Intervisie en Supervisie

Yvon Harreman

Roderick Timmermans

Jaap de Knegt

Jasper Vreugdenhil

Desirée Vreugdenhil

Alex Schulp

Wendy Westerveld

Cor Vreugdenhil

In het kort

  • Individuele of groepsbegeleiding op professionele groei
  • Sessies van 2 uur met direct resultaat
  • Professionele begeleiding
  • Altijd aandacht voor individuele groei
  • Ontwikkeling van het reflecterend en zelfsturend vermogen


Professionele begeleiding

Wij ondersteunen onze klanten regelmatig met intervisie en supervisie. Het doel van deze begeleiding is het ontwikkelen van individuen en groepen op het zelfsturend vermogen en het creëeren van nieuwe inzichten op ingebrachte werkvragen.

Beide vormen van begeleiding zorgen voor een effectieve leerimpuls waarbij er, naast aandacht voor het inhoudelijke gedeelte, door ons verdieping wordt aangebracht op het persoonlijke element ter bevordering van zelfsturing, zelfmanagement en zelfreflectie.

Zowel intervisie als supervisie zetten wij ook in ten behoeve van interne coachpools bij klanten waardoor de kwaliteit van de coaching op niveau blijft en wordt gewaarborgd.

Intervisie

Met intervisie worden werkvragen in professioneel groepsverband opgepakt onder begeleiding van een procesbegeleider. Deze werkvragen zijn gericht op een gewenste gedragsverandering van de deelnemer ten aanzien van het ingebrachte vraagstuk. Je leert als deelnemer anders naar het vraagstuk te kijken, vanuit diverse invalshoeken, waarbij de andere deelnemers collegiale ondersteuning bieden binnen het interactieve proces.

Het is gebleken dat het elkaar helpen in het uitwerken van een werkvraag, o.a. door middel van de kunst van het vragen stellen, iedereen verder komt in het individuele ontwikkelproces. Ook de samenwerking verbetert in een groep en er komt meer inzicht en begrip voor actuele storingen in werksituaties. De deelnemers ontwikkelen meer vaardigheid in het coachen en adviseren van collega's zonder te sturen vanuit projectie wat zorgt voor een verdieping in de samenwerking.

Een belangrijk uitgangspunt bij intervisie is zelfwerkzaamheid en eigen verantwoordelijkheid. Tot inzichten en oplossingsalternatieven komen is het belangrijkste doel van intervisie. Oplossingen zijn overigens niet altijd letterlijk oplossingen. Het kan ook om een nieuw perspectief of een gedragsverandering gaan.

Elke intervisiegroep wordt begeleid door een van onze trainers/coaches. De groep wordt geholpen om te focussen waar het nu werkelijk om gaat en niet op de omstandigheden waarin degene die de werkvraag stelt verkeert. In deze sessies wordt er aandacht besteed aan de vraag onder de vraag, het luisteren op diverse niveaus, het stellen van open-, effectieve- en bewustzijnsvragen en het collegiaal adviseren gericht op wat de ander en de organisatie nodig heeft.

Onze methodische begeleiding in persoonlijke groei maakt dat deelnemers altijd voldoende diepgang creëren en met stof tot ontwikkeling een sessie afronden.

Gerard Kool

co-founder and CFO of senzº umbrellas

Jaren geleden kreeg ik voor het eerst een bril; er ging een wereld voor me open! Plotseling zag ik dingen die ik, zonder het te beseffen, nog nooit of al jaren niet gezien had. Inzicht heeft op onze organisatie een vergelijkbaar effect gehad. Plotseling werd voor mij en vele collega’s inzichtelijk hoe we als collega’s met elkaar omgaan, welke grondhouding we hebben en wat ons uniek maakt. Maar ook zaken die we als groep, of... Lees verder »

Supervisie

Supervisie is een effectief instrument om individueel beroepsgericht te leren onder begeleiding van een professional, de supervisor. Het doel van deze sessies is om professionele kwaliteiten te verbeteren zowel op inhoud als op de wijze waarop de deelnemer functioneert. Wij focussen ons op het bewuster leren hanteren van de beroepsmethodieken en de mate van professionaliteit te verstevigen. Centraal staat de deelnemer met zijn kwaliteiten, mogelijkheden en beperkingen in zijn beroepsontwikkeling.

Een direct resultaat van supervisie is dat jouw zelflerend vermogen groeit door het reflecteren op situaties waar jij in het werk tegenaan loopt. Wij begeleiden en inspireren je met het verder ontwikkelen van jouw vermogen te reflecteren op het eigen handelen in het werk en het vergroten van jouw bewustwording, zelfmanagement en mate van zelfsturing. Daarnaast brengen wij graag verdieping aan middels het verstevigen van methodische kennis en vaardigheden. Voor elke professional op het gebied van coaching, begeleiding en behandeling van cliënten en/of de dienstverlening een absolute aanrader om vaktechnisch verder te groeien.

Verschil tussen intervisie en supervisie

Zowel intervisie als supervisie zijn erop gericht om te ondersteunen en de leercurve te vergroten, echter daar waar het bij intervisie gaat om groepen deelnemers is supervisie gericht op het individu.

Bij intervisie bespreken een groep collega’s onder procesbegeleiding, met elkaar op gestructureerde wijze knelpunten uit de eigen werksituatie. Volgens een afgesproken intervisiemethodiek stellen de deelnemers vragen en wordt er systematisch toegewerkt naar het verkrijgen van meer inzicht en het verhogen van het analytisch en probleemoplossend vermogen. De procesbegeleiding is gericht op de wijze waarop er wordt doorgevraagd, of er wordt geluisterd op de juiste niveaus, of de benodigde interventies worden gepleegd en of emotionaliteit van professionaliteit wordt gescheiden om uiteindelijk te komen tot een resultaatgerichte afronding.

Bij supervisie gaat de betreffende persoon aan de slag met zijn professionele werkvraag onder begeleiding van de supervisor. Het doel van deze vorm van begeleiding is het verbeteren van iemands kwaliteiten en expliciet gericht op het systematisch ontwikkelen van het vermogen te reflecteren op het eigen handelen in het werk. Supervisie betreft een langer of zelfs aanhoudend proces.

Cor Vreugdenhil

Cor Vreugdenhil

Cor is een autoriteit op het gebied van systemische gezinstherapie, groepspsychotherapie en teamintervisies. Met een bagage van jarenlange ervaring als gezins- en BIG...Typ bovenstaande code over.