menu

Ervaring van

Renée Wellerd

HR Adviseur STAR Power People

STAR ervaart als organisatie dagelijks de positieve effecten die de samenwerking met Inzicht met zich mee heeft gebracht. STAR werkt sinds 2016 samen met Inzicht en heeft haar medewerkers sinds die tijd zowel op operationeel niveau als op managementniveau mooie resultaten zien boeken als het gaat om persoonlijke groei door middel van zelfbewustwording.

Gedurende de Learning Track Effectief en Bewust Leiderschap hebben de medewerkers van STAR ervaren hoe messcherp, confronterend, soms pijnlijk maar vooral hoe bijzonder effectief de aanpak van Inzicht is. De trainers van Inzicht zijn meesters in het creëren van de juiste en benodigde sfeer in een groep en spelen daarbij in op de groepsdynamica. Daarbinnen ontstaat voor ieder individu op zelf gekozen moment de ruimte, de vrijheid en de veiligheid om zich open te stellen voor persoonlijke groei.

Gekeken naar de tastbare resultaten dan kan geconcludeerd worden dat binnen de STAR-organisatie zelfreflectie en persoonlijk leiderschap kernbegrippen zijn geworden in de onderlinge samenwerking op de werkvloer én in de samenwerking met de externe relaties. De STAR-organisatie, die zich voorheen kenmerkte als een conservatieve en moeilijk doordringbare eenheid, heeft zich door middel van de Inzicht-methodieken ontwikkeld tot een open-minded team waarin respect en verantwoordelijkheid voor eigen gedrag centraal zijn komen te staan. Als werkgever en als dienstverlenend partner heeft STAR dankzij de methodieken van Inzicht forse stappen voorwaarts gemaakt.

Bekijk ook de andere zakelijke ervaringen