menu

Ervaring van

Teuni van Wijngaarden van Dieren

Oud-bestuurder Stichting De Zellingen


In het kader van het reorganisatieprogramma “van goed naar beter” heeft De Zellingen besloten dat alle leidinggevenden op termijn in staat moesten zijn coachend leiding te geven. Om daarvoor de juiste voorwaarden te scheppen is met Inzicht contact gezocht en is in gezamenlijkheid een maatwerktraject ontwikkeld.

Doel was om De Zellingen toekomstbestendig te maken: ondernemend, flexibel en betrouwbaar. In ruim een jaar tijd zijn verschillende interventies toegepast om dit te bereiken: een post HBO-opleiding tot Professioneel coach voor bijna veertig leidinggevenden en stafmedewerkers, teambuildingstrajecten, een management development programma voor het gehele managementteam, individuele coachtrajecten en een drietal Open Space-bijeenkomsten. Waar nodig respectievelijk gewenst is in het programma bijgestuurd, die wederzijdse flexibiliteit is ook nodig om echt maatwerk te kunnen krijgen.

Inzicht staat voor afspraken nakomen, confronteren, bewustmaken, verantwoordelijkheid nemen, persoonlijke betrokkenheid en ontwikkeling.

Dit maatwerktraject van ruim 1 jaar heeft als resultaat:

  • een interne coachpool met 13 professionele coaches
  • leidinggevenden die coachend kunnen leidinggeven
  • teams die gericht zijn op samenwerking
  • een nieuwe missie, visie en kernwaarden
  • een organisatie die de toekomst aankan met professioneel maatwerk, gericht op de kwaliteit en behoud van de regie op eigen leven van onze cliënten.

Bekijk ook de andere zakelijke ervaringen