menu

Ervaring van

Stichting BOOR

Openbaar onderwijs in Rotterdam


Inzicht heeft in het kader van leiderschapsontwikkeling, diverse trainingen verzorgt op het gebied van resultaatgericht coachen. De trainingen zijn gevolgd door het bestuur, bovenschoolse directeuren, adviseurs, schoolleiders en adjunct-directeuren. Het traject heeft eraan bijgedragen dat er verdieping van zelfkennis is ontstaan, meer bewustwording in het succesvol samenwerken en stimuleren van resultaatgerichtheid.
 
Met behulp van zelfreflectie en actief te ervaren hebben we meer inzicht gekregen in ons organisatiesysteem.  We zijn aan de slag gegaan met het herkennen van weerstand, een dieper niveau van luisteren, de kunst van het vragen stellen en positief beïnvloeden. Na de training werken we dagelijks met de aangereikte materialen en hebben een ‘gezamenlijke taal’ kunnen ontwikkelen.
 
Kortom, de trainingen hebben een waardevolle bijdrage geleverd aan de kwaliteit van onze communicatie, onderlinge samenwerking en een professionele cultuur.

Deze klant heeft gebruikt gemaakt van:

Bekijk ook de andere zakelijke ervaringen