Managementteam ontwikkeling

Jaap de Knegt

Jasper Vreugdenhil

In het kort

 
  • Een ontwikkeltraject op maat voor managementteams.
  • Direct waarneembare verandering in de kwaliteit van persoonlijk én professioneel leiderschap.
  • Onze werkwijze met managementteams kent een hoge waardering van onze klanten met een gemiddeld cijfer van 8,7.


Succesvol samenwerken op niveau

Binnen een organisatie heeft een managementteam een uitdagende voorbeeldfunctie voor wat betreft de wijze van functioneren, (aan)sturen en communiceren. Ook houding en gedrag spelen een belangrijke rol in het tonen van de afgesproken mate van taakvolwassenheid en professionaliteit. In de praktijk blijkt dat het management zelfs dé groei van een organisatie kan betekenen, mits zij in staat is op een juiste, bewuste wijze samen te werken.

Wat maakt een managementteam succesvol en wanneer blokkeert dit team de groei van een organisatie? Veel heeft te maken met gedragspatronen in het persoonlijk- en groepsfunctioneren.

Willen jullie als managementteam of organisatie:

  • een procesbegeleider van buitenaf een frisse blik op jullie interactie laten werpen en door middel van feedback en interventies verder groeien op onder andere strategie, communicatie, leiderschap, missie en visie;
  • gezamenlijk groeien op leiderschapsniveau;
  • bewust de groepsdynamica van het bedrijf kunnen beïnvloeden;
  • helder krijgen op welke wijze het onderlinge systeem van invloed is op de bedrijfscultuur;
  • verder bekwamen in effectief communiceren en samenwerken;
  • belemmerende patronen, verstoringen en interventies in de samenwerking leren begrijpen;
  • leren om de individuele-, team- en organisatiebehoeften te beïnvloeden en/of te vervullen.

Dan gaan we graag met jullie aan de slag!
In een maatwerktraject brengen wij een verdiepingsslag aan in de vaardigheden van de mt-leden om te kunnen werken vanuit een systemische perceptie. De mt-leden gaan aan de slag met het herkennen van patronen in de samenwerking en aansturing van de organisatie en het kunnen plegen van interventies op verstoringen. Zij worden getraind in het kunnen toepassen van diverse effectieve coach- en gesprekstechnieken, het inzetten van de juiste leiderschapstijlen en het begrijpen van de drie wetmatigheden binnen professionele werkrelaties. Ook is het kunnen scheiden van professionaliteit versus emotionaliteit en het bewust beïnvloeden van de wijze van samenwerking een belangrijk onderdeel van een traject.

Onze inzicht methodiek creëert bewust persoonlijke groei in elk managementteam en bevordert gezonde, effectieve groei in de mate van samenwerking en communicatie.
Naast het aanleren van effectieve communicatietechnieken, professionele leiderschapsvaardigheden en managementtools zijn wij ook gericht op het vergroten van intrinsieke ontwikkeling van leiderschap. Juist deze combinatie heeft als effect dat wij de kwaliteit van werken van managers significant zien verbeteren; de werksfeer wordt prettiger, de verhoudingen gezonder, leiderschap ontwikkelt en het managementteam wordt meer één geheel gericht op professionaliteit, klantgerichtheid en succes.

De managementteam trajecten kunnen zowel incompany als op één van onze locaties plaatsvinden. Graag geven we je specifieke informatie.
Neem hiervoor contact met ons op, via info@inzicht.nl of bel 071 889 17 35. 

Laurence Gimbrere

Afdelingsmanager TRACK

Inzicht heeft de managers van de productieteams in het proces begeleid dat erop was gericht weer als een hecht team aan het roer te staan. In de gehanteerde aanpak werden wij zorgvuldig maar vasthoudend hierop gewezen en uitgedaagd om uit de vicieuze cirkel te stappen die ons verhinderde vanuit kracht te opereren. Ik heb met verbazing en bewondering gezien maar ook ervaren dat onze coach geen gelegenheid liet liggen. 'Je kwam er gewoonweg... Lees verder »

Leon van IJzerloo

Directeur

Begin 2015 zijn wij bij Garfield Aluminium een traject gestart om de wijze van samenwerking en de communicatie op de werkvloer te verbeteren. Na enkele intake gesprekken heeft Inzicht voor ons een maatwerktraject opgesteld waaronder de training 'Emotionaliteit versus Professionaliteit' op de werkvloer, managementteam ontwikkeling, teamcoaching en coaching on the job. Vanaf de eerste minuut heeft Jasper ons weten te raken. We zijn op... Lees verder »

Reinier van Elderen

Entrepreneur

De onthullende, maar respectvolle coaching van Jasper maakt de zaken helder en bespreekbaar, zowel op het persoonlijke vlak als in de onderlinge communicatie. Lees verder »

Gerard Kool

co-founder and CFO of senzº umbrellas

Jaren geleden kreeg ik voor het eerst een bril; er ging een wereld voor me open! Plotseling zag ik dingen die ik, zonder het te beseffen, nog nooit of al jaren niet gezien had. Inzicht heeft op onze organisatie een vergelijkbaar effect gehad. Plotseling werd voor mij en vele collega’s inzichtelijk hoe we als collega’s met elkaar omgaan, welke grondhouding we hebben en wat ons uniek maakt. Maar ook zaken die we als groep, of... Lees verder »

Steven Bleker

Entrepreneur

Werken met Jasper is geweldig, cool, eng, confronterend, direct en eerlijk. Alsof je na jarenlang zonder kaart te kunnen lezen, ineens de nieuwste TomTom mag inzetten om dichter bij jezelf te komen. Geen doodlopende straten meer, maar soepel en zinvol direct vanuit verwarring op je doel af naar de beste versie van jezelf. Wat ben ik hierdoor nog veel meer gaan geloven in een maakbare realiteit, vanuit de bijrijdersstoel stevig aan het roer! Ik... Lees verder »

Linda ten Dam

Manager P&O

Inzicht heeft voor onze organisatie een maatwerktraject ontwikkeld voor de implementatie van competentiemanagement. Dit traject bestond uit het beschrijven van competentiemanagement in de vorm van een competentiewoordenboek, maar veel belangrijker nog de implementatie hiervan binnen Het NIC en daarmee het sturen op verandering van houding en gedrag van zowel management als medewerkers. Inzicht heeft zich vooral met betrekking tot de... Lees verder »

Peter van Mil

Directeur Royal van Lent Shipyard BV

Wij zijn als Royal Van Lent gestart met een bedrijfsbreed cultuurverandertraject. Uit de diverse aanbiedingen hebben wij uiteindelijk onze keuze gemaakt voor Inzicht. Het gehele maatwerktraject zoals opgezet door Inzicht is uiteindelijk op een zeer professionele manier verwoord naar alle medewerkers van onze organisatie. De kwaliteit en vakmanschap staan bij ons hoog in het vaandel en met het traject van Inzicht hebben we daar open... Lees verder »

Philip Hess

Medeoprichter senz° umbrellas bv

Inzicht heeft meerdere maatwerktrajecten geïmplementeerd binnen ons bedrijf senz° umbrellas, altijd gericht op communicatie en persoonlijke ontwikkeling. Twee keer per jaar doen wij met het hele bedrijf een communicatietraining, die een enorme impact heeft op de organisatie. Door de maatwerktrajecten hebben we binnen senz° een bijzonder open cultuur weten te creëren waar het veilig is om je kwetsbaar op te stellen en elkaar... Lees verder »

Martijn Bos

Eigenaar Boska

Vanuit de Entrepreneurs Organization Nederland (EO) heb ik de Personal Development learning track van Inzicht gevolgd. Deze track is voor mij mijn meest bijzondere EO ervaring so far. Jasper is een krachtige en doortastende coach, dit heeft er toe geleid dat hij mijn MT en zelfs privé coacht. Niet voor niks. Een leerzame ervaring die ik iedereen van harte gun! Jasper heeft niet alleen mij maar mijn gehele MT een stap verder gebracht... Lees verder »

Frank-Jos Ars

Hoofd stafafdeling Onderwijs & Kwaliteit

Het scholingstraject heeft mij meer inzicht gegeven in wie ik ben en waar ik voor sta. Dit inzicht heeft bijgedragen aan een bewuster omgaan met o.a. grondhouding, weerstanden, pro-activiteit, geweldloos communiceren en het geven van feedback. Ja deze scholing was én is voor mij nog steeds van grote meerwaarde! Door de training “grondhouding en communicatie op de werkvloer” met daarbij teamcoaching heeft er werkelijk een... Lees verder »

Barry Velders

Hoofd Productie

Binnen het managementteam van de afdeling productie verliep de onderlinge samenwerking niet goed. Er was sprake van onuitgesproken spanningen, zowel onder elkaar als naar mijzelf als manager. Wij wilden dit echt veranderen. Duidelijk was ons ook dat dit niet zonder hulp zou kunnen. Bureau Inzicht, in de persoon van Jasper Vreugdenhil, hadden we bereid gevonden dit proces te begeleiden. Jasper zijn manier van werken bleek direct en confronterend.... Lees verder »

Gert-Jan Haasnoot

Assistent Manager

Vakmanschap en passie zitten ontegenzeggelijk in de organisatie van Royal van Lent verweven en iedereen is trots op het uiteindelijke resultaat. Inzicht liet ons in de spiegel kijken en combineerde coaching en training op een zo transparant mogelijke wijze waarbij opviel dat het gehele team van Inzicht exact dezelfde visie uitdraagt en moeilijke vraagstukken op alle lagen in de organisatie zeker niet geschuwd werden. Op kundige wijze ... Lees verder »

Teuni van Wijngaarden van Dieren

Bestuurder De Zellingen

In het kader van het reorganisatieprogramma “van goed naar beter” heeft De Zellingen besloten dat alle leidinggevenden op termijn in staat moesten zijn coachend leiding te geven. Om daarvoor de juiste voorwaarden te scheppen is met Inzicht contact gezocht en is in gezamenlijkheid een maatwerktraject ontwikkeld. Doel was om De Zellingen toekomstbestendig te maken: ondernemend, flexibel en betrouwbaar. In ruim een jaar zijn... Lees verder »

Matthijs Hut

Sales & Marketing manager | CCO

Mijn eerste kennismaking met Inzicht, gedurende de learning track Effectief en Bewust Leiderschap, vond ik intens en confronterend. Nietsontziende vragen, opmerkingen en waarnemingen volgende elkaar in rap tempo op. Al vrij snel kreeg ik het gevoel dat ik, middels deze learning track, in staat bleek te zijn om met aandacht én vanuit verbinding naar anderen en mijzelf te kijken. Met als bijkomend positief effect een interessant en... Lees verder »Typ bovenstaande code over.
Uw persoonsgegevens gebruiken wij alleen voor het gevraagde contact. Lees de privacy verklaring voor meer informatie.