Teamcoaching

Jaap de Knegt

Yvon Harreman

Wendy Westerveld

Dieter Twenhoven

Alex Schulp

Jasper Vreugdenhil

Roderick Timmermans

Desirée Vreugdenhil

In het kort

 
  • Teamcoaching voor professionals
  • Inzicht in systemische wetmatigheden binnen teams
  • Verbetering in de samenwerking, communicatie en onderlinge relaties
  • Beïnvloeding van de groepsdynamiek en groei
  • Aangesloten bij de Nederlandse Orde voor Beroepscoaches (NOBCO) en het European Mentoring & Coaching Counsil Nederland (EMCC NL)


Teamcoaching

Het werken binnen een team of groep brengt met zich mee dat het samenwerken ondersteunend dient te zijn aan het gezamenlijk doel of resultaat. In de praktijk betekent dit dat elk team een aantal fasen in de groepsdynamiek zal doorlopen. Om dit proces te begeleiden of juist op een hoger plan te tillen is het effectief om teamcoaching in te zetten. Binnen de groepsdynamiek van een team spelen ook diverse systemische wetmatigheden een belangrijke rol. Deze wetmatigheden zijn altijd aanwezig echter op de achtergrond en vaak onzichtbaar. Juist omdat ze vaak niet zichtbaar zijn lopen veel teams in de praktijk aan tegen ontstane verstoringen die de samenwerking of de groei van een team belemmeren. Dit is echter niet nodig wanneer de betrokken personen dit herkennen en weten hoe zij hier mee om kunnen gaan.

Met teamcoaching maken wij deze wetmatigheden zichtbaar en coachen wij jou en jouw collega's tijdens het doorlopen van de diverse ontwikkelfasen van het team.  Tijdens de teamcoaching maken onderwerpen als feedback geven, heldere en geweldloze communicatie, niveaus van luisteren en gedrags- en taakverantwoordelijkheid altijd onderdeel uit van de kennis die wordt overgedragen.

Deze vorm van coaching is bijzonder effectief, geeft direct inzichten in de dynamiek binnen een team, de huidige verstoringen, uitdagingen en groeimogelijkheden én geeft praktische handvatten mee aan de teamleden om zowel beter te communiceren als samen te werken.

Gert de Jong

Zorgmanager Psychogeriatrie

Daar waar anderen zich afvragen hoe een cultuur verander traject in gang gezet kan worden, weten medewerkers van Inzicht dat dit vanuit de medewerker/ persoon zelf plaats vindt. Door een weldoordachte en grootschalige aanpak die zich richt op die individuele medewerker, worden medewerkers in hun kracht gezet. Door vanuit deze grootschaligheid alle schakels te bedienen ontstaat er een kleinschaligheid waarin medewerkers zich gehoord en gezien... Lees verder »

Rob de Boer

Salesmanager

In januari zijn we met Garfield Aluminium een trainingstraject aangegaan bij Inzicht. Doel van dit traject was de organisatie naar een hoger niveau te tillen, werknemers onderling beter met elkaar te laten communiceren en de organisatie professioneler te doen functioneren. Was dit nodig? De organisatie bestaat immers al langer dan 40 jaar en we doen het best goed. Het is bijzonder te ervaren dat door op een andere manier met elkaar te... Lees verder »

Linda ten Dam

Manager P&O

Inzicht heeft voor onze organisatie een maatwerktraject ontwikkeld voor de implementatie van competentiemanagement. Dit traject bestond uit het beschrijven van competentiemanagement in de vorm van een competentiewoordenboek, maar veel belangrijker nog de implementatie hiervan binnen Het NIC en daarmee het sturen op verandering van houding en gedrag van zowel management als medewerkers. Inzicht heeft zich vooral met betrekking tot de... Lees verder »

Eric van Hall

Eigenaar Mediaweb

Jasper heeft voor Mediaweb een maatwerk teamcoaching verzorgd van 5 dagdelen en een afrondingsgesprek met de directie. De coaching van Jasper was een grote steun in de rug tijdens ons veranderproces van een vakgericht 'vriendenclubje' naar een professionele, doel- en klantgerichte serviceorganisatie. De communicatie en samenwerking tussen de teamleden is sterk verbeterd. De inzichten in onze eigen en elkaars competenties en... Lees verder »

Leon van IJzerloo

Directeur

Begin 2015 zijn wij bij Garfield Aluminium een traject gestart om de wijze van samenwerking en de communicatie op de werkvloer te verbeteren. Na enkele intake gesprekken heeft Inzicht voor ons een maatwerktraject opgesteld waaronder de training 'Emotionaliteit versus Professionaliteit' op de werkvloer, managementteam ontwikkeling, teamcoaching en coaching on the job. Vanaf de eerste minuut heeft Jasper ons weten te raken. We zijn op... Lees verder »

Mark Edelbroek

Manager IT Oxxio

Jasper en Desiree voelden direct vanaf de intake intuïtief al heel goed aan wat een ieder bezighoudt en waar men eventueel blokkeert. In de groepstrainingen creëerden ze een sfeer waarin de groep zich vanaf het eerste begin uitgenodigd voelde om veel met elkaar te delen. Dit was soms erg confronterend maar wel de basis om te groeien. Gedurende de sessies ontstonden er veel nieuwe inzichten waaraan gewerkt kon worden, een bijzondere... Lees verder »

Gert-Jan Haasnoot

Assistent Manager

Vakmanschap en passie zitten ontegenzeggelijk in de organisatie van Royal van Lent verweven en iedereen is trots op het uiteindelijke resultaat. Inzicht liet ons in de spiegel kijken en combineerde coaching en training op een zo transparant mogelijke wijze waarbij opviel dat het gehele team van Inzicht exact dezelfde visie uitdraagt en moeilijke vraagstukken op alle lagen in de organisatie zeker niet geschuwd werden. Op kundige wijze ... Lees verder »

Laurence Gimbrere

Afdelingsmanager TRACK

Inzicht heeft de managers van de productieteams in het proces begeleid dat erop was gericht weer als een hecht team aan het roer te staan. In de gehanteerde aanpak werden wij zorgvuldig maar vasthoudend hierop gewezen en uitgedaagd om uit de vicieuze cirkel te stappen die ons verhinderde vanuit kracht te opereren. Ik heb met verbazing en bewondering gezien maar ook ervaren dat onze coach geen gelegenheid liet liggen. 'Je kwam er gewoonweg... Lees verder »

Jacqueline Visser

Zorgmanager

Ik heb als zorgmanager samen met mijn team een cultuur verandertraject doorlopen met behulp, begeleiding en scholing van Inzicht. Door het intensieve programma van Inzicht is een ieder bewust geworden van haar eigen verantwoordelijkheid, ontwikkelpunten, kwaliteiten en hoe hier mee om te gaan op de werkvloer. Door de duidelijkheid en directe sturing hebben we in een korte tijd veel verandering kunnen neerzetten en hierdoor de kwaliteit... Lees verder »

Barry Velders

Hoofd Productie

Binnen het managementteam van de afdeling productie verliep de onderlinge samenwerking niet goed. Er was sprake van onuitgesproken spanningen, zowel onder elkaar als naar mijzelf als manager. Wij wilden dit echt veranderen. Duidelijk was ons ook dat dit niet zonder hulp zou kunnen. Bureau Inzicht, in de persoon van Jasper Vreugdenhil, hadden we bereid gevonden dit proces te begeleiden. Jasper zijn manier van werken bleek direct en confronterend.... Lees verder »

Ben van der Kooij MMO

Afdelingsmanager cluster Middelen

Als managementteam van het cluster Middelen bestond de behoefte aan teamcoaching in het kader van de samenwerking. Ik heb de teamcoaching als zeer goed, inspirerend, duidelijk, prikkelend, confronterend en scherp ervaren. Voor mij was het een duidelijk nieuwe aanpak en dat was even wennen. Het heeft echter het nodige opgeleverd, dus bijzonder effectief. Het traject heeft mij in "beweging" gezet; ik doe ertoe en kan iets wezenlijks... Lees verder »

Reinier van Elderen

Entrepreneur

De onthullende, maar respectvolle coaching van Jasper maakt de zaken helder en bespreekbaar, zowel op het persoonlijke vlak als in de onderlinge communicatie. Lees verder »

Philip Hess

Medeoprichter senz° umbrellas bv

Inzicht heeft meerdere maatwerktrajecten geïmplementeerd binnen ons bedrijf senz° umbrellas, altijd gericht op communicatie en persoonlijke ontwikkeling. Twee keer per jaar doen wij met het hele bedrijf een communicatietraining, die een enorme impact heeft op de organisatie. Door de maatwerktrajecten hebben we binnen senz° een bijzonder open cultuur weten te creëren waar het veilig is om je kwetsbaar op te stellen en elkaar... Lees verder »

Peter van Mil

Directeur Royal van Lent Shipyard BV

Wij zijn als Royal Van Lent gestart met een bedrijfsbreed cultuurverandertraject. Uit de diverse aanbiedingen hebben wij uiteindelijk onze keuze gemaakt voor Inzicht. Het gehele maatwerktraject zoals opgezet door Inzicht is uiteindelijk op een zeer professionele manier verwoord naar alle medewerkers van onze organisatie. De kwaliteit en vakmanschap staan bij ons hoog in het vaandel en met het traject van Inzicht hebben we daar open... Lees verder »

Onze werkwijze

Teamcoaching start met een intakegesprek op één van onze locaties, Rotterdam, Noordwijk of Arnhem, met één van onze coaches. Uiteraard kan het intakegesprek ook plaatsvinden op de locatie waar de teamcoaching plaats zal gaan vinden. In dit gesprek wordt er, naast kennismaken met elkaar, dieper ingegaan op het vraagstuk van het team en ontvang je een advies op maat hoe het vervolg eruit kan gaan zien.

In principe is de coach die het intakegesprek voert ook degene die een eventueel traject begeleidt, echter mocht er een reden zijn om een andere collega in te zetten (bijvoorbeeld door een specifieke expertise) zal de coach dit adviseren.

Uitgangspunt in onze coaching is zelfsturing, wat betekent dat het team handvatten krijgt aangereikt om zelf verantwoordelijkheid te nemen en zodoende gezamenlijk tot een concrete en heldere oplossing te komen voor dat wat er speelt. Onze coaches ondersteunen, prikkelen, confronteren, relativeren en ordenen op een authentieke en respectvolle manier.

Graag geven we je specifieke informatie. Neem hiervoor contact met ons op via het onderstaande contactformulier of bel 071 362 69 64.Typ bovenstaande code over.