Masterclass Systemisch coachen

Jaap de Knegt

Jasper Vreugdenhil

Cor Vreugdenhil

Desirée Vreugdenhil

Yvon Harreman

Wendy Westerveld

In het kort

 
 • Professionele verdieping op systemisch coachen op HBO niveau
 • Binnen 6 maanden 8 opleidingsdagen
 • Gemiddeld evaluatie cijfer van 9,2
 • Alle lesdagen vinden plaats in Rotterdam
 • Meest ontvangen feedback: heeft mijn wijze van coachen definitief veranderd!
 • 16 Permanente Educatie punten bij de NOBCO

 


Al het persoonlijke is universeel

In de masterclass Systemisch coachen gaan we in op een belangrijk item in ieders leven namelijk de context waarin iemand zich bevindt en welke invloed deze heeft op zijn of haar persoonlijke en professionele ontwikkeling.

In een effectief coachtraject is het van grote meerwaarde om niet alleen het individu maar ook de context rondom hem of haar te bekijken. Op deze manier worden verbanden en patronen zichtbaar en kan de coachvraag in een breder perspectief geplaatst worden waardoor de coachee meer inzichten verkrijgt. Systemisch coachen is een krachtige techniek welke zich uitstekend leent om de systemen rondom een individu zichtbaar te maken en casuïstiek in korte tijd helder te krijgen. In deze masterclass gaan we in op zowel familie-, culturele- als organisatiesystemen.

Wil jij:

 • als coach meer vaardigheid ontwikkelen in het systemisch coachen en hierdoor anderen beter begeleiden;
 • als behandelaar vakinhoudelijk verder professionaliseren op dit thema;
 • op het gebied van persoonlijke ontwikkeling verder groeien;
 • je als trainer of docent verder verdiepen in systemisch werken in relatie tot de groepsdynamica;
 • je als coachend leidinggevende verder bekwamen in systeembenadering t.b.v. de organisatiedoelstellingen.

Dan is deze masterclass iets voor jou!
In de masterclass Systemisch coachen wordt er een verdiepingsslag aangebracht in de vaardigheden van de coach om te kunnen werken vanuit een systemische perceptie. De coach is altijd een onderdeel van de relatie met de coachee en beïnvloed daardoor mede de kwaliteit van de ontwikkeling. De deelnemer gaat aan de slag met het herkennen van patronen in het systeem en het kunnen inzetten van interventies, het gebruik van het genogram en tafelopstellingen, hoe om te gaan met onderwerpen als afscheid en verlies, thema's binnen familiesystemen en hoe de coachee te brengen tot zelfmanagement en het ontwikkelen van zelfsturing binnen dit thema.

Deze masterclass kent inmiddels zijn 4de jaargang en voldoet aan de kwaliteitsnormen van de NOBCO (Nederlandse Orde voor Beroepscoaches) en het EMCC (European Mentoring & Coaching Council). Bij aansluiting bij de NOBCO ontvang je 16 Permanente Educatie punten.

Daarnaast kent deze masterclass een gemiddeld evaluatie cijfer van 9,2 en de laatste leergang is door de cursisten gewaardeerd met een gemiddeld cijfer van 9,4. Ook hier kwaliteit boven kwantiteit. Kijk voor ervaringen van deelnemers eens bij ‘ervaringen/referenties’. 

De masterclass kent een voortdurende afwisseling van theorie en praktijk, is intensief en toch prima te combineren met een baan. In zes maanden heb je 8 opleidingsdagen, neem je twee keer deel aan een intervisiebijeenkomst en voer je, naast de oefengesprekken in de opleiding, zelfstandig twee coachtrajecten en sluit je de masterclass af met een essay.

Als ik anders kijk
Denk ik anders
Voel ik anders
Gebruik ik mijn kwaliteiten anders
Communiceer ik anders
Verander ik mijn houding en gedrag
En verandert mijn omgeving met mij mee!

Afhankelijk van jouw wensen en leerdoelen mag je aan het einde van de masterclass verwachten:

 • dat je meer inzicht hebt gekregen in de systemische benadering in de praktijk;
 • dat je systemische patronen herkent en de passende interventies kunt inzetten;
 • dat je als coach meer vaardigheid hebt ontwikkeld in het systemisch coachen;
 • dat je op het gebied van persoonlijke ontwikkeling verder bent gegroeid;
 • dat jouw gezichtsveld verbreed is waardoor je effectiever kunt functioneren binnen elke relatie;
 • dat je over diverse technieken beschikt waaronder ‘tafelopstellingen’, 'Circulaire vragen' en 'Werken met het Genogram';
 • dat systemisch benaderen standaard op jouw agenda staat waardoor je zowel persoonlijk als professioneel meer bewuste keuzes maakt.

Je kunt deelnemen aan deze masterclass wanneer je minimaal een HBO opleiding tot coach, counselor, therapeut, of een opleiding gelijkwaardig hieraan, hebt gevolgd en met succes hebt afgerond. Tussen de inschrijving en de eerste opleidingsdag wordt er met iedere deelnemer een intakegesprek gevoerd. In dit gesprek worden leerwensen en -behoeften geïnventariseerd en verwachtingen op elkaar afgestemd. Zo realiseren we met elkaar een optimale samenwerking en interactie.

Opleidingsdagen, data en tijdsinvestering

De masterclass beslaat vier blokken van twee opleidingsdagen binnen zes maanden en vindt plaats in ons opleidingsinstituut in Rotterdam. We starten steeds om 9.00 uur en eindigen rond 16.30 uur. Alle opleidingsdagen worden begeleid door twee docenten. Uiteraard zorgen wij ook voor de innerlijke mens: koffie, thee en lunch zijn inbegrepen.

Reken op een investering van zes tot acht uur per week voor de voorbereidingsopdrachten, het lezen van verplichte literatuur, het deelnemen aan twee intervisie bijeenkomsten, het voeren en verslaan van de coachgesprekken en het schrijven van een essay. Gezien de opbouw in deze opleiding is het niet mogelijk om vrijstelling te krijgen.

De data van de masterclass Systemisch coachen 2020/2021 zijn:
26 en 27 november 2020, 7 en 8 januari, 4 en 5 maart, 22 en 23 april 2021.

De data van de masterclass Systemisch coachen 2021/2022 zijn:
25 en 26 november 2021, 13 en 14 januari, 10 en 11 maart, 12 en 13 mei 2022.

Roos de Ruiter - Eyckenschild

Managing consultant

In de Coachopleiding werd één blok gewijd aan de basis van systemisch coachen. Dat wekte meteen mijn interesse en prikkelde mijn nieuwsgierigheid. Ik hou van overzicht, verbanden doorzien en het lezen van mezelf en anderen. De diepgang in deze Masterclass was voor mij een verrassing. Het zien van de systemische context van mijzelf en ook van anderen vind ik heel waardevol. Dat deze context er altijd is en dat deze ook buiten mijn... Lees verder »

Nicole van Driel

Mobiliteitsmanager

Door de masterclass systemisch coachen ben ik gaan zien dat ieder mens in iedere situatie altijd zijn hele (familie)achtergrond meeneemt en niet slechts zo handelt omdat zijn karakter zo is. Als je inzicht krijgt in iemands systeem, dan kun je ook beter begrijpen waarom iemand in bepaalde situaties reageert zoals hij doet en daarop inspelen. Dit geldt ook voor het inzicht dat ik heb gekregen in mijn eigen systeem. Tijdens mijn oefen... Lees verder »

Marjet van Arkel

Life coach

De masterclass systemisch coachen vond ik een waardevolle aanvulling op de basis opleiding en de masterclass kernemoties. Door naar het systeem te kijken ga je kijken naar de context, de oorsprong van gedrag. Door inzicht te krijgen in mijn eigen systeem ontdekte ik hoe systemen op elkaar reageren. Niet alleen mensen binnen een relatie reageren op elkaar maar al het gedrag en alle reacties komen voort uit een systeem, soms al generaties lang. Ik... Lees verder »

Jeffrey Zwinkels

Professioneel coach

Mijn eerste ervaringen met Inzicht deed ik op toen ik in mijn werk met een door Inzicht opgeleid coach aan de slag ging met bewustwording van mijn gedrag, houding en communicatie. Confronterend en tegelijkertijd enorm boeiend. Zo boeiend zelfs dat ik er mijn werk van wilde maken. In eerste instantie koos ik voor een coachopleiding elders, maar wist dat er een moment zou komen dat ik me alsnog zou melden bij Inzicht. Dat moment kwam vorig... Lees verder »

Marian Rutten

Projectleider bij Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

Ik heb in het studiejaar 2015-2016 de Masterclass Systemisch Coachen gevolgd. Dit was voor mij weer een super “Inzicht” opleiding. De docenten Jasper, Cor en Desirée weten een interessante, leerzame en veilige omgeving te creëren waarin je eigenlijk niet anders kan, dan groeien. En het fijne van deze opleiding is dat de duur te overzien is door de 4 blokken van 2 leuke en leerzame dagen. De geleerde materie heeft mijn... Lees verder »

Joke Böing

Teamleider Zorg en Welzijn

De opleiding systemisch coachen heeft mij laten “stilstaan om verder te kunnen” Met name door de doortastende provocatieve feedback van Jasper en de super sensitieve, heldere aanwezigheid van Desiree in samenhang met het kunnen oefenen en reflecteren met medecursisten heb ik zicht gekregen op mijn systemische patronen. Door hierin door te pakken heb ik mij op een diepere laag kunnen ontwikkelen als coach. Deze paradigma... Lees verder »

Dorotheé Beens-Nieuwveld

Workshopcoach

Na de masterclass Kernemoties besloot ik om direct door te gaan met Systemisch Coachen. Ik merkte dat ik sprongen maakte door het werken in een groep, met gerichte opdrachten, de vele oefenmomenten en de feedback. Het heeft voor mij persoonlijk geresulteerd in het loslaten van het oude en vol gaan voor mijn eigen bedrijf. In deze masterclass heb ik kunnen ervaren hoe ik deel uitmaak van een groter systeem. Ik zag dat ik mijn gezinssysteem... Lees verder »

Vincent Wensink

Business IT Consultant - Professional coach

De effecten van de masterclass 'Systemisch coachen' zijn nog volop aan de gang!  Tijdens deze masterclass heb ik weer meer geleerd over mezelf. Over mijn gedrag en overtuigingen, dit keer niet als individu maar als onderdeel van mijn gehele (familie)systeem. Ik heb daardoor geleerd om met meer compassie naar mezelf te kijken door, bijna letterlijk, een stap achteruit te zetten en te kijken welke verbanden er zijn die mijn gedrag... Lees verder »

Anjo van Laren

Teamleider

De masterclass Systemisch coachen heeft mij als coach extra handvatten gegeven om mensen nog meer te ondersteunen bij hun ontwikkelproces. Door situaties onder de loep te nemen waarin de coachee niet verder komt kan het helpend zijn om ook naar het systeem, waar binnen de coachee zich beweegt, te kijken zoals gezin, familie, werk of culturele achtergrond. Dit levert verrassende inzichten op waardoor de coachee goed zicht krijgt op zijn situatie... Lees verder »

Martijn Deurloo

Afdelingshoofd Planning en Control

Systemisch coachen is voor mij wederom een hele mooie opleiding geweest met weer vele inzichten in mijzelf en nieuwe technieken om mee te nemen als coach. Na de basis opleiding Professional Coach en de masterclass Coachen op kern-emoties heb ik systemisch coachen gedaan. Echt een hele mooie opleiding om zo meer zicht te krijgen op systemen, binnen jezelf, het gezin van oorsprong en wat het effect is van mijn gedrag binnen andere systemen... Lees verder »

Rianne Posthuma

Teammanager Openbare Orde en Veiligheid

Ik ben een leidinggevende, een collega, een dochter van, een kleinkind van, een vriendin van…. De hele dag ben ik onderdeel van verschillende systemen zoals mijn werk, mijn familie en binnen vriendschappen. Welke plek ik inneem en welk gedrag ik hier neerzet is verschillend. De masterclass Systemisch Coachen heeft me inzicht gegeven in deze verschillende systemen en in mezelf.   De trainers Jasper, Desiree en Cor zijn scherp,... Lees verder »

Aleid Wolting

Teamcoach

Tijdens een intense periode in mijn leven mocht ik de masterclass “Systemisch coachen” volgen bij Inzicht. Woorden die bij naar boven komen zijn: Nieuw, Verandering, Aanvaarding, Zonder Oordeel, Open, Durven, Lef, Vertrouwd, Zien. Woorden die voor mij omschrijven wat ik mocht leren, wie ik mocht zijn, wie ik werkelijk ben en dat gaf mij kracht, energie en inzicht in mijn leven. Voorgoed veranderd door deze Masterclass? Nee,... Lees verder »

Programma

In deze masterclass gaan we zowel theoretisch als praktisch aan de slag met de volgende onderwerpen:

 • systemische perceptie, patronen herkennen en interventies;
 • systeembenadering in de praktijk;
 • de coach als onderdeel van de relatie;
 • triangulaties;
 • persoonlijke versus professionele bias;
 • het genogram;
 • de kracht van circulair vragen;
 • familie-, culturele- en organisatiesystemen;
 • relationele systemen versus intra-psychische systemen;
 • systeembenadering toegespitst op verlies;
 • ambigue verlies en veerkracht;
 • de balans in de coach; cognitie versus gevoelsuitdagingen;
 • werken met materialen, tafelopstellingen.

Zicht op jouw ontwikkeling

Tijdens deze masterclass maak je een portfolio waarmee je jouw ontwikkeling volgt. Hierin bundel je de voorbereidingsopdrachten, reflectieverslagen van de opleidingsdagen, verslagen van de oefengesprekken met meerdere oefencliënten en de twee intervisie bijeenkomsten. Tevens schrijf je een essay ter afronding van de masterclass. Hierdoor neem je de verantwoordelijkheid om terug te blikken op jouw ontwikkeling en leer je jezelf beter kennen door middel van zelfreflectie.

Leren gaat het beste door te doen. Daarom ga je tijdens de opleiding aan de slag met het coachen van twee oefencliënten. Deze personen hebben een echte coachvraag en kennen geen privé-relatie met jou. Je voert per oefencliënt een intakegesprek en vier coachgesprekken en van één traject maak je van ieder gesprek een uitgebreid verslag. Van het andere traject maak je een verkort verslag aan de hand van ons evaluatieformulier. Doel van dit onderdeel is praktijkervaring opdoen met het systemisch coachen.

Alle deelnemers van deze masterclass nemen deel aan een intervisiegroep. Bij de start van de opleiding wordt een aantal groepen samengesteld die gedurende de opleiding twee keer bij elkaar komen. In deze bijeenkomsten wordt een coachvraag van één van de deelnemers behandeld. De overige deelnemers stellen vragen en geven gerichte feedback om zo de inbrenger te ondersteunen in het ontdekken van de oplossing voor het betreffende vraagstuk. Doel hiervan is het uitwisselen van ervaringen, het verstevigen van communicatieve vaardigheden en het vergroten van coachvaardigheden. Van elke bijeenkomst wordt een gezamenlijk verslag gemaakt voor in het portfolio.

Gedurende de masterclass worden jouw coachvaardigheden en jouw houding als coach gevolgd en krijg je voortdurend feedback om je te ondersteunen in jouw ontwikkeling.

Yvon Harreman

Yvon Harreman

Yvon heeft na een aantal omzwervingen en levenservaringen haar passie gevonden in het begeleiden van teams als leidinggevende. Het ingezet worden op teams waar de "medewerker...

Digitale leeromgeving

Om je optimaal te begeleiden tijdens de masterclass maken wij gebruik van een digitale leeromgeving waarmee je online toegang hebt tot alle informatie die voor deze masterclass relevant is.

Binnen deze leeromgeving:

 • ga je aan de slag met de voorbereidingsopdrachten;
 • ontvang je feedback van de docent;
 • heb je toegang tot alle informatie, werkmethodes en theorieën, welke zijn gedoceerd tijdens de opleidingsdagen;
 • vul je het e-portfolio in jouw persoonlijk dossier;
 • behoud je in één opslag zicht op jouw persoonlijke ontwikkeling en groei, afspraken en deadlines.

De kosten

De masterclass Systemisch coachen kost € 2500,-. Deze prijs is inclusief het intakegesprek, lesmaterialen, eventuele studie coaching en de catering en exclusief het verplichte studieboek.

De masterclass is vrijgesteld van BTW en als beroepsopleiding fiscaal aftrekbaar. Gespreide betaling is mogelijk na overleg.

Deze masterclass samengevat

 • Een masterclass welke ruimschoots voldoet aan de kwaliteitscriteria die gesteld worden door de Nederlandse Orde van Beroepscoaches (NOBCO) en als beroepsopleiding vrijgesteld is van BTW en fiscaal aftrekbaar.
 • Binnen 6 maanden 8 opleidingsdagen.
 • De data van de masterclass staan vermeld onder het kopje "Opleidingsdagen, data en tijdsinvestering".
 • Alle lesdagen vinden plaats in ons opleidingsinstituut in het culturele hart van Rotterdam. Onze locatie is goed bereikbaar met zowel eigen als openbaar vervoer en heeft een eigen parkeerterrein.
 • Elke opleidingsdag is van 09.00 tot 16.30 uur en wordt begeleid door twee docenten en een systeemtherapeut.
 • Maximaal veertien deelnemers, dus individuele aandacht gegarandeerd!
 • Jouw investering bedraagt in geld € 2500,-- en in tijd, naast de opleidingsdagen, zes tot acht uur per week.
 • Na afloop ontvang je een certificaat bij een voldoende beoordeling.
 • Wanneer je aangesloten bent bij de NOBCO ontvang je 16 Permanente Educatie punten.


Typ bovenstaande code over.