menu

Ervaring van

Pierre van den Kieboom

Sectordirecteur samenleving Gemeente Tholen


Tholen, een kleine gemeente in Zeeland met bijna 26.000 inwoners, is sterk in ontwikkeling. Een veranderende samenleving met meer eigen initiatief, vraagt een andere overheid. Een overheid die aansluit bij de verwachtingen, wensen en misschien ook wel eisen van individuele burgers, bedrijven en instellingen. Dat vraagt een andere houding en gedrag van medewerkers. Maar het begint bij onszelf, was onze mening als leidinggevenden. Om onze medewerkers daarin te begeleiden, zullen we eerst onze eigen houding en gedrag moeten veranderen, was onze gedachte.

Onder begeleiding van Inzicht hebben we met 11 leidinggevenden de cursus Effectief en Bewust Leiderschap gevolgd. Een training op basis van ‘4 x zelf’: zelfreflectie, zelfmanagement, zelfsturing en zelfbewustwording. Een training waarin we begonnen met de verschillende niveaus van luisteren en het herkennen van je blauwdruk, dat aan een bepaald gedrag een emotie ten grondslag ligt en eigenlijk een behoefte. Vervolgens zijn we getraind in het geven en ontvangen van feedback; respectvol, zonder oordeel en gericht om de ander te helpen. We zijn in gegaan op weerstand en de feitelijke behoefte die daaronder zit. Als laatste kregen we onderricht in groepsdynamiek en de verschillende fases waarin groepen zich begeven.

De training was voor ons zeer leerzaam en verhelderend. De inzichten die de trainers ons gaven waren verrassend, scherp, confronterend en soms pijnlijk, maar het heeft ons veel gebracht. Het zelfinzicht en het geven van feedback zijn onderdelen die we als management uitdragen in onze organisatie om daarmee onze medewerkers uitnodigen ons feedback te geven om samen die noodzakelijke groei door te maken.

Deze klant heeft gebruikt gemaakt van:

› Learningtrack Effectief en Bewust Leiderschap

Bekijk ook de andere zakelijke ervaringen