Onze leertrajecten
 

Leiderschapsontwikkeling is een doorlopend proces!

Goed leiderschap vraagt om een diepte investering op de benodigde vaardigheden in combinatie met bewust persoonlijke groei. Het één kan niet zonder het ander.
Wij zijn deskundig in het begeleiden van leidinggevenden op verschillende niveaus: startend, ervaren, hoger en executive. De basis van onze trajecten richt zich op zelfbewustwording en het optimaliseren van zelfsturing waarmee er een beroep wordt gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer. Persoonlijk leiderschap en pro-activiteit zijn hierbij kernwaarden.

Met de ontwikkeling van persoonlijk leiderschap wordt er op een geheel andere manier gekeken naar de benodigde vaardigheden die ontwikkeld dienen te worden binnen leiderschap. Juist hierdoor creëren wij ontwikkeling en groei op kort en langer termijn en is de deelnemer in staat hetzelfde te doen bij zijn of haar medewerkers.

In de opbouw van onze trajecten wisselen we de theoretische inhoud af met praktijkoefeningen, waardoor kennis meteen wordt omgezet in ervaring. Het hoge rendement van onze trajecten is ook het resultaat van de geïnitieerde verandering van binnenuit in mensen.

In het overzicht bevinden zich een aantal trajecten die wij met regelmaat verzorgen voor onze klanten. Onze (maatwerk)trajecten richten zich op zowel kleine ondernemingen als grote organisaties, profit- en non-profitsector, ambtelijke organisaties, dienstverlenende- en zorgsectoren. Ook werken we regelmatig in het buitenland met teams van internationale bedrijven.

Niet al onze diensten staan op onze site. Wanneer wij jou, jouw team of de organisatie waarin je werkt kunnen ondersteunen op het gebied van leiderschap, cultuur, zelforganisatie en uiteraard coaching en communicatie, neem dan contact met ons op via info@inzicht.nl of bel 071 362 69 64.

Kijk voor meer informatie bij de referenties van onze klanten.