menu

Ervaring van

Arzu Umar

MT lid en Onderzoeksmanager bij de Onderzoeksraad voor Veiligheid


Mijn eerste kennismaking met Jasper in de zomer van 2019 was direct heftig en to-the-point. Hij zij: ‘Je moet er wel helemaal voor gaan en jezelf open stellen, anders begin ik hier niet aan!’ Ik was oprecht onder de indruk hoe hij na een kennismaking van 15 minuten meteen zag waar de pijn- en ontwikkelpunten zaten. Uiteindelijk heb ik van november 2019 tot maart 2020 bij Jasper en Yvon Harreman een team coaching traject gevolgd met daarnaast nog individuele coaching.

Als team bleken we in een stormachtige fase te zitten en hebben we inzicht gekregen in onze eigen (en elkaars) patronen van 'automatisch onbewust blauwdrukgedrag', wat onze emoties en behoeftes zijn en hoe we deze patronen kunnen doorbreken. Door elkaar met respect aan te spreken op ons gedrag zijn we als team, maar ook als individuele personen, gegroeid. We weten elkaar nu beter te vinden en samen te werken en de werkvreugde, professionaliteit en output zijn in positieve zin toegenomen!

Ik gun een ieder inzicht in de eigen patronen van blauwdrukgedrag en Jasper en zijn team zijn de professionals die je daar uitstekend bij kunnen begeleiden. 

Bekijk ook de andere zakelijke ervaringen