorbreken en zo jezelf op een hoger niveau tillen binnen de organisatie is van grote waarde. Door de coaching van Inzicht heb ik meer verbinding met mezelf weten te maken dan ooit tevoren.

Bekijk ook de andere zakelijke ervaringen